Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức (Chuẩn kiến thức)

Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu

 Lưu ý tới tính chất: A = -(-A)

Rút gọn phân thức

Khái Niệm

Cách rút gọn

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử, tìm ntc

- Chia cả tử và mẫu cho ntc

Đổi dấu ở tử hoặc mẫu để xuất hiện ntc

Có thể sử dụng rút gọn phân thức để tính giá trị biểu thức, chứng minh đẳng thức

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1. Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức ? 
( M là đa thức khác 0) 
( N là nhân tử chung ) 
2. Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống : 
1 
 Cho phân thức : 
 Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu 
 Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
Bài 3 : Rút Gọn Phân Thức 
1. Khái Niệm : 
?1 
Có nhận xét gì về phân thức vừa tìm được với phân thức đã cho ? 
?2 
Cho phân thức 
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng 
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
?1 
?2 
Qua cách làm VD ở . Hãy nêu cách rút gọn phân thức ? 
?1 
?2 
Ví dụ : Rút gọn các phân thức sau 
a, 
b, 
c, 
Chú ý : Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung 	 của tử và mẫu 
 Lưu ý tới tính chất : A = -(-A) 
BÀI TẬP 
1. Chọn đáp án đúng khi rút gọn các phân thức sau : 
B, 
D. 
2. Chứng minh đẳng thức sau : 
Bài giải 
Đpcm 
Rút gọn phân thức 
Cách rút gọn 
Khái Niệm 
Có thể sử dụng rút gọn phân thức để tính giá trị biểu thức , chứng minh đẳng thức  
Phân tích tử và mẫu thành nhân tử , tìm ntc 
- Chia cả tử và mẫu cho ntc 
Đổi dấu ở tử hoặc mẫu để xuất hiện ntc 
Hướng dẫn về nhà + Nắm vững phần lý thuyết + Làm bài tập 7,9,11,12,13 sgk 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_3_rut_gon_phan_thuc_chua.ppt
Bài giảng liên quan