Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 10: Ba định luật Niu-tơn (Bản đẹp)

Định luật I: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào ho?c chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động th?ng đều.

Quán tính : là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn

Định luật I còn được gọi là định luật quán tính, chuyển động thẳng đều còn được gọi là chuyển động theo quán tính.

ĐN: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật

Tính chất:

Khôi lượng là đại lượng vô hướng, dương và không thay đổi được đối với mỗi vật

Khối lượng có tính chất cộng .

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 10: Ba định luật Niu-tơn (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MƠN VẬT LÝ 
SỞ GD-ĐT ĐAKLAK 
TRƯỜNG THPT EASÚP 
 
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MƠN VẬT LÝ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
CÂU HỎI : Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm? 
TRẢ LỜI: 
 -Định nghĩa về lực : lực là đại lượng véctơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. 
 -Điều kiện cân bằng : Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không. 
QUAN SÁT: 
Lực có phải là nguyên nhân duy tr ì chuyển động không c ủa vật ? 
Aristot cho rằng muốn duy trì chuyển động của một vật thì phải có lực tác dụng. 
Người không tin vào điều đó chính là nhà vật lí Galilê. Ông đã tiến hành thí nghiệm để kiểm tra như sau: 
Thí nghiệm c ủ a Galilê: Dùng hai máng nghiêng giống như máng nước, máng 1 cố định góc nghiêng, máng 2 thay đổi được góc nghiêng nhằm thay đổi độ cao. 
Thí ngiệm 
Galilê tiên đoán rằng : nếu không có ma sát và nếu máng 2 nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn với vận tốc không đổi mãi mãi. 
Định luật I : Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào ho ặ c chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động th ẳ ng đều. 
Quán tính : là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn 
Định luật I còn được gọi là định luật quán tính, chuyển động thẳng đều còn được gọi là chuyển động theo quán tính. 
Định luật II : gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật 
ĐN : Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật 
Tính chất : 
Khôi lượng là đại lượng vô hướng, dương và không thay đổi được đối với mỗi vật 
Khối lượng có tính chất cộng . 
Trường hợp vật chịu t ác dụng của nhiều lực 
V í Dụ : Khi cĩ nhiều vật được ghép thành một hệ, 
thì khối lượng của hệ bằng tổng của cácvật đĩ 
3.Trọng lực và trọng lượng 
Trọng lực và trọng giống nhau hay khác nhau hay khác nhau 
3.Trọng lực và trọng lượng 
a) Trọng lực : là lực của trái đất tác dụng vào các vật, 
gây ra cho vật gia tốc rơi tự do 
ác 
Kí hiệu : 
b) Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật gọi là: 
trọng lượng 
Kí hiệu : 
P 
c) Cơng thức của trọng lực: 
CHÚC HộI THI THÀNH CƠNG 
CHÚC HộI THI THÀNH CƠNG 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_10_ba_dinh_luat_niu_ton_ban_dep.ppt
Bài giảng liên quan