Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Bùi Thị Hương

KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG

Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm

Tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và Sác-lơ.

Khí thực là chất khí tồn tại trong thực tế (oxi,nitơ, cacbonic )

Tuân theo gần đúng các định luật trên.

Khi không yêu cầu độ chính xác cao có thể coi khí thực tuân theo đúng các định luật chất khí.

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

Xét một lượng khí nhất định: ta chuyển lượng khí này từ trạng thái 1 (p1,V1,T1) sang trạng thái 2 (p2,V2,T2)

qua trạng thái trung gian 1’(p’, V2, T2)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Bùi Thị Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Viết hệ thức của định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và hệ thức của định luật Sác-lơ . 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tiết 50. Bài 31 : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI 	 CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
Click to add Title 
2 
Khí thực và khí lí tưởng 
I. 
Click to add Title 
2 
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
II. 
Click to add Title 
2 
 Quá trình đẳng áp 
III. 
Click to add Title 
2 
 “ Độ không tuyệt đối ” 
IV. 
 I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG 
=> Tuân theo gần đúng các định luật trên . 
=> Tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và Sác-lơ . 
Khi không yêu cầu độ chính xác cao có thể coi khí thực tuân theo đúng các định luật chất khí .. 
Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm 
Khí thực là chất khí tồn tại trong thực tế ( oxi,nitơ , cacbonic ) 
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
Xét một lượng khí nhất định : ta chuyển lượng khí này từ trạng thái 1 (p 1 ,V 1 ,T 1 ) sang trạng thái 2 (p 2 ,V 2 ,T 2 ) 
1  1’: 
	 p 1 V 1 = p’V 2 (1) 
(2) 
1’  2: 
Đẳng nhiệt . Áp đụng định luật Bôi-lơ – Ma- ri-ốt : 
Đẳng tích . Áp đụng định luật Sac- lơ 
qua trạng thái trung gian 1’(p’, V 2 , T 2 ) 
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
Hằng số 
Phương trình trên được gọi là phương trình trạng thái 
của khí lí tưởng hay phương trình Cla-pê-rôn 
Hay 
Từ (1) và (2) ta có 
Bài tập ví dụ : 
 Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 o C và áp suất 10 5 Pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 20 cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 39 o C. 
Trạng thái 1 
V 1 = 100 cm 3 
p 1 = 10 5 Pa 
t 1 = 27 o C 
 T 1 = 27 + 273 
	= 300 K 
Trạng thái 2 
V 2 = 20 cm 3 
p 2 = ? 
t 2 = 39 o C 
 T 2 = 39 + 273 
 = 312 K 
Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng : 
= 5,2.10 5 Pa 
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 
1. Quá trình đẳng áp 
Là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi . 
hằng số 
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định , 
thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối . 
hay 
2. Liên hệ giữa V và T trong quá trình đẳng áp 
3. Đường đẳng áp 
Là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi . 
Trong hệ tọa độ (V,T): Đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ . 
O 
V 
T(K) 
p 2 
p 1 <p 2 
p 1 
V 2 
V 1 
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 
IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI” 
p 
T(K) 
V 
o 
o 
( V) 
T(K) 
p 
Nhận xét về áp suất và thể tích khi T = 0 và T < 0? 
IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI” 
0 K gọi là độ không tuyệt đối . 
T(K) = t o C + 273 
Nhiệt giai Ken- vin : nhiệt giai bắt đầu từ nhiệt độ 0 K ( - 273 o C) 
m không đổi 
p 1 V 1 
p 2 V 2 
T 2 
T 1 
= 
T 1 =T 2 
V 1 =V 2 
p 1 =p 2 
CỦNG CỐ KIẾN THỨC 
Bài 1: Một cái bơm chứa 1,5 ℓ không khí ở nhiệt độ 20 o C và áp suất 1,5 atm. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 0,75 ℓ và nhiệt độ tăng lên 40 o C. 
Hoạt động nhóm 
Bài 2: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 50cm 3 khí hiđrô ở điều kiện 27 o C và áp suất 750mmHg. Tính thể tích lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn ( nhiệt độ 0 o C và 760 mmHg)? 
Trạng thái 1 
V 1 = 1,5 ℓ 
p 1 = 1,5 atm 
t 1 = 20 o C => T 1 = 20 + 273 
 = 293 K 
Trạng thái 2 
p 2 = ? 
V 2 = 0,75 ℓ 
t 2 = 40 o C => T 2 = 40 + 273 	 = 313 K 
Bài 1: 
Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng : 
≈ 3,2 atm 
Trạng thái 1 
V 1 = 50 cm 3 
p 1 = 750 mmHg 
t 1 = 27 o C => T 1 = 27 + 273 
 = 300 K 
Trạng thái 2 
V 2 = ? 
p 2 = 760 mmHg 
t 2 = 0 o C => T 2 = 0 + 273 	 = 273 K 
Bài 2: 
Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng : 
 = 45 cm 3 
XIN CẢM ƠN 
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! 
CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_31_phuong_trinh_trang_thai_cua_k.ppt