Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm (Chuẩn kiến thức)

Lực là gì?

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho khả năng tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Cách vẽ véctơ lực:

Giá của lực:là đường thẳng mang vectơ lực

Điểm đặt của vectơ lực: lực tác dụng lên vật nào thì gốc đặt trên vật đó

Các lực cân bằng:

Các lực cân bằng : là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây gia tốc cho vật.

Lưu ý : Cặp lực cân bằng: là hai lực có cùng điểm đặt, cùng giá,

 ngược chiều, cùng độ lớn

Đơn vị của lực: Trong hệ SI đơn vị lực là Niu-tơn (N).

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
XIN CHÀO CÁC EM! 
 Bài 9: 
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. 
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 
I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC 
1. Lực là gì ? 
 Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho khả năng tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng . 
2. Cách vẽ véctơ lực: 
- Điểm đặt của vectơ lực: lực tác dụng lên vật nào thì gốc đặt trên vật đó 
- Giá của lực:là đường thẳng mang vectơ lực 
4. Đơn vị của lực : Trong hệ SI đơn vị lực là Niu-tơn (N). 
 * Lưu ý : Cặp lực cân bằng : là hai lực có cùng điểm đặt , cùng giá , 
 ngược chiều , cùng độ lớn 
3. Các lực cân bằng : 
 Các lực cân bằng : là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây gia tốc cho vật . 
II. TỔNG HỢP LỰC 
1. Thí nghiệm : 
M 
N 
O 
M 
N 
O 
D 
A 
B 
C 
2. Định nghĩa : 
 Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy . 
Lực thay thế gọi là hợp lực 
3. Quy tắc hình bình hành : 
Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng . 
III – ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CHẤT ĐIỂM 
Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không 
IV. PHÂN TÍCH LỰC 
1. Ví dụ : 
2. Định nghĩa : 
 Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai lực hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó 
Các lực thay thế gọi là các lực thành phần 
3. Chú ý: 
Phải xác định hai phương cần phân tích lực, trước khi tiến hành phân tích lực. 
Byebye! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_9_tong_hop_va_phan_tich_luc_dieu.ppt