Bài giảng Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 Khái niệm: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước cuả cơ thể do tăng khối lượng và kích thước tế bào.

 Ví dụ: Gà con mới nở nặng khoảng 50g, nuôi sau một tháng nặng khoảng 1kg.

 Lợn sau sinh nặng khoảng 0,8 - 1kg nuôi đến khi xuất chuồng đạt 60 - 70 kg.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 37:SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬTBài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển 1. Khái niệm sinh trưởng: Khái niệm: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước cuả cơ thể do tăng khối lượng và kích thước tế bào. Ví dụ: Gà con mới nở nặng khoảng 50g, nuôi sau một tháng nặng khoảng 1kg. Lợn sau sinh nặng khoảng 0,8 - 1kg nuôi đến khi xuất chuồng đạt 60 - 70 kg.2. Khái niệm phát triển Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm: sinh trưởng, phân hoá (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan.3. Đặc điểm của sinh trưởng - phát triển - Phát triển gồm 2 giai đoạn: - Với động vật đẻ trứng: - Giai đoạn phôi.	 - Giai đoạn hậu phôi. - Với động vật đẻ con: - Giai đoạn phôi thai. - Giai đoạn sau sinh. - Quá trình sinh trưởng – phát triển ở động vật. + Phát triển qua biến thái. + Phát triển không qua biến thái. II. Các kiểu phát triển. 1. Phát triển không qua biến thái. Bao gồm đa số có xương sông và nhiều động vật không xương sống.a. Giai đoạn phôi thai. Diễn ra trong tử cung của người mẹ.- Hợp tử phân chia nhiêu lần hình thành phôi.- Các tế bào của phôi phân hoá và tạo thành các cơ quan.- Cơ thể con sinh ra có dặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như cơ thể trưởng thành.- Cơ thể con lớn lên không trải qua lột xácb. Giai đoạn sau sinh.2. Phát triển qua biến thái. a. Phát triển qua biến thái hoàn toàn. b. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.Phát triển qua biến không hoàn toànPhát triển qua biến thái hoàn toànNội dungPT qua biến thái hoàn toànPT qua biến thái không hoàn toànGiai đoạn phôi.Giai đoạn hậu phôiSâu nonNhộngTrưởng thànhNội dungPT qua biến thái hoàn toànPT qua biến thái không hoàn toànGiai đoạn phôi.Giai đoạn hậu phôiSâu nonNhộngTrưởng thànhSơ đồ sinh trưởng và phát triển của bướm

File đính kèm:

  • pptbai 37 Sinh truong va phat trien o dong vat.ppt
Bài giảng liên quan