Tiết 78- Bài 7. Phép cộng phân số

Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu?

Bài tập áp dụng: So sánh hai phân số sau:

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 78- Bài 7. Phép cộng phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPMÔN TOÁN 6LỚP 6A2Đơn vị: Trường THCS Bình Thạnh Giáo viên thực hiện: HUỲNH TẤN LỘCKIỂM TRA BÀI CŨ:Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu?Bài tập áp dụng: So sánh hai phân số sau:Hãy tính?Hình bên thể hiện quy tắc gì? ? + =	 +Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1/ Cộng hai phân số cùng mẫu:Quy tắc:?2Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ.Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.?1Hoạt động nhóm3 phútTiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ1/ Cộng hai phân số cùng mẫu:* Quy tắc:Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.a + bmmba+m=* Quy tắc:Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.a)?3Cộng các phân số sau:c)b)2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu:Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐBài tập 1: TÝnh c¸c tæng sau (cã thÓ rót gän råi tÝnh)* Chú ý khi cộng các phân số:- Sè nguyªn a cã thÓ viÕt lµ - Nªn ®­a c¸c ph©n sè vÒ mÉu sè d­¬ng tr­íc khi céng. - Nªn rót gän c¸c ph©n sè tr­íc khi céng. Bµi 2: Tìm x biết:=++Hình vẽ này thể hiện quy tắc nào?27332777Cộng hai phân số cùng mẫu=+23Cộng hai phân số không cùng mẫu.?75Hình vẽ này thể hiện quy tắc nào?HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc quy tắc cộng 2 phân số cùng mẫu, không cùng mẫu. Nắm được quy tắc và vận dụng giải được một số bài tập ở SGK.Chuẩn bị xem trước “Luyện tập” tiết sau học. Xem lại các bài tập đã giải ở lớp.Bài tập về nhà:42bd; 43ab; 44/ 26.SGK Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐHướng dẫn bài tập 44/26 SGK: Điền dấu thích hợp ( >;<;=) vào ô trống:b)c)a)-1CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPMÔN TOÁN 6LỚP 6A2Đơn vị: Trường THCS Bình Thạnh Giáo viên thực hiện: HUỲNH TẤN LỘC

File đính kèm:

  • pptphep cong phan sotiet 78(2).ppt
Bài giảng liên quan