Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản đẹp)

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là Tổng của hai phân thức.
*Ta thường viết tổng dưới dạng rút gọn.

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

Giao hoán:

Kết hợp:

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
phép cộng các phân thức đại số 
ẹAẽI SOÁ LễÙP 8 
Kiểm tra bài cũ : 
Hs: Quy đ ồng mẫu thức phân thức sau : 
?1 
Tiết 28. phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Thực hiện phép cộng : 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức , ta cộng các tử với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức .  
 Ví dụ 1. Cộng hai phân thức : 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau  
?2 
 Thực hiện phép cộng : 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm đư ợc .  
Kết qu ả của phép cộng hai phân thức đư ợc gọi là Tổng của hai phân thức .*Ta thường viết tổng dưới dạng rút gọn . 
 Ví dụ 2. Tính tổng : 
 Bài giải 
Thực hiện phép cộng : 
?3 
Hs trao đ ổi làm bài tập theo nhóm vào phiếu học tập khoảng 3’. 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1)Giao hoán : 
* Ví dụ : 
2) Kết hợp : 
* Ví dụ : 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
á p dụng các tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau : 
?4 
? Em có nhận xét gì về các phân thức trong biểu thức trên ? 
3. Củng cố 
? Nêu quy tắc cộng các phân thức cùng mẫu ? 
? Nêu quy tắc cộng các phân thức không cùng mẫu ? 
? Phép cộng các phân thức có tính chất gì? 
4. Bài tập 
 Bài 1 : Chọn đáp án đ úng trong các câu sau : 
a) Kết qu ả của phép cộng : là: 
b) Kết qu ả của phép cộng : là: 
c) Kết qu ả của phép cộng : là: 
 Bài 22 (SGK.T46) : á p dụng quy tắc đ ổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức : 
Bài 23 (SGK.T46) : Làm các phép tính 
 ? Phân số Ai Cập là phân số nh ư thế nào ? 
 Ta có : 
 Hay: 
5. Hướng dẫn về nh à 
- Cần nắm chắc quy tắc cộng phân thức đại số và tính chất của nó .- Chú ý cần rút gọn sau khi cộng nếu có thể . 
- BTVN: BT22b, 24a, b, d (SGK-T46), BT 17, 18, 19, 20 (SBT-T19). 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt