Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8 - Tiết 12: Vẽ trang trí - Trình bày bìa sách - Trần Thị Lan

QUAN SÁT NHẬN XÉT

Hãy kể tên những loại bìa sách mà em biết?

QUAN SÁT NHẬN XÉT

Có nhiều loại bìa sách:

- Sách thiếu nhi.

Có nhiều loại bìa sách:

- Sách thiếu nhi.

Sách giáo khoa.

ppt24 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mỹ thuật Lớp 8 - Tiết 12: Vẽ trang trí - Trình bày bìa sách - Trần Thị Lan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG MÔN MỸ THUẬTLỚP 8A3GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ LANTRƯỜNG THCS TÂN BÌNH KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy nêu một số hiểu biết của em về họa sĩ Trần Văn Cẩn và kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của ông ?1A1B2B2ABìa sách không được trang tríBìa sách được trang tríTuần 12Tiết 12TRÌNH BÀY BÌA SÁCH(tiết 1)Vẽ trang tríTiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTHãy kể tên những loại bìa sách mà em biết?Có nhiều loại bìa sách:- Sách thiếu nhi.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTCó nhiều loại bìa sách:- Sách thiếu nhi.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT- Sách giáo khoa.Có nhiều loại bìa sách:- Sách thiếu nhi.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT- Sách giáo khoa.- Sách chính trị, lịch sử.Có nhiều loại bìa sách:- Sách thiếu nhi.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT- Sách giáo khoa.- Sách chính trị, lịch sử.- Sách văn học nghệ thuật.Có nhiều loại bìa sách:- Sách thiếu nhi.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT- Sách giáo khoa.- Sách chính trị, lịch sử.- Sách văn học nghệ thuật.- Sách kĩ thuật- Sách tham khảo. ...Tác dụng của bìa sách đối với cuốn sách?Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT Bìa sách là gương mặt của quyển sách, thu hút sự chú ý của người xem. Thể hiện nội dung tác phẩm thông qua cách trình bày ( hình vẽ, chữ và màu sắc).Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTBìa sách thường có những phần nào?Bìa sách thường có 2 phần: Phần chữ:  Tên sách  Tên tác giả  Tên NXB và biểu trưng- Phần hình minh họa.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT- Phần hình minh họa.- Phần hình minh họa.- Hình vẽ- Ảnh chụp- Mảng hìnhTiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉT Màu sắc:  Màu chữ  Màu nền  Màu hình minh họa- Bìa sách chỉ có chữ- Bìa sách vừa có chữ, vừa có hình minh họa để trang tríTiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTBìa sách có những cách trình bày nào?Một số cách sắp xếp tên sách và phần hình minh họa trên bìa sách.Tên sách ở trên,phần minh họa ở dưới.Phần minh họa ở trên,tên sách ở dưới.Tên tác phẩm cùng nằm trong phần minh họa.Dùng chữ kết hợp với hình minh họa.IIIIIIIVKết luận: Tùy theo từng loại sách mà có cách chọn kiểu chữ, hình minh họa, bố cục và màu sắc khác nhau.Tiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTTiết 12I. QUAN SÁT NHẬN XÉTII. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCHI. QUAN SÁT NHẬN XÉT Böôùc 1: Xaùc ñònh theå loaïi saùch, keû khung. Hoàn chỉnh hình vẽ. Böôùc 2 :  Böôùc 3 :  Böôùc 4 : Tìm boá cuïc (phác maûng chöõ, maûng hình minh họa) Keû chöõ vaø veõ hình minh hoaï. Em hãy nêu cách trình bày bìa sách?Một số mẫu biểu trưng của các nhà xuất bản: Tiết 12II. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCHI. QUAN SÁT NHẬN XÉTII. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCHIII. BÀI TẬP Em hãy trình bày một bìa sách theo ý thích (vẽ hình).  Kích thước trên khổ giấy A3.Tham khảo một số bài trình bày bìa sách:Tiết 12II. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCHI. QUAN SÁT NHẬN XÉTII. CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCHIII. BÀI TẬP Em hãy trình bày một bìa sách theo ý thích (vẽ hình).  Kích thước trên khổ giấy A3. Đánh giá kết quả học tậpTheo các tiêu chí sau: Bố cục: Sắp xếp mảng chữ - mảng hình- Kiểu chữ và hình minh họa.DẶN DÒ Tiết sau tiếp tục phần thực hành vẽ màu.Tiết 12IV. DẶN DÒ Về nhà tiếp tục hoàn thành phần vẽ hình.Tiết sau tiếp tục phần thực hành vẽ màu. Chuẩn bị: bài vẽ hình,chì,tẩy, màu... GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCXin chân thành cảm quý thầy, côcùng toàn thể các em về dự giờ lớpChóc c¸c em häc tËp tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao.

File đính kèm:

  • pptLop 7 Tiet 12 Trinh bay bia sach.ppt
Bài giảng liên quan