Mô hình giáo án môn Toán

PHẦN I: SOẠN ĐỐI VỚI DẠY BÀI LÝ THUYẾT

 Ngày dạy lớp: .

 Ngày dạy lớp: .

 Tiết: . Bài ( Đ. ) : . .

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: . .

2. Kỹ năng: . .

3. Thái độ: .

B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: .

2. Học sinh: .

C. Tiến trình dạy học:

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ (có thể xen kẽ trong tiết dạy).

 3/ Bài mới:

 

doc7 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình giáo án môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Mô hình giáo án môn Toán
phần I: soạn đối với dạy bài lý thuyết
 Ngày dạy lớp: .
 Ngày dạy lớp: .
 Tiết: .. Bài ( Đ.. ) : ...
A. Mục tiêu:	
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: .
2. Học sinh: ..
C. Tiến trình dạy học:
1/ ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ (có thể xen kẽ trong tiết dạy).
	3/ Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: (thời gian) Tên hoạt động
-Thể hiện được hoạt động trợ giúp, hướng dẫn của giáo viên, lưu ý hệ thống câu hỏi mở (chẻ nhỏ câu hỏi). 
- Phân chia thời gian cần hợp lý, tránh đi sâu vào kiến thức mở rộng-khó, tập trung làm rõ kiến thức trọng tâm.
VD: Gọi 1 học sinh gải ph trình 2x + 4 = 0 (1)
-Thể hiện được hoạt động của học sinh theo định hướng của GV: nghe, đọc, vẽ hình,..., trả lời câu hỏi của GV.
-Với giáo án 2 cột cần lồng ghép hoạt động của học sinh với phần trình bày trên bảng của GV.
Một học sinh lên bảng gpt:
(1) 2x = -4
 x = -2
Hoạt động 2: (thời gian) Tên hoạt động
	4/ Củng cố: ....
	5/ Hướng dẫn về nhà: .
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
* Ưu điểm.....
....
* Hạn chế......................
*Ghi chú: - GV có thể trình bày giáo án 3 cột bằng cách bổ xung thêm cột nội dung ghi bảng.
 phần II: soạn đối với dạy bài luyện tập
 Ngày dạy lớp: .
 Ngày dạy lớp: .
 Tiết: .. Bài ( Đ.. ) : ...
A. Mục tiêu:	
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: .
2. Học sinh: ..
C. Tiến trình dạy học:
1/ ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ (có thể xen kẽ trong tiết dạy).
	3/ Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: (thời gian) Tên hoạt động
-Lưu ý phân loại bài tập: dạng bài khác nhau hoặc mức độ khó dễ khác nhau. 
-Lựa chọn dạng bài tập cơ bản, hướng dẫn học sinh giải bài tuần tự theo đúng các bước, yêu cầu học sinh luyện tập bài tương tự phù hợp với khả năng, tránh để hs nản chí. 
-Thể hiện được hoạt động trợ giúp, hướng dẫn của giáo viên, lưu ý hệ thống câu hỏi mở (chẻ nhỏ câu hỏi). 
VD: Gọi 1 học sinh gải ph trình 2x+4=0 (1)
-Thể hiện được hoạt động của học sinh theo định hướng của GV: nghe, đọc, vẽ hình,..., trả lời câu hỏi của GV.
-Với giáo án 2 cột cần lồng ghép hoạt động của học sinh với phần trình bày trên bảng của GV.
Một học sinh lên bảng gpt:
(1) 2x = -4
 x = -2
Hoạt động 2: (thời gian) Tên hoạt động
	4/ Củng cố: ....
	5/ Hướng dẫn về nhà: .
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
* Ưu điểm.....
....
* Hạn chế......................
*Ghi chú: - GV có thể trình bày giáo án 3 cột bằng cách bổ xung thêm cột nội dung ghi bảng.
 phần III: soạn đối với dạy bài ôn tập
 Ngày dạy lớp: .
 Ngày dạy lớp: .
 Tiết: .. Bài ( Đ.. ) : ...
A. Mục tiêu:	
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: .
2. Học sinh: ..
C. Tiến trình dạy học:
1/ ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ (có thể xen kẽ trong tiết dạy).
	3/ Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: (thời gian) Tên hoạt động
-Thể hiện được hoạt động trợ giúp, hướng dẫn của giáo viên, lưu ý hệ thống câu hỏi mở (chẻ nhỏ câu hỏi).
-Lựa chọn nội dung ôn tập là trọng tâm kiến thức của chương và sát với đề kiểm tra.
-Bài tập ôn tập cần có độ khó dễ khác nhau.
-Lưu ý hướng dẫn cụ thể những dạng bài cơ bản đối với từng chương.
VD: Gọi 1 học sinh gải ph trình 2x+4=0 (1)
-Thể hiện được hoạt động của học sinh theo định hướng của GV: nghe, đọc, vẽ hình,..., trả lời câu hỏi của GV.
-Với giáo án 2 cột cần lồng ghép hoạt động của học sinh với phần trình bày trên bảng của GV.
Một học sinh lên bảng gpt:
(1) 2x = -4
 x = -2
Hoạt động 2: (thời gian) Tên hoạt động
	4/ Củng cố: ....
	5/ Hướng dẫn về nhà: .
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
* Ưu điểm.....
....
* Hạn chế......................
*Ghi chú: - GV có thể trình bày giáo án 3 cột bằng cách bổ xung thêm cột nội dung ghi bảng.
 phần IV: soạn đối với dạy tiết thực hành 
Ngày dạy: lớp: .....
 ......
 Tiết: .. Bài ( Đ.. ) ..
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Đồ dùng, địa điểm thực hành
2. Học sinh: (cá nhân, tổ) Đồ dùng, báo cáo thực hành theo mẫu giáo viên đã hướng dẫn.
C. Tiến trình dạy học:
1/ ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra chuẩn bị của học sinh: 	
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Hoạt động 1: (thời gian) Thông báo nhiệm vụ – hướng dẫn cách làm
Hoạt động 2: (thời gian) Tiến hành thực hiện
Hoạt động 3: (thời gian) Báo cáo kết quả thực hành, hoạt động của các tổ viên trong việc thực hành.
-Căn cứ báo cáo và phần kiểm tra quá trình thực hành mà GV cho điểm.
4/ Củng cố: ( nội dung thực hành)..
5/ Hướng dẫn về nhà: .................
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
.
.
.
	phần V soạn đối với tiết kiểm tra
 Ngày dạy lớp: .......
 .......
 Tiết: . . Kiểm tra 45 phút ( một tiết).
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị:
1/ Giáo viên: Đề bài + Đáp án biểu điểm, khuyến khích GV thiết lập ma trận.
2/ Học sinh: Đồ dùng học tập cần thiết
C. Tiến trình kiểm tra:
1/ ổn định lớp: 
2/ Tiến hành kiểm tra
Đề bài
Câu 1: (.điểm)
Câu 2: (.điểm)
Câu 3: (.điểm)
.......
Đáp án – biểu điểm
Câu 1:
 Phần 1 
 Phần 2 
Câu 2: 
. điểm
. điểm
..
	3/ Nhận xét tiết kiểm tra.
4/ Hướng dẫn về nhà: ...
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
....
....
....
*Chú ý: - Đề kiểm tra gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, điểm cho các phần quy định như sau: Lớp 6 phần trắc nghiệm từ 4 điểm; lớp 7 phần trắc nghiệm 3 điểm; lớp 8,9 phần trắc nghiệm 2 điểm.
- Đề kiểm tra 15 phút nhất thiết phải có phần trắc nghiệm, thể hiện đầy đủ trong giáo án. 
 phần VI: soạn đối với tiết trả bài 
Ngày dạy: lớp: ......
 ......
 Tiết: .. Bài ( Đ.. ) ..
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: ......
2. Kỹ năng: ........
3. Thái độ: .
B. Chuẩn bị
+ Giáo viên:
- Bài KT đã chấm
- Tập hợp các lỗi HS mắc phải trong bài
- Thống kê phân loại chất lượng bài KT
+HS: 
C. Tiến trình thực hiện
I. ổn định
II. Trả bài
Nhận xét chung của giáo viên về bài KT
Trả bài cho HS, yêu câu xem lại bài làm
GV cùng HS chữa lại bài KT sửa một số lỗi HS mắc phải, yêu cầu HS đối chiếu kết quả với bài của mình.
Kết quả phân loại bài KT:
G: ..... K: ..... Tb:....... Y: ......... Kém: .........
III. Tổng kết – dặn dò.

File đính kèm:

  • docmau giao an mon toan.doc