Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc - Trường THPT Bưng Riềng

Khi một lò xo bị biến dạng

Xuất hiện lực đàn hồi của lò xo

Lực đàn hồi của lò xo có những đặc điểm gì?

Định luật Vật lý nào xác định độ lớn lực đàn hồi lò xo?

ứng dụng của lực đàn hồi của lò xo?

Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Hãy nêu rõ điểm đặt, phương và chiều của các lực này.

Tại sao lò xo chỉ dãn đến một mức nào đó thì ngừng dãn?

Khi thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc - Trường THPT Bưng Riềng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THPT BƯNG RIỀNG 
Chào mừng các thầy cô giáo 
và các em học sinh. 
Bài cũ 
Một vật nặng cú khối lượng 50g được treo tại nơi cú g = 10 m/s 2 . Trọng lượng của vật nặng sẽ là: 
C. 0,5N 
A. 500N 
D. 50N 
B. 5N 
Đ úng : 0,5N 
Sai 
Sai 
Sai 
Bài cũ 
2. 	 Một vật nặng được treo vào hai đầu một lũ xo như hỡnh bờn. Tại sao vật nặng cú thể nằm cõn bằng? 
Lực nào đã xuất hiện cùng với trọng lực ? 
Khi một lò xo bị biến dạng 
Đ ặt vấn đề 
Xuất hiện lực đàn hồi của lò xo 
Lực đàn hồi của lò xo có những đ ặc đ iểm gì? 
Đ ịnh luật Vật lý nào xác đ ịnh độ lớn lực đàn hồi lò xo? 
ứ ng dụng của lực đàn hồi của lò xo? 
Bài 12 
Lực đàn hồi của lò xo. 
đ ịnh luật húc 
Hoạt đ ộng khám phá 
Hai tay cú chịu lực tỏc dụng của lũ xo khụng? Hóy nờu rừ điểm đặt, phương và chiều của cỏc lực này. 
Tại sao lũ xo chỉ dón đến một mức nào đú thỡ ngừng dón? 
Khi thụi kộo, lực nào đó làm cho lũ xo lấy lại chiều dài ban đầu? 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
F đh 
F đh 
F đh 
F đh 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
Độ lớn lực đàn hồi lò xo 
Độ dãn lò xo 
Làm thế nào để tìm hiểu mối quan hệ này ? 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
F=P (N) 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
Độ dài l (mm) 
Độ dãn  l (mm) 
1. Thí nghiệm 1 
Treo lần lượt 1, 2 rồi 3 quả nặng vào lũ xo. 
Đo độ dài của lũ xo và tớnh độ dón của lũ xo lỳc này. 
Cỏc kết quả trong bảng gợi ý cho ta một mối liờn hệ nào khụng? Phỏt biểu mối liờn hệ đú. 
Nhận xét: 
Đ ối với mỗi lò xo, tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi của lò xo và độ dãn của lò xo là một hằng số . 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
2. Thí nghiệm 2 
Treo đ ồng thời 3 qu ả nặng 50g vào 3 lò xo có chiều dài tự nhiên bằng nhau . 
Quan sát độ dãn của từng lò xo và cho nhận xét . 
Nhận xét: 
	 Khi tác dụng các lực nh ư nhau vào các lò xo khác nhau th ì độ dãn của lò xo cũng khác nhau 
  Độ dãn lò xo phụ thuộc vào thuộc tính của nó . 
4. Đ ịnh luật Húc 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
	 Trong giới hạn đàn hồi , độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
 Bắn cung 
1. Lực kế: 
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Đ ịnh luật Húc 
3. Kềm , trang trí ... 
2. Giảm xóc 
Củng cố 
 Treo một vật vào đầu dưới của một lũ xo gắn cố định thỡ thấy lũ xo dón ra 5cm. Tỡm trọng lượng của vật . Cho biết lũ xo cú độ cứng là 100 N/m. 
A, 5N 
C, 500N 
B, 20N 
D, 5N 
Sai rồi ! 
Chúc mừng ! 
Sai rồi ! 
Sai rồi ! 
5N 
Củng cố 
 Dựng một lũ xo để kộo một vật cú khối lượng 300g thỡ thấy lũ xo dón 2cm. Nếu treo thờm một vật cú khối lượng 150g thỡ lũ xo dón một đoạn là bao nhiờu ?   
B. 3 cm 
D. 2 cm 
A. 1 cm 
C. 4 cm 
Sai rồi ! 
Chúc mừng ! 
Sai rồi ! 
Sai rồi ! 
3cm 
Xin chân thành cảm ơn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính chúc quý Thầy cô và các em 
thành công và hạnh phúc! 
Củng cố 
3. Đặt một vật cú trọng lượng 5N lờn một chiếc lũ xo thỡ thấy lũ xo ngắn hơn chiều dài tự nhiờn là 2cm. Gắn cố định lũ xo đú lờn giỏ đỡ , muốn lũ xo đú dài hơn chiều dài tự nhiờn 2cm thỡ phải treo ở đầu dưới một vật cú khối lượng bao nhiờu?g =10m/s 2 
B, 0,5kg 
D, 2Kg 
A, 5Kg 
C, 10Kg 
Sai rồi ! 
Chúc mừng ! 
Sai rồi ! 
Sai rồi ! 
0,5kg 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_12_luc_dan_hoi_cua_lo_xo_dinh_lu.ppt