Tiết 80 – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

a) Tính chất giao hoán:

b) Tính chất kết hợp:

c) Cộng với số 0:

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 80 – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHAØO MÖØNG THAÀY COÂÑEÁN DÖÏ GIÔØ MOÂN TOAÙN SOÁ HOÏC 6GV: PHẠM TIẾN TUYÊNTRƯỜNG THCS HIÊN VÂNTính và so sánh:KIỂM TRA BÀI CŨTIẾT 80 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất.a) Tính chất giao hoán: * Ví dụ 1:KIỂM TRA BÀI CŨTính và so sánh:TIẾT 80 – TÍNH CHẤT PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất.KIỂM TRA BÀI CŨa) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp:* Ví dụ 1:c) Cộng với số 0:* Ví dụ 2:Ví dụ 3: Tính tổng bằng cách đưa về phép cộng hai phân số?: TIẾT 80 – TÍNH CHẤT PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất.a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp:c) Cộng với só 0: 2. Áp dụng.* Chú ý: Khi cộng nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện.* Ví dụ: Tính tổng:: TIẾT 80 – TÍNH CHẤT PHÉP CỘNG PHÂN SỐVÝ dô. TÝnh tæng:Gi¶i: Ta cã:-3 4+27+-1 4+57A=35+-3 4+27+-1 4+57=35+35-3 4+-1 427+571=350(-1)++=+1(-1)+35=(tÝnh chÊt giao ho¸n)(tÝnh chÊt kÕt hîp)(céng víi sè 0)(tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp)35++-1 4+57A = 35+-3 427-3 4-1 42757: TIẾT 80 – TÍNH CHẤT PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 1. Các tính chất.a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp:c) Cộng với só 0: 2. Áp dụng.* Chú ý: Khi cộng nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện.* Ví dụ: Tính tổng? 2Tính nhanh: TIẾT 80 – TÍNH CHẤT PHÉP CỘNG PHÂN SỐLUYỆN TẬP* Bài tập 47( SGK/ 28): Tính nhanh?Trò chơi : VỀ ĐÍCH* Nếu thay các số sẵn có trong bảng bởi các phân số bất kì thì điều đó còn đúng khôngđíchBài 48 SGK trang 28: Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:a)hình trònb)hình trònc)hình tròn Đáp ána)hình trònb)hình trònc)hình trònBài 49 (SGK -29): Hïng ®i xe ®¹p, 10 phót ®Çu ®i ®­îc qu·ng ®­êng, 	 10 phót thø hai ®i ®­îc qu·ng ®­êng, 	 	 	 	 10 phót cuèi cïng ®i ®­îc qu·ng ®­êng. GiảiSau 30 phút bạn Hùng đi được:(quãng đường)qđqđqđHái sau 30 phót, Hïng ®i ®­îc bao nhiªu phÇn qu·ng ®­êng?HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀHọc thuộc các tính chất phép cộng phân số biết vận dụng vào giải bài tập.Làm bài tập 51; 52 đến 57 (SGK/ 28 - 30)Bài 55?Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

File đính kèm:

  • ppttinh chat co ban cua phep cong phan so(1).ppt