Luyện tập: Các bài toán về phân số

Câu 1) Trong nước biển chứa 5% khối lượng muối. Tìm lượng muối trong 40 kg nước biển?

Giải: Lượng muối trong 40 kg nước biển là:

40.5% = 2 (kg)

Câu 2) Trong nước biển chứa 5% khối lượng muối. Tìm khối lượng nước biển để có 2 kg muối?

Giải: khối lượng nước biển để có 2 kg muối là:

2:5% = 40 (kg)

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện tập: Các bài toán về phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõng quÝ thÇy c«vÒ dù tiÕt häc cña líp 6M«n : Sè häcKiểm tra bài cũ:Câu 1) Trong nước biển chứa 5% khối lượng muối. Tìm lượng muối trong 40 kg nước biển?Câu 2) Trong nước biển chứa 5% khối lượng muối. Tìm khối lượng nước biển để có 2 kg muối?Câu 3) Trong 40 kg nước biển có chứa 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển?Giải: Lượng muối trong 40 kg nước biển là:40.5% = 2 (kg)Giải: khối lượng nước biển để có 2 kg muối là:2:5% = 40 (kg)GiảiTỉ số phần trăm muối trong nước biển là:Bài toán 1( Tìm giá trị phân số của một số cho trước)Tìm a, biết a bằng của b, ta được:Bài toán 2( Tìm một số, biết giá trị một phân số của nó)Tìm b, biết của b bằng aBài toán 3( Tìm tỉ số của hai số a và b )Tỉ số phần trăm của a và b là: Luyện tập: Các bài toán về phân sốBài toán 1: Nhóm bạn Tuấn được phân công thống kê chất lượng học tập môn toán học kì I của lớp 6B, nhưng nhóm mới hoàn thành 1 phần. Các em hãy giúp bạn làm xong phần còn lại nhé!Tổng số hs lớp 6BLoại giỏiLoại kháLoại trung bìnhSố HSTỉ lệ %Số HSTỉ lệ %Số HSTỉ lệ %1230%25%Luyện tập: Các bài toán về phân sốTổng số hs lớp 6BLoại giỏiLoại kháLoại trung bìnhSố HSTỉ lệ %Số HSTỉ lệ %Số HSTỉ lệ %1230%25%Số học sinh khá là: 40 – ( 12 + 10) = 18 (học sinh) chiếm tỉ lệ là: 100% - ( 30% + 25%) = 45 %GiảiTổng số học sinh lớp 6B là: 12:30% = 40 (học sinh)40Số học sinh trung bình là: 40. 25% = 10 (học sinh)1045%18Bài toán 2: Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 40% số trang. Ngày thứ hai đọc 1/3 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ? Luyện tập: Các bài toán về phân sốLuyện tập: Các bài toán về phân sốTổng số trang của cuốn sách đó là: 135: 60% = 225 (trang)Bài toán 2:Sau khi đọc xong ngày thứ nhất thì còn lại: 100% - 40% = 60% (số trang)Số trang sách còn lại sau khi đọc ngày thứ nhất là:90 : (1 - ) = 135 (trang)Giải:Luyện tập: Các bài toán về phân sốBT 131  (SBT trang 36)Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?  Bài toán 1( Tìm giá trị phân số của một số cho trước)Tìm a, biết a bằng của b, ta được:Bài toán 2( Tìm một số, biết giá trị một phân số của nó)Tìm b, biết của b bằng aBài toán 3( Tìm tỉ số của hai số a và b )Tỉ số phần trăm của a và b là: HƯỚNG DẪN VỄ NHÀ- Ôn bài kiến thức trong chương chuẩn bị tuần sau kiểm tra tiết chương.- Xem lại các bài tập đã ôn và tìm hiểu thêm bài tập 156 sbt trang 77. CHÚC CÁC EM HỌCSố cam còn lại sau khi bán lần thứ hai là:( quả)Hướng dẫn BT: 156 /sbt trang 77

File đính kèm:

  • pptluyen tap ba bai toan phan so.ppt
Bài giảng liên quan