Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 2: At school

a door (n):

-a window (n):

-a board (n):

-a clock (n):

-a pencil (n):

-a school-bag (n):

-a waste-basket (n):

-an eraser (n):

 

ppt23 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 2: At school, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Shark AttackRULERUnit 2: AT SCHOOLLesson 5: C2-3 (Page 28-29)Thursday, September 6th , 2012 Vocabulary: -a door (n): -a window (n):-a board (n):-a clock (n):-a pencil (n):-a school-bag (n):-a waste-basket (n):-an eraser (n):cửa cáicửa sổbảngđồng hồ treo tườngbút chìcặp đi họcsọt ráccục gôm, bông bảngLanNamLan:Nam:Lan:Nam:What is this?It’s a door.What is that?It’s an eraser. Structure:S1:S2:What is this ? that?It’s a / an + N (danh từ).(Hỏi xem vật này / vật kia là vật gì) Note:A / An (một): là Mạo từ bất định a) Dùng “an” khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: a, e, o, u, iEx: An eraser b) Dùng “a” cho các danh từ bắt đầu bằng phụ âm: b, c, d, .Ex: a book, a class  Practice: thisthisthisthatthatthatP.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 Homework-memorize vocabulary, the example and the notes 

File đính kèm:

  • pptenglish 6(1).ppt
Bài giảng liên quan