Đề kiểm tra môn Mỹ thuật Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1

Kiến thức

- Nhận biết đượccấu trúc, tỉlệ, đặc điểmcủamẫu.

- Hiểu đượcvẻ đẹp cân đối trongbốcục.

- Biết cáchvẽ cái ấm tích và cái bát.

Kĩnăng

-Vẽ được hình, cótỉlệgần giốngvớimẫu.

- Diễntả được đậm nhạt theocấu trúccủa khối.

- Nétvẽ cócảm xúc.

- Thể hiện bàivẽ theotương quan chung.

pdf2 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ II, LỚP 7 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) 
Đề bài: VẼ THEO MẪU CÁI ẤM TÍCH VÀ CÁI BÁT (BÀI 23 VÀ BÀI 24) 
 (Có thể chọn mẫu vẽ có hình khối tương tự) 
1. Yêu cầu 
Kiến thức 
- Nhận biết được cấu trúc, tỉ lệ, đặc điểm của mẫu. 
- Hiểu được vẻ đẹp cân đối trong bố cục. 
- Biết cách vẽ cái ấm tích và cái bát. 
Kĩ năng 
- Vẽ được hình, có tỉ lệ gần giống với mẫu. 
- Diễn tả được đậm nhạt theo cấu trúc của khối. 
- Nét vẽ có cảm xúc. 
- Thể hiện bài vẽ theo tương quan chung. 
Thái độ 
- Cảm nhận được vẻ đẹp của đồ vật về cấu trúc tỉ lệ, màu sắc... 
- Có ý thức giữ gìn, vận dụng trong gia đình. 
2. Hình thức kiểm tra 
- Làm bài thực hành. 
- Làm bài trên giấy A4. Tiết 1 vẽ hình, tiết 2 vẽ đậm nhạt. 
3. Biểu điểm 
Loại giỏi (9-10 điểm): 
- Bố cục sắp xếp cân đối, thuận mắt trong trang giấy 
- Tìm được tỉ lệ đúng của nhóm mẫu và tỉ lệ riêng của từng vật mẫu. 
- Vẽ hình mô phỏng được nhóm mẫu, thể hiện được đặc điểm của từng 
mẫu. 
- Diễn tả được đậm nhạt của mẫu theo tương quan và cấu trúc của khối. 
Loại khá (7-8 điểm) 
- Bố cục hình vẽ tương đối hợp lý trong trang giấy. 
- Hình tỉ lệ gần giống với mẫu vật. 
- Bước đầu diễn tả được đậm nhạt chính của mẫu. 
Loại trung bình (5-6 điểm) 
- Bố cục bài vẽ còn lệch, hình vẽ chưa phù hợp với khổ giấy. 
- Tỉ lệ còn chưa sát với vật mẫu. 
- Nét vẽ chưa có đậm nhạt. 
Loại yếu kém (dưới 5 điểm) 
Không đạt những yêu cầu trên. 

File đính kèm:

  • pdfII1 (5).pdf