Bài giảng Thể dục lớp 6: Bài thể dục phát triển chung

ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH

+ Nhịp 1: Chân trái bước sang rộng bằng vai, hai tay chống hông, mặt hướng về trước.

+ Nhịp 2: Vặn mình sang trái, đồng thời 2 tay dang ngang, đánh mạnh ra sau, ngực căng, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn sang trái. Hai chân thằng, không xoay bàn chân.

+ Nhịp 3: Trở về nhịp 1.

+ Nhịp 4: Trở về TTCB

+ Nhịp 5,6,7,8: giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thể dục lớp 6: Bài thể dục phát triển chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG THCS Hïng Thµnh Toå :Sinh-Theå Líp 6GV: Phan V¨n Th¾ngGi¸o ¸n §iÖn tö TD BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 1 2 3 4 65Kieåm Tra Baøi Cuõ 1 2 3 4 65BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG1 Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng.abdĐây là động tác vươn thởĐây là động tác tay.Đây là động tác chân.cĐây là động tác ngực.Chính xácSai rồiSai rồiSai rồiBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG2 Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng.abdĐây là động tác vươn thởĐây là động tác tay.Đây là động tác chân.cĐây là động tác ngực.Sai rồiChính xácSai rồiSai rồiBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG3 Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng.abdĐây là động tác vươn thởĐây là động tác tay.Đây là động tác chân.cĐây là động tác ngực.Sai rồiSai rồiChính xácSai rồiBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG4 Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng.abdĐây là động tác vươn thởĐây là động tác tay.Đây là động tác chân.cĐây là động tác ngực.Sai rồiSai rồiSai rồiChính xácBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG5 Các em quan sát động tác dưới đây và hãy chọn câu trả lời đúng.abdĐây là động tác vươn thởĐây là động tác tay.Đây là động tác bụng.cĐây là động tác ngực.Sai rồiSai rồiSai rồiChính xácBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG6 Các em quan sát các hình ở vế trên và nối lại các động tác ở vế dưới cho phù hợp .Vươn thởTayChânBụngNgựcBÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG	ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH6	ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN7	ĐỘNG TÁC NHẢY8	ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA9Noäi Dung Hoïc MôùiÑOÄNG TAÙC VAËN MÌNH6 +	Nhịp 5,6,7,8: giống như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên.+	Nhịp 1: Chân trái bước sang rộng bằng vai, hai tay chống hông, mặt hướng về trước.+	Nhịp 2: Vặn mình sang trái, đồng thời 2 tay dang ngang, đánh mạnh ra sau, ngực căng, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn sang trái. Hai chân thằng, không xoay bàn chân.+	Nhịp 3: Trở về nhịp 1.+	Nhịp 4: Trở về TTCBĐỘNG TÁC TOÀN THÂN7 +	Nhịp 1: Bước chân trái về trước chếch 45° về bên trái, khuỵu gối, đồng thời tay trái đưa ra trước lên cao, tay phải đưa ra sau chếch xuống dưới. Trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, chân sau kiễng, mắt nhìn theo tay trái, hai bàn tay sấp, các ngón tay khép lại.ĐỘNG TÁC NHẢY8 +	Nhịp 5,6,7,8: giống như nhịp 1,2,3,4.+	Nhịp 1: Nhảy và tách 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước, 2 bàn tay vỗ nhẹ vào nhau.+	Nhịp 2: Nhảy về TTCB.+	Nhịp 3: Nhảy và tách 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang, lòng bàn tay úp.+	Nhịp 4: Nhảy về TTCBĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA9 +	Nhịp 5,6,7,8: giống như nhịp 1,2,3,4+	Nhịp 1: Co gối chân trái lên cao một cách nhẹ nhàng, 2 tay dang ngang lòng bàn tay úp.+	Nhịp 2: Tở về TTCB, 2 tay bắt chéo trước bụng, đầu hơi cúi.+	Nhịp 3: Giống như nhịp 1 nhưng đổi chân.+	Nhịp 4: Trở về TTCBCÂU HỎI *? 	Bài thể dục phát triển chung bao gồm bao nhiêu động tác ?b6 động táca3 động tácd12 động tácc9 động tácCUÛNG COÁCÂU HỎI *? 	Hãy kể tên các động tác của bài thể dục phát triển chung.2Động tác tay1Động tác vươn thở5Động tác bụng3Động tác ngực7Động tác toàn thân6Động tác vặn mình4Động tác chân8Động tác nhảy9Động tác điều hòaCÂU HỎI *? Hãy chọn tên các động tác với những hình vẽ tương ứng.Vươn thởChânToàn thânBụngNhảyĐiều hòaVặn mìnhTayNgựcPHIM THEÅ DUÏC

File đính kèm:

  • pptBai the duc phat trien chung lop 6.ppt