Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1

Học kì II -lớp 7 kiểm trahọc sinh những kiến thức,kĩnăng sau:

. Mộtsố kiến thức hiểu biếtvề trò chơibổ trợ chobật nhảy.

. Kiến thứcvề cách phân phốisức (chiasức) khi chạybền

.Kỹnăng thực hànhcủakĩ thuật chạy 500m.

. Khảnăngkếthợp giữa lý thuyết và thực hành.

pdf5 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 7 
Đề số 1 
A. MỤC TIÊU 
Học kì II - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau: 
. Một số kiến thức hiểu biết về trò chơi bổ trợ cho bật nhảy. 
. Kiến thức về cách phân phối sức (chia sức) khi chạy bền 
. Kỹ năng thực hành của kĩ thuật chạy 500m. 
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
STT Nội dung / chủ đề Nhận 
biết 
Thông 
hiểu 
Vậndụng 
1 Trò chơi vận động I.1.(0,5đ) 
I.4(0,5đ) 
2 Hiện tượng "đau sóc" trong 
chạy bền . 
I.2.(0,5đ) 
3 Cách phân phối sức (chia sức) 
trong chạy bền . 
 I.3.(0,5đ ) 
4 Thực hành chạy bền II.(8,0đ) 
5 Tổng điểm 1,0điểm 1,0điểm 8,0điểm 
C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA 
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh. 
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các 
em khởi động , ôn bài( nếu cần ). 
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ. 
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể 
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc 
ngay ngoài sân tập. 
- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều 
đợt, mỗi đợt số lượng học sinh do giáo viên qui định. 
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. 
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể 
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp. 
D. NỘI DUNG ĐỀ 
Phần I: Lý thuyết (2,0điẻm) 
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời . 
 1. Em hãy cho biết trò chơi sau đây có tên là gì? 
 Khi có lệnh , các em vừa nhảy lò cò, vừa dùng một tay hay hai tay hoặc vai 
 để "chọi nhau". Ai để mất thăng bằng, cả hai chân chạm đất là thua một 
 điểm... 
 A.Nhảy vượt rào tiếp sức 
 B. Lò cò "chọi gà". 
C.Nhảy vào vòng tròn tiếp sức 
D.Khéo vướng chân. 
2. Em hãy cho biết trong chạy bền, khi mới xuất phát đã chạy nhanh thì 
thường xảy ra tình trạng nào sau đây? 
A. Đau ở vùng mạng sườn(đau sóc). 
B. Đau ở vùng bụng. 
C. Đau ở vùng thắt lưng. 
D. Đau ở vùng ngực. 
3. Em hãy tìm một đáp án đúng và điền vào chỗ chấm cho thích hợp với 
cách phân phối sức khi chạy bền. 
Thông thường khi mới xuất phát nên (1)...... cho cơ thể thích nghi dần, sau 
đó (2)..... và giữ ổn định (3)...... cho đến khi về đích. 
(1) A. Chạy chậm, B.Chạy nhanh; C. Chạy với tốc độ trung bình. 
(2)A. Tăng dần; B. Giảm dần. 
(3) A.Tốc độ; B. Cơ thể. C. Bước chạy. 
4. Em hãy cho biết trò chơi được mô tả sau đây bổ trợ cho nội dung nào? 
Khi có lệnh, những em số 1 mỗi đội nhanh chóng bước lên phía trước vị trí 
treo bóng phía trước, ưỡn thân đập một tay vào bóng, sau đó chạy về chạm 
tay vào em số 2 và đi về tập hợp ở cuối hàng. Số 2 tiếp tục thực hiện như số 
1 và lần lượt như thế cho tới hết. Đội nào xong trước, có số người đập trúng 
vào bóng nhiều nhất là thắng. 
A. Chạy bền 
B. Ném bóng 
C. Bật nhảy 
D. Chạy nhanh 
Phần II: Thực hành ( 8,0điểm ) 
Hãy thực hiện kĩ thuật chạy 500m. 
5. Đáp án và điểm đánh giá 
Phần I: Lý thuyết (2điểm mỗi đáp án đúng được 0,5điểm). 
 1. Đáp án đúng là B 
 2. Đáp án đúng là A 
 3. Đáp án đúng là 
 (1) A. Chạy chậm 
 (2) A. Tăng dần 
 (3) A. Tốc độ 
 4. Đáp án đúng là B 
Phần II: Thực hành ( 8,0điểm ) Thực hiện kĩ thuật chạy 500m. 
THÀNH TÍCH (giây) 
Điểm 
Nam N÷ 
7- 8 
10,5-11’’4 11’’4-12"1 
5 - 6 
11"5-12"4 12"2-13"6 
3 - 4 
Ch¹y hÕt 3/4 cù li Ch¹y hÕt 3/4 cù li 
1 - 2 
Ch¹y hÕt 1/2 cù li 
HoÆc ý thøc kÐm 
Ch¹y hÕt 1/2 cù li 
HoÆc ý thøc kÐm 
Chó ý: Nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt gi¸o viªn cã thÓ tù ®iÒu chØnh cho hîp lý. 

File đính kèm:

  • pdfII1 (2).pdf