Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 17: Hô hấp ở động vật - Dương Mạnh Hà

Đại diện: Các loài động vật sống trên cạn thuộc lớp côn trùng

Hệ thống ống khí: là những ống dẫn chứa không khí. Các ống dẫn phân nhánh nhỏ dần, tận cùng là ống dẫn nhỏ nhất tiếp xúc với từng tế bào của cơ thể.

Hệ thống ống khí thông ra bên ngoài hờ các lỗ thở

Đặc điểm hô hấp bằng mang:

Miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng chảy một chiều và liên tục từ miệng qua mang.

Sự sắp xếp của mao mạch trong mang giúp cho dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch mang.

ppt24 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 17: Hô hấp ở động vật - Dương Mạnh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 KÍNH CHÀO QUí THẦY Cễ GIÁO 
CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH 
Bài cũ 
Câu 1: Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật? 
Câu 2: Tại sao thú ăn thực vật phải ăn thức ăn với một lượng rất lớn? 
1 
2 
4 
4 
Raờng cửỷa 
Raờng nanh 
Raờng trửụực haứm 
Raờng haứm 
Sự phân hóa của bộ răng ở thú ăn thịt 
Răng cạnh hàm 
Răng cửa 
Tấm sừng 
Răng nanh 
Răng hàm 
- S ự phõn hoỏ bộ răng ở thỳ ăn thực vật 
Quaự trỡnh tieõu hoaự thửực aờn trong daù daứy 4 ngaờn 
Miệng 
Dạ tổ ong 
Dạ cỏ 
Dạ lỏ sỏch 
Dạ mỳi khế 
Dạ dày 
Ống tiờu hoỏ của Thỏ 
Manh tràng 
RUỘT NON 
BàI 17 
 HÔ HấP ở ĐộNG VậT 
GV: Dương Mạnh Hà Trường THPT Phạm Ngũ Lão 
B. Hô hấp là tập hợp những quá trình , trong đó cơ thể lấy 2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài. 
C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2 và CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống. 
D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào. 
Chọn đáp án đúng: 
Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 cà CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng. 
I. HÔ HấP Là Gì? 
II. Bề MặT TRAO Đổi khí 
Đặc điểm bề mặt 
trao đổi khớ. 
 Tỏc dụng 
- Bề mặt trao đổi khớ 
rộng. 
- Bề mặt mỏng và ẩm ướt. 
- Bề mặt cú nhiều mao mạch và mỏu cú sắc tố hụ hấp. 
. 
- Cú sự lưu thụng khớ. 
Diện tích bề mặt trao đổi khí lớn 
Giúp O 2 và CO 2 khuyếch tán qua 
Tăng diện tích tiếp xúc giữa máu với môi trường → T ă ng trao đổi khí. 
Tạo sự chênh lệch về nồng độ O 2 và CO 2 
III. Các hình thức hô hấp 
1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật 
1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật 
 Đại diện: Các loài động vật sống trên cạn thuộc lớp côn trùng 
- Hệ thống ống khí: là những ống dẫn chứa không khí. Các ống dẫn phân nhánh nhỏ dần, tận cùng là ống dẫn nhỏ nhất tiếp xúc với từng tế bào của cơ thể. 
- Hệ thống ống khí thông ra bên ngoài hờ các lỗ thở 
Hệ thống ống khí gặp ở loài nào? Nó có cấu tạo ra sao? 
C ỏc phi ến mang 
M ột cung mang 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật 
3. Hô hấp bằng mang 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật 
3. Hô hấp bằng mang 
- Đặc điểm hô hấp bằng mang: 
- Miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng chảy một chiều và liên tục từ miệng qua mang. 
- Sự sắp xếp của mao mạch trong mang giúp cho dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch mang. 
Hô hấp bằng mang có đặc điểm gì? 
? 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật 
4. Hô hấp bằng phổi 
Hô hấp bằng phổi gặp ở những sinh vật nào? 
- Đại diện: Các loài đọng vật sống trên cạn thuộc lớp bò sát, chim thú 
- Cơ quan trao đổi khí là phổi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_bai_17_ho_hap_o_dong_vat_duong_man.ppt