Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật (Bản hay)

1. Khái niệm:

2. Các kiểu sinh sản: 2 kiểu:

 - Sinh sản vô tính

 - Sinh sản hữu tính

Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống của thực vật và con người:

a/ Vai trò của sinh sản đối với đời sống thực vật:

b/ Vai trò của sinh sản đối với đời sống con người:

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 41 
SINH SẢN VÔ TÍNH 
Ở THỰC VẬT 
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN: 
1. Khái niệm : 
2. Các kiểu sinh sản : 2 kiểu : 
	- Sinh sản vô tính 
	- Sinh sản hữu tính 
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT: 
1. Sinh sản vô tính là gì ? 
2. Các hình thức sinh sản vô tính ở TV: 
	 - Sinh sản bào tử 
	- Sinh sản sinh dưỡng 
a/ Sinh sản bào tử : 
Hình 41.1 Sinh sản bào tử ở cây rêu 
 Hình 41.1 Sinh sản bào tử ở cây dương xỉ 
b/ sinh sản sinh dưỡng : 
 sản sinh dưỡng ở khoai tây 
3. Phương pháp nhân giống vô tính : 
a/ Ghép chồi và ghép cành : 
Ghép cây 
b/ Chiết cành và giâm cành : 
* Giâm 
* Chiết cành 
c/ Nuôi cấy tế bào và mô thực vật : 
4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống của thực vật và con người: 
a/ Vai trò của sinh s ản đối với đời sống th ực vật : 
b/ Vai trò của sinh s ản đối với đời sống con người : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_11_bai_41_sinh_san_vo_tinh_o_thuc_va.ppt
Bài giảng liên quan