Bài giảng Mỹ thuật lớp 6 bài 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

- Chữ in hoa nét đều là các nét đều bằng nhau. Còn chữ in hoa nét thanh nét đậm là chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm.

ppt16 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mỹ thuật lớp 6 bài 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS LIÊN HÀ GIÁO VIÊN HOÀNG VĂN NĂM PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ HÃY SO SÁNH VÀ CHO BIẾT SỰ KHÁC NHAU CỦA HAI LOẠI CHỮ SAU Chữ in hoa nét đều là các nét đều bằng nhau. Còn chữ in hoa nét thanh nét đậm là chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm.Bài 26: KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM I) ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM:- Trong kiểu chữ nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh đều có nét đậm nét thanh (nét nhỏ) nét đậm (nét to) chừ chữ I.Chữ chỉ có nét cong : Q C O S Chữ chỉ có nét thẳng : A X H N M .Chữ vừa có nét cong vừa có nét thẳng: D G R P. .CHÚ Ý CÁC CÁCH SẮP XẾP SAUTHI ĐUA HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT THIĐUAHỌCTẬPTỐT LAOĐỘNGTỐT QUÁ HẸP THI ĐUA HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT T H I Đ U A H O ÏC T ẬP T Ố T L A O Đ Ộ N G T O ÁT QUÁ THƯA HỢP LÍ II) CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ Cách sắp xếp cũng như cách sắp xếp như bài kẻ chữ in hoa nét đều: Tìm chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khuôn khổ giấy hoặc vảiPhân chia khoảng cách giữa các con chữ sao cho hợp lí. Chú ý các nét thanh phải bằng nhau và các nét đậm cũng phải bằng nhau. CÁCH KẺ CHỮ BGSQ693825III) BÀI TẬP:KẺ VÀ SẮP XẾP DÒNG CHỮ SAU HỌC TẬP TỐT 

File đính kèm:

  • pptBAI KE CHU IN HOA NET THANH NET DAM.ppt