Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Bản mới)

Khí thực và khí lí tưởng

- Khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và Sác-lơ.

- Khí lí tưởng tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và Sác-lơ.

Chú ý:

- Đối với các lượng khí khác nhau thì hằng số trong phương trình trạng thái là khác nhau.

 Với 1 mol khí bất kì thì hằng số này bằng R = 8,31 J/(mol.K);

 R được gọi là hằng số khí lý tưởng.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Một học sinh đứng quay lưng lại với màn hình để trả lời câu hỏi . 
 Các học sinh còn lại quan sát dòng chữ hoặc hình vẽ xuất hiện trên màn hình . 
 Một học sinh ở dưới lớp mô tả lại dòng chữ hoặc hình vẽ xuất hiện trên màn hình để người trả lời hiểu và trả lời đúng nhưng không được dùng từ có trên màn hình . 
 Nếu người mô tả chỉ dùng một câu hoặc một cử chỉ mà người trả lời trả lời đúng thì cả hai đều được 10 điểm . Nếu số câu hoặc cử chỉ dùng để mô tả tăng lên một thì số điểm giảm xuống một điểm . 
Hình thức kiểm tra : 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Nội dung định luật Bôi-lơ _ Ma- ri-ốt 
hay 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
V 
p 
O 
V 
p 
O 
NHÀ VẬT LÍ NGƯỜI PHÁP 
Cla-pê-rôn 
(Clapeyron,1799 – 1864) 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
- Khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôi-lơ – Ma- ri-ốt và Sác-lơ . 
- Khí lí tưởng tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ – Ma- ri-ốt và Sác-lơ . 
. 
I. Khí thực và khí lí tưởng 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
V 
O 
p 
(1) 
(2’) 
(2) 
V 1 
p 2 
T 2 
T 1 
p 1 
p 2’ 
V 2 
(1’) 
p 1’ 
M 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
O 
p 
(1) 
(2’) 
(2) 
V 1 
p 2 
T 2 
T 1 
p 1 
p 2’ 
V 2 
(1’) 
p 1’ 
M 
V 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
O 
p 
(1) 
(2’) 
(2) 
V 1 
p 2 
T 2 
T 1 
p 1 
p 2’ 
V 2 
(1’) 
p 1’ 
M 
V 
O 
p 
(1) 
(2’) 
(2) 
V 1 
p 2 
T 2 
T 1 
p 1 
p 2’ 
V 2 
(1’) 
p 1’ 
M 
V 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
( Phương trình Cla-pê-rôn ). 
hay 
 Chú ý: 
- Đối với các lượng khí khác nhau thì hằng số trong phương trình trạng thái là khác nhau . 
 Với 1 mol khí bất kì thì hằng số này bằng R = 8,31 J/( mol.K ); 
 R được gọi là hằng số khí lý tưởng . 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
Biểu thức của định luật Bôi-lơ – Ma- ri-ôt . 
Biểu thức của định luật Sác-lơ . 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
III. Bài tập vận dụng 
Bài 2: 
 Có một lượng khí đựng trong bình kín . Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần , còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa ? 
Bài 1: 
Một lượng khí đựng trong xilanh có pittông chuyển động được . Các thông số trạng thái của lượng khí này là : 2 atm , 15 lít , 300 K. Khi pittông nén khí , áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm , thể tích giảm còn 12 lít . Xác định nhiệt độ của khí nén . 
BÀI 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
III. Bài tập vận dụng 
Bài 3: 
Một xilanh kín được chia làm hai phần bằng nhau bởi pittông cách nhiệt , mỗi phần có chiều dài l 0 = 30cm chứa lượng khí giống nhau ở 27 0 C. Nung nóng một phần thêm 10 0 C và làm lạnh phần kia bớt 10 0 C. Hỏi pittông dịch chuyển một đoạn bao nhiêu ? 
l 0 
l 0 
p 0A , V 0 ,T 0 
p 0B , V 0 ,T 0 
A 
B 
p 1 , V 1 ,T 1 
p 2 , V 2 ,T 2 
Nung nóng 
Làm lạnh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_31_phuong_trinh_trang_thai_cua_k.ppt
Bài giảng liên quan