Giáo án Thể dục tự chọn: Bóng chuyền

Tiết 1. BÓNG CHUYỀN

I. Mục tiêu.

- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. Ôn tập phát bóng thấp tay chính diên và nghiêng mình, kỹ yhuật đệm bóng. Thực hiện trò chơi: chuyền bóng bằng hai tay ra sau đầu.

II. Địa điểm - phương tiện.

- Tại sân sân bóng chuền.

- GVCB: còi, bóng chuyền(5 quả).Cột lưới sân bãi.

III. Nội dung - phương pháp

 

doc26 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 2687 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục tự chọn: Bóng chuyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 15. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 16. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 17. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 18. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
0 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 19. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 20. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 21. bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.
D:..
Tiết 22 bóng chuyền
I. Mục tiêu.
- Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật. 
- Luyện tập thi đấu.
II. Địa điểm - phương tiện.
- Tại sân sân bóng chuền.
- GVCB: còi, bóng chuyền (2 quả).Cột lưới sân bãi.
III. Nội dung - phương pháp
Nội dung
Đ.lượng
Phương pháp - tổ chức
A. phần mở đầu.
1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học.
3. Khởi động: 
- Khởi động chung:
+ Chạy khởi động 300m
+ Bài thể dục tay không (5 động tác)
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy gót chân chạm mông
b. phần cơ bản.
1. Ôn tập kỹ thuật đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện và nghiêng mình, kỹ thuật đệm bóng.
**Thi đấu: Sử dụng các kỹ thuật đã học.
C. phần kết thúc
- Thả lỏng hồi tĩnh.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Dặn dò về nhà: 
- Xuống lớp.
(10 phút)
3 phút
7 phút
(30 phút)
10 phút
20 phút
5 phút
 (r)
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV “Khỏe”
GV phổ biến nội dung yêu cấu bài học. HS khởi động dưới sự điều hành của lớp trưởng.
 (r)
- GV hướng dẫn, HS thực hiên kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai.
HS chia thành 2 nhóm (nam, nữ riêng).
Chọn nhóm cho thi đấu.
 (r)
HS thả lỏng, 
GV nhận xét- cho điểm.
Kết thúc bài học.

File đính kèm:

  • docGIAO AN - TU CHON.doc
Bài giảng liên quan