Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Chuẩn kiến thức)

 Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

 Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Chú ý:

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

1. Giao hoán:

2. Kết hợp:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta làm thế nào ? 
và 
 Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau : 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC 	 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1.Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
 Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
Quy tắc : 
Ví dụ 1: Cộng hai phân thức : 
?1 
Thực hiện phép cộng : 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau : 
?2 
Thực hiện phép cộng : 
 Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được . 
 Quy tắc : 
Ví dụ 2: Cộng hai phân thức : 
?3 
Thực hiện phép cộng : 
Chú ý: 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1. Giao hoán : 
2. Kết hợp : 
?4 
 Áp dụng các tính chất trên của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
 Vận dụng : 
Thực hiện phép cộng các phân thức sau : 
21a) 
22a) 
* Tính 
Bài tập về nhà 
21.b,c ; 22.b; 23a,b,c,d / SGK trang 46 
CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO 
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt