Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

LỰC HẤP DẪN

Điều gì khiến cho các vật rơi về phía Trái Đất?

Do Trái Đất hút các vật về phía nó

Khi Trái Đất hút các vật thì các vật có hút Trái Đất không

Theo định luật III Niu tơn vật rơi tự do cũng hút Trái Đất về phía nó

Lực mà Trái Đất hút các vật và lực mà các vật hút Trái Đất có cùng bản chất với loại lực nào mà các em đã được học?

Không cùng bản chất

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn

ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Định luật

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THPT  NGUYỄN TRƯỜNG TỘNha Trang 
Trả lời câu hỏi sau 
Trọng lực là gì? 
Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự do. 
P = mg 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
LỰC HẤP DẪN 
Khi Trái Đất hút các vật thì các vật có hút Trái Đất không? 
Do Trái Đất hút các vật về phía nó 
Theo định luật III Niu tơn vật rơi tự do cũng hút Trái Đất về phía nó 
Điều gì khiến cho các vật rơi về phía Trái Đất? 
Lực mà Trái Đất hút các vật và lực mà các vật hút Trái Đất có cùng bản chất với loại lực nào mà các em đã được học? 
Không cùng bản chất 
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 
MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG XUNG QUANH TRÁI ĐẤT 
Trái Đất 
Mặt Trời 
Mặt Trăng 
MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI 
Hoả 
Trái Đấtû 
Mộc 
Thổ 
MT 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. LỰC HẤP DẪN 
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
1. Định luật 
Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng 
2. Biểu thức 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. LỰC HẤP DẪN 
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
1. Định luật 
 m 1 ,m 2 khối lượng hai chất điểm(kg) 
 G = 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 
r khoảng cách giữa hai chất điểm(m) 
Biểu diễn lực hấp dẫn 
m 1 
m 2 
Đặc điểm của cặp lực F hd1 vàF hd2 ? 
Là hai lực trực đối 
Phạm vi áp dụng 
* Hai chất điểm 
*Các vật đồng chất có dạng hình cầu 
r 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. LỰC HẤP DẪN 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
Nhắc lại khái niệm và biểu thức của trọng lực? 
Là lực hút của TRÁI ĐẤT tác dụng lên vật 
P = mg 
Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó 
Suy ra 
Nếu ở gần mặt đất h<<R 
R 
M 
h 
m 
Điểm đặt của Trọng lực là Trọng tâm của vật 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. LỰC HẤP DẪN 
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó 
Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật 
Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
Aùp dụng 
Câu 1 : Viết biểu thức lực hấp dẫn giữa hai vật trong hình vẽ sau 
r 1 
m 2 
m 1 
r 2 
l 
A 
B. 
C. 
D. 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
Aùp dụng 
Câu 2: Thực hiện tính toán cần thiết để trả lời câu hỏi sau: 
Tính khối lượng của Trái Đất, biết bán kính Trái Đất là 6400km và gia tốc trên mặt đất lấy gần đúng là 9,8m/s 2 
= 6.10 24 kg 
Giải 
Hướng dẫn học bài và làm bài tập về nhà 
Học bài theo câu hỏi SGK 
Làm các bài tập trang 69 SGK 
Đọc mục Em có biết? 
Ôn lại khái niệm: vật đàn hồi, biến dạng đàn hồi, tính chất đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo 
Bài11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. LỰC HẤP DẪN 
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
III. TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó 
Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật 
Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_11_luc_hap_dan_dinh_luat_van_vat.ppt