Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Trò chơi ô chữ

Câu 1: Lai giữa cải củ và cải bắp được dạng lai F1, tứ bội hóa F1 được dạng 4n. Dạng 4n gọi là

Câu 2: Đột biến do vi rut, rối loạn các quá trình sinh lí, sinh hóa nội bào thuộc loại tác nhân nào?

Câu 3: Quá trình tự sao xảy ra ở bộ phận nào của tế bào?

Câu 4: Các bộ ba nuclêotit trên mARN gọi là

Câu 5: Enzim xúc tác chính cho quá trình phiên mã?

Câu 6: Chất đóng vai trò cảm ứng trong cơ chế hoạt động của ôpêrôn Lac.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Trò chơi ô chữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
R 
N 
A 
P 
Ô 
L 
I 
M 
E 
R 
A 
Z 
A 
A 
C 
L 
T 
Ô 
Z 
Ơ 
O 
K 
A 
Z 
A 
K 
I 
Ộ 
T 
Đ 
B 
I 
Ế 
N 
Đ 
I 
Ể 
M 
U 
C 
N 
L 
Ê 
Ô 
X 
Ô 
M 
H 
Ể 
T 
S 
O 
N 
G 
N 
H 
Ị 
B 
Ộ 
I 
S 
I 
N 
H 
H 
Ọ 
C 
N 
H 
 
N 
T 
Ế 
B 
À 
O 
C 
O 
D 
O 
N 
P 
O 
Z 
Đ 
Ộ 
N 
T 
B 
I 
Ế 
N 
1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
D 
I 
T 
R 
U 
Y 
Ề 
N 
H 
Ọ 
C 
A 
Y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ - PHẦN 5 SINH 12 
HỎI 
ĐÁP ÁN 
I 
Ề 
T 
11 
Câu 1: Lai giữa cải củ và cải bắp được dạng lai F1, tứ bội hóa F1 được dạng 4n. Dạng 4n gọi là  
(13 chữ cái ) 
Câu 2: Đột biến do vi rut, rối loạn các quá trình sinh lí , sinh hóa nội bào thuộc loại tác nhân nào ? 
(7 chữ cái ) 
Câu 3: Quá trình tự sao xảy ra ở bộ phận nào của tế bào ? 
(9 chữ cái ) 
Câu 4: Các bộ ba nuclêotit trên mARN gọi là  
(5 chữ cái ) 
Câu 5: Enzim xúc tác chính cho quá trình phiên mã ? 
(13 chữ cái ) 
Câu 6: Chất đóng vai trò cảm ứng trong cơ chế hoạt động của ôpêrôn Lac. 
(7 chữ cái ) 
Câu 7 : Từng đoạn ngắn của mạch ADN mới được hình thành trong quá trình nhân đôi . 
(7 chữ cái ) 
Câu 8: Đột biến gen liên quan đến 1 cặp nuclêotit . 
(11 chữ cái ) 
Câu 9: Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể ? 
(9 chữ cái ) 
Câu 10: Những chữ cái kí hiệu các thành phần cấu trúc ôpêrôn Lac ở vi khuẩn đường ruột ( E.Cloli ) lần lượt là 
(5 chữ cái ) 
Câu 11: Đột biến gen ở giai đoạn đầu gọi là  
(11 chữ cái ) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_tro_choi_o_chu.ppt