Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 trọn bộ

Bầu cán bộ lớp

 I . Mục tiêu hoạt động:

Về kiến thức: Học sinh hiểu được vai trũ quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trỡnh học tập và rốn luyện đạo đức của cả tập thể lớp

Về kĩ năng: Học sinh biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tỡnh và cú trỏch nhiệm trong cụng tỏc được giao

Về thái độ: Mỗi học sinh phải cú ý thức tụn trọng và ủng hộ cỏn bộ lớp trong cỏc hoạt động trong và ngoài nhà trường

 

doc44 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 trọn bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
o tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Giáo dục kĩ năng sống.
- HĐNGLL 7 ( Sỏch giỏo viờn).
Ngày soạn:
Ngày giảng:	
HĐ2: Thỏng 4
Hội vui học tập
I . Mục tiêu hoạt động:
Về kiến thức: 
	- ễn tập, củng cố kiến thức cỏc mụn học.
Về kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng, phong cách thể hiện các tiết mục văn nghệ.
- Rèn tư duy nhanh nhạy và kĩ năng phát hiện, trả lời, câu hỏi
Về thái độ: 
- Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên học giỏi, say mờ học tập. ễn luyện và hiểu thờm ý nghĩa giỏo dục của cỏc bài hỏt.
- Giáo dục thái độ nghiêm túc và ý thức say mờ trong học tập.
II. Nội dung và mức độ tích hợp trong hoạt động
	1. Kĩ năng sống:
- KN tự nhận thức về khả năng của bản thân để tham gia hội vui hội tập. 
- KN tự tin khi tham gia hội vui học tập.
- KN giao tiếp/ứng xử với người khác trong hội vui học tập.
- KN tỡm kiếm và xử lớ thụng tin về cỏc nội dung liờn quan đến hội vui học tập.
- KN hợp tác vời người khác khi tham gia hội vui học tập.	
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh:
III. Cỏc phương pháp/KTDH tích cực được sử dụng
* Phương pháp: 
	1. Phương pháp sư phạm tích cực và tương tác.
	2. Phương pháp thảo luận
	3. Phương pháp cuộc thi
* Kĩ thuật: 
	1. Kĩ thuật hỏi và trả lời
	2. Kĩ thuật trỡnh bày một phỳt
	3. Kĩ thuật động nóo
V. Tài liệu và phương tiện
1.Tài liệu:
	- Sỏch tham khảo cú câu hỏi và đáp án của một số mụn học.
- Chuẩn bị trống để làm phương tiện dành quyền trả lời.
- Tuyển tập những cõu chuyện về Bỏc 
2. Phương tiện:
- Một số tiết mục văn nghệ.
- Mỏy chiếu 
V. Tiến trỡnh hoạt động:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
- Cỏn sự văn nghệ
- Người điều khiển
- Cỏ nhõn trả lời
- Người điều khiển
- Cỏc tổ biểu diễn
- GVCN
- Giỏo viờn CN
- HS trả lời trong một phỳt.
1. Khỏm phỏ: 
- Bắt nhịp cho cả lớp hỏt bài hỏt: "Bài ca học trũ" 
2. Kết nối: HĐ1: Thi: Nhanh tay - Nhanh trớ
- Người điều khiển đưa ra câu hỏi. Bạn nào có câu trả lời thỡ dơ tay người điều khiển sẽ mời bạn nào có dơ tay sớm nhất đứng tại chỗ để trả lời. Bạn nào cú cõu trả lời hay, dơ tay nhanh nhất thỡ sẽ được nhận phần thưởng
Cõu 1: Ngày 18/10 là ngày kỷ niệm gỡ của Thị xó Nghĩa Lộ? (Giải phúng Nghĩa Lộ)
Cõu 2: Bài hát có đoạn: ..Bỏc vẫn cũn sống mói cựng đất nước.Tiếng của người vang ấm cả non sông.khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan.." (Hành khúc Đội TNTPHCM).
Cõu 3: Tờn gọi của Chủ tịch UBND Thị xó Nghĩa Lộ hiện nay là gỡ? (Lũ Thị Huõn).
Cõu 4: Tỏc giả bài hỏt Em Yêu Trường Em là ai? (Hoàng Võn).
Cõu 5: Trong tin học Format nghĩa là gỡ ? (Định dạng).
Cõu 6: Cho biết trong ụ của trang tớnh Excel cú dữ liệu là 7A, đó là dữ liệu dạng gỡ.(dạng kí tư).
Cõu 7: Trọng tâm, trực tâm của một tam giác là giao điểm của 3 đường nào? (3 đường Trung tuyến, 3 đường cao)
Cõu 8: Cỏc bạn ở lớp 7A thuộc những dõn tộc nào? (Kinh, Thái, Mường, Tày).
3. Thực hành luyện tập: Thi Hỏt dõn ca
- Mỗi tổ cử một đại diện lên trỡnh bày một bài hỏt dõn ca đó chuẩn bị:
+ Tổ 1: Bạn Khỏnh Ly hỏt bài "Lý cây đa".
+ Tổ 2: Tốp ca hỏt bài: "Đi Cấy"
+ Tổ 3: Bạn Hương Giang hỏt bài: "Đi học xa".
- Chấm điểm cho các tổ: Chấm điểm về ý nghĩa bài hát và điểm biểu diễn.
- Trao phần thưởng cho 3 tổ theo giải: Nhất, Nhỡ, Ba.
4.Vận dụng: 
- Mời bạn Khỏnh Ly kể cõu chuyện "Thời gian quý bỏu lắm" cho cả lớp cựng nghe.
- Yờu cầu HS suy nghĩ rồi trả lời trong một phỳt 2 cõu hỏi sau:
Cõu 1: Em hóy nờu ý nghĩa của cõu chuyện trờn?
Cõu 2: Nờu bài học liên hệ từ câu chuyện đối với bản thân mỡnh?
VI. Tư liệu
- HĐNGLL 7 (Sách giáo viên).
- Hệ thống câu hỏi và đáp án một số mụn học.
- Tuyển tập những cõu chuyện về Bỏc Hồ.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Chủ điểm tháng 5:
HĐ1: Tháng 5
 Bỏc Hồ với Thiếu Nhi, Thiếu Nhi với Bỏc Hồ
I . Mục tiêu hoạt động:
Về kiến thức: 
	- Giỳp học sinh cú thờm hiểu biết về tỡnh cảm của Bỏc Hồ dành cho thiếu nhi, về những quan tâm đặc biệt của Bác đối với thiếu nhi.
Về kĩ năng:
	 - Rèn luyện một số kỹ năng tham gia hoạt động như: trỡnh bày ý kiến, nghe ý kiến của bạn
Về thái độ: 
	- Tôn trọng, kính yêu và biết ơn Bác.
II. Nội dung và mức độ tích hợp trong hoạt động
	1. Kĩ năng sống:
- KN phản hồi, lắng nghe tớch cực ý kiến cỏc bạn khỏc về Bỏc Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bỏc Hồ.
- KN trỡnh bày suy nghĩ về tỡnh cảm của Bỏc với thiếu nhi và tỡnh cảm của thiếu nhi với Bỏc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Sự quan tâm của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng.
- Giản dị trong cách ăn mặc, trong giao tiếp, trong quan hệ với mọi người.
- Thiếu niên, nhi đồng yêu kính Bác Hồ, học tập, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác.
III. Cỏc phương pháp/KTDH tích cực được sử dụng
* Phương pháp: 
	1. Phương pháp sư phạm tích cực và tương tác.
	2. Phương pháp thảo luận
	3. Phương pháp cuộc thi
* Kĩ thuật: 
	1. Kĩ thuật hỏi và trả lời
	2. Kĩ thuật trỡnh bày một phỳt
	3. Kĩ thuật động nóo
V. Tài liệu và phương tiện
1.Tài liệu:
- Thư gửi thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP, 14-5-1961, HCM TT - T10, Tr 356.	
2. Phương tiện:
	- Những câu chuyện có nội dung cảm động, những bài thơ, bài hát về Bác có tỡnh cảm thiếu nhi.
	- Sưu tầm ảnh Bác.
V. Tiến trỡnh hoạt động:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
- Cỏn sự văn nghệ
- Người điều khiển
- Đại diện 3 tổ
- GVCN
- Người điều khiển
- Đại diện 3 tổ
- Người điều khiển
- Đại diện 3 Đội
- GVCN
- Giỏo viờn CN
- HS trả lời trong 1 phỳt.
1. Khỏm phỏ: 
- Bắt nhịp cho cả lớp hỏt bài hỏt: "Bác Hồ Người cho em tất cả" 
2. Kết nối: HĐ1: Thi: Kể chuyện về Bỏc
- Yờu cầu kể những cõu chuyện về chủ đề tỡnh cảm giữa Bỏc Hồ và thiếu niờn nhi đồng.
+ Tổ 1: Bạn Khỏnh Ly kể cõu chuyện "Ai ngoan sẽ được thưởng".
+ Tổ 2: Bạn Hà Thỳy kể chuyện : "Bác Hồ đến thăm trại Kim Đồng"
+ Tổ 3: Bạn Hương Giang kể chuyện: "Đến thăm trường thiếu nhi miền Nam".
- Chấm điểm cho các tổ: Chấm điểm về ý nghĩa cõu chuyện và điểm biểu diễn..
HĐ2: Thảo luận
- Yờu cầu thảo luận nội dung “Điều em đó, đang và sẽ làm để học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Các tổ thảo luận rồi cử đại diện lên trỡnh bày trước lớp.
- Chấm điểm cho các tổ.
3. Thực hành luyện tập: Thi Văn nghệ
- Yờu cầu hỏt cỏc bài hỏt về Bỏc cú từ Bỏc Hồ và từ Thiếu Nhi
- Chia lớp thành 3 đội chơi: Đội 1, đội 2 và đội 3.
- Cho 3 đội bốc thăm để chọn đội hát trước.
- Ba đội chọn bài hát để thi.
- Ba đội tiến hành cuộc thi
- Giỏm khảo thụng bỏo kết quả ba đội thi.
- Thụng bỏo kết quả của cả 3 phần thi
4.Vận dụng: 
- Yờu cầu HS suy nghĩ rồi trả lời trong một phỳt cõu hỏi sau:
? Em sẽ phải làm gỡ để thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
VI. Tư liệu
- HĐNGLL 7 (Sách giáo viên).
- Thư gửi thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP, 14-5-1961, HCM TT - T10, Tr 356.
- Tuyển tập những cõu chuyện về Bỏc Hồ.
	- Những bài hát về Bác Hồ với Thiếu niên nhi đồng.Ngày soạn:
Ngày giảng:	
HĐ2: Thỏng 5
Sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bỏc
I . Mục tiêu hoạt động:
Về kiến thức: 
	- Biết các bài hát về Bác, hiểu cuộc đời và công lao to lớn của Bác đối với dân tộc nói chung, nhi đồng nói riêng.
Về kĩ năng: 
	- Kể chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ, các hoạt động tập thể.
Về thái độ: 
	- Biết được công lao to lớn của Bác, yêu quý, kính trọng Bác từ đó có ý thức học tập tốt trở thành con ngoan trũ giỏi, chỏu ngoan Bỏc Hồ.
II. Nội dung và mức độ tích hợp trong hoạt động
	1. Kĩ năng sống:
- KN xác định giá trị bản thân về khả năng văn nghệ.
- KN tự tin khi tham gia văn nghệ.
- KN hợp tác với người khác trong hoạt động văn nghệ
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh:
	- Bác Hồ là tấm gương cao cả suốt cuộc đời vỡ tự do độc lập của dân tộc, vỡ hạnh phỳc của nhõn dõn 
III. Cỏc phương pháp/KTDH tích cực được sử dụng
* Phương pháp: 
	1. Phương pháp sư phạm tích cực và tương tác.
	2. Phương pháp thảo luận
	3. Phương pháp cuộc thi
* Kĩ thuật: 
	1. Kĩ thuật hỏi và trả lời
	2. Kĩ thuật trỡnh bày một phỳt
	3. Kĩ thuật động nóo
V. Tài liệu và phương tiện
1.Tài liệu:
	- Những bài hỏt về Bỏc
- Tuyển tập những cõu chuyện cuộc đời hoạt động cách mạng của Bỏc 
2. Phương tiện:
- Một số tiết mục văn nghệ.
- Mỏy chiếu 
V. Tiến trỡnh hoạt động:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
- Cỏn sự văn nghệ
- Người điều khiển
- Cỏ nhõn trả lời
- Người điều khiển
- Hai đội thi
- BGK
- Người điều khiển 
- Hai đội thi
- Thành viờn 2 đội 
- BGK
- Thư ký
- Người điều khiển 
- Người điều khiển 
- Đại diện các tổ
- Người điều khiển 
- GVCN
1. Khỏm phỏ: 
- Bắt nhịp cho cả lớp hỏt bài hỏt: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" 
- Trong thỏng 5 theo bạn có những ngày lễ lớn nào đáng nhớ?
- Mời 1 bạn trả lời.
2. Kết nối: 
HĐ1: Thi: Thi văn nghệ mừng sinh nhật Bác
+) Nờu yờu cầu và hỡnh thức cuộc thi : Thi hỏt nối cỏc bài hỏt về Bỏc.
+) Chia lớp thành 2 đội chơi: Đội Làng Sen và đội Bến cảng Nhà Rồng.
+) Cho 2 đội bốc thăm để chọn đội hát trước.
- Hai đội suy nghĩ thảo luận chọn bài hát để thi.
- Hai đội tiến hành cuộc thi
- Giám khảo thông báo kết quả hai đội thi.
HĐ2: Thi: Kể chuyện về cuộc đời và công lao to lớn của Bác.
- Mỗi đội chọn 1 thành viên kể một câu chuyện ngắn về cuộc đời và công lao to lớn của Bác.
- Hai đội suy nghĩ thảo luận chọn thành viên và câu chuyên tham gia cuộc thi.
- Hai thành viên lần lượt trỡnh bày
- BGK công bố điểm cho các đội thi
- Thư ký tổng hợp điểm qua 2 phần.
- Người điều khiển cụng bố kết quả cuộc thi.
3. Thực hành luyện tập: 
- Người điều khiển đặt câu hỏi để các tổ thảo luận và trỡnh bày:
+) Qua hai phần thi trờn, bạn hóy sỏng tỏc một đoạn thơ ngắn thể hiện tỡnh cảm của mỡnh đối với Bác.
- Cỏc tổ thảo luận, trả lời.
4.Vận dụng: 
- Qua buổi hoạt độnghụm nay bạn rỳt ra bài học gỡ cho bản thõn?
- Cỏc bạn trong lớp suy nghĩ
- Y/C vài học sinh trỡnh bày.
- GV đề nghị h/s tuyên truyền những hiểu biết của mỡnh về cuộc đời và công lao to lớn của Bác đối với dân tộc nói chung, nhi đồng nói riêng, với gia đỡnh, bạn bố để mọi người cùng nghe, cùng chia sẻ, càng thêm kính trọng biết ơn Bác Hồ.
VI. Tư liệu
- HĐNGLL 7 (Sách giáo viên).
- Hệ thống câu hỏi và đáp án.
- Tuyển tập những cõu chuyện về Bỏc Hồ.

File đính kèm:

  • docHoat dong ngoai gio 7 tron bo Mau moi nhat.doc