Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 29, Phần 1: Quá trình hình thành loài

I.Hình thành loài khác khu vực địa lí.

1.Khái niệm cách li địa lí:

Là những trở ngại về mặt địa lí (Sông,

núi,biển.)ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

2.Diễn biến quá trình hình thành loài mới.

3.Vai trò của cách li địa lí.

-Ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

-Duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 29, Phần 1: Quá trình hình thành loài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Hội giảng giáo viên giỏi chương trình SGK lớp 12 
Môn : Sinh học 12 cơ bản 
 Bài 29:Quá trình hình thành loài( T1 ) 
Câu 1 :Phân biệt cách li sinh sản trước hợp tử và cách li sinh sản sau hợp tử ? 
Câu 2 :Hãy xác đ ịnh hình thức cách li hợp lí nhất trong các ví dụ sau ? 
 Ví dụ 
Hình thức cách li sinh sản 
1.Các loài ruồi giấm khác nhau có cách ve vãn bạn tình khác nhau . 
2.Cừu lai với dê hình thành hợp tử nhưng hợp tử chết . 
3.Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn đư ợc với nhau . 
4.Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la hoặc bac đô không có kh ả năng sinh sản . 
- Cách li tập tính 
- Cách li cơ học 
- Cách li sau hợp tử 
- Cách li sau hợp tử 
kIểM TRA BàI Cũ 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...) ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
Quần thể A 
QT A 1 
QT A 2 
Nũi địa lớ A 1 
Nũi địa lớ A 2 
Loài A 1 
Loài A 2 
Cách li đ ịa lí 
Trở ngại đ ịa lí 
MT A 1 
MT A 2 
NTTH 
NTTH 
NTTH 
NTTH 
Cách li sinh sản 
VÍ DỤ 1 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA Lí 
LOÀI CHIM SẺ 
NGễ Cể 3 NềI 
 - Nũi chõu Âu 
- Nũi Ấn Độ 
 - Nũi Trung Quốc 
VÍ DỤ 1 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA Lí 
Cể 
 DẠNG LAI 
Cể 
 DẠNG LAI 
KHễNG Cể 
 DẠNG LAI 
 ĐÂY LÀ DẤU HIỆU 
 CHO BIẾT ĐÃ Cể 
 SỰ CHUYỂN TIẾP 
 TỪ NềI ĐỊA Lí SANG 
 LOÀI MỚI 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
VÍ DỤ 2 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA Lí 
VÍ DỤ 3 - SỰ HèNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA Lí 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...)... 
3.Vai trò của cách li đ ịa lí . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
Quần thể A 
QT A 1 
QT A 2 
Nũi địa lớ A 1 
Nũi địa lớ A 2 
Loài A 1 
Loài A 2 
Cách li đ ịa lí 
Trở ngại đ ịa lí 
MT A 1 
MT A 2 
NTTH 
NTTH 
NTTH 
NTTH 
Cách li sinh sản 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...)... 
3.Vai trò của cách li đ ịa lí . 
- Ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau . 
- Duy tr ì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...)... 
3.Vai trò của cách li đ ịa lí . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
4.Đặc đ iểm của qu á trình hình thành loài bằng con đư ờng cách li đ ịa lí . 
- Cách li đ ịa lí không nhất thiết hình thành loài mới . 
- Cách li đ ịa lí hay xảy ra với loài có kh ả năng phát tán mạnh. 
- Qu á trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp . 
- Qu á trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi . 
Tại sao nói quần đảo là nơi lí tưởng để hình thành loài ? 
Tại sao trên các đảo đại dương hay tồn tại các loài đ ặc hữu ? 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...). 
3.Vai trò của cách li đ ịa lí . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
4.Đặc đ iểm của qu á trình hình thành loài bằng con đư ờng cách li đ ịa lí . 
- Cách li đ ịa lí không nhất thiết hình thành loài mới . 
- Cách li đ ịa lí hay xảy ra với loài có kh ả năng phát tán mạnh. 
- Qu á trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp . 
- Qu á trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi . 
5.Thí nghiệm chứng minh qu á trình hình thành loài bằng cách li đ ịa lí . 
-Đ ối tượng nghiên cứu : 
Ruồi giấm 
- Môi trường thí nghiệm : 
Đư ờng mantôz ơ 
Và tinh bột 
- Tiến trình thí nghiệm : 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
Trình bày thí nghiệm chứng minh qúa trình hình thành loài bằng cách li đ ịa lí ? 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
I.Hình thành loài khác khu vực đ ịa lí . 
1.Khái niệm cách li đ ịa lí : 
-Là những trở ngại về mặt đ ịa lí ( Sông , 
núi,biển ...). 
3.Vai trò của cách li đ ịa lí . 
2.Diễn biến qu á trình hình thành loài mới . 
4.Đặc đ iểm của qu á trình hình thành loài bằng con đư ờng cách li đ ịa lí . 
- Cách li đ ịa lí không nhất thiết hình thành loài mới . 
- Cách li đ ịa lí hay xảy ra với loài có kh ả năng phát tán mạnh. 
- Qu á trình hình thành loài xảy ra chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp . 
- Qu á trình hình thành loài thường gắn với hình thành quần thể thích nghi . 
5.Thí nghiệm chứng minh qu á trình hình thành loài bằng cách li đ ịa lí . 
-Đ ối tượng nghiên cứu : 
Ruồi giấm 
- Môi trường thí nghiệm : 
Đư ờng mantôz ơ 
Và tinh bột 
- Tiến trình thí nghiệm : 
- Kết qu ả thí nghiệm : 
- Giải thích thí nghiệm : 
Bài 29 : Qu á trình hình thành loài ( Tiết 1) 
củNG Cố 
Chọn đáp án đ úng trong các câu sau : 
Câu 1 : Nhân tố giúp phân biệt qu á trình hình thành loài mới với qu á trình hình thành đ ặc đ iểm thích nghi là: 
A. Qu á trình giao phối . 
B. Qu á trình cách li . 
C. Qu á trình CLTN. 
D. Qu á trình đ ột biến . 
Câu 2: Đặc đ iểm của hệ đ ộng vật và thực vật ở đảo là bằng chứng cho sự tiến hoá dưới tác dụng của qu á trình CLTN và nhân tố nào sau đây? 
A. Cách li đ ịa lí . 
B. Cách li sinh thái . 
C. cách li sinh sản . 
D. Cách li di truyền . 
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12C5 
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ và hạnh phúc 
Chúc các em học sinh học giỏi và thành đạt ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_29_phan_1_qua_trinh_hinh_thanh.ppt