Bài giảng Tiết 96: Kiểm tra chương III

I- Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức nhằm đánh giá mức độ nắm vững hệ thống về phân số ( Phân số bằng nhau, rút gọn phân số, cộng trừ , nhân, chia phân số) Nắm vững các khái niệm

Hỗ số, số thập phân, phầmn trăm.

Kiểm tra mức độ thành thạo về kỹ năng, tính đúng nhanh, vận dụng linh hoạt các tính chất vào giải các bài tập toán.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lalala | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 96: Kiểm tra chương III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 96: Kiểm tra chương III	 Ngày soạn:
I- Mục tiêu:
- Cung cấp kiến thức nhằm đánh giá mức độ nắm vững hệ thống về phân số ( Phân số bằng nhau, rút gọn phân số, cộng trừ , nhân, chia phân số) Nắm vững các khái niệm 
Hỗ số, số thập phân, phầmn trăm.
Kiểm tra mức độ thành thạo về kỹ năng, tính đúng nhanh, vận dụng linh hoạt các tính chất vào giải các bài tập toán.
II- Ma trận đề:
Nộidung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
1
 0,5 
 1
 0,5 
 1
 0,5
3
 1,5
So sánh phân số 
1
 2
1
 2
Phép cộng, phép trừ phân số
1
 0,5
1
 0,5
1
 2 
3
 2
Phép nhân, phép chia phân số
1
 0,5 
1
 1
2
 2
4
 3,5
Hốn số, số thập phân, phần trăm
1
 0,5
1
 0,5
Tổng
3
 1,5
4
 2,5
5
6
12
 10
Ghi chú: Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dước bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
Nội dung đề:
Phần I: Trắc nghệm khách quan ( 4 điểm)
Trong các câu có lựa chọn A; B; C; D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Phân số bằng phân số là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Cho biết Số x bằng:
A: 20	B:-20	C:63	D:57
Kết quả rút gọn là:
A: 	B:19	C:40	D: 
Kết quả phép cộng là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả của phép trừ là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả phép nhân là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả phép chia -5: là:
A: 	B: 	C: -10	D: 10
Viết số 0,5 dưới dạng phần trăm là:
A: 	B: 	C: 	D: 
 Phần II :tự luận: ( 6 điểm)
Câu 9: ( 2điểm) Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự tăng dần:
 	;	
Câu 10: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính:
Câu 11: ( 2 điểm) Tìm x biết:
	a) 	b) 
Đáp án và thang điểm:
Phần I: Trắc nghệm khách quan ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
C
B
D
C
C
Phần 2: Phần tự luận:
Câu
Nội dung
Điểm
9
	 ; 
2
10
= = 
2
11a
 ðð x = = 
1
11b
 ð x = = - 47
1
Trường thcs Thành Vinh	 	 Kiểm tra: Số học
Họ và tên:....	Chương III: Phân Số
Lớp:.	Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài:
Phần I: Trắc nghệm khách quan ( 4 điểm)
Trong các câu có lựa chọn A; B; C; D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Phân số bằng phân số là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Cho biết Số x bằng:
A: 20	B:-20	C:63	D:57
Kết quả rút gọn là:
A: 	B:19	C:40	D: 
Kết quả phép cộng là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả của phép trừ là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả phép nhân là:
A: 	B: 	C: 	D: 
Kết quả phép chia -5: là:
A: 	B: 	C: -10	D: 10
Viết số 0,5 dưới dạng phần trăm là:
A: 	B: 	C: 	D: 
 Phần II :tự luận: ( 6 điểm)
Câu 9: ( 2điểm) Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự tăng dần:
 	;	
Câu 10: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính:
Câu 11: ( 2 điểm) Tìm x biết:
	a) 	b) 
Bài làm:

File đính kèm:

  • docKIEM TRA CHUONG III.doc