Trò chơi Thanh niên với lịch sử dân tộc

NỘI DUNG :

PHẦN I : Khởi động - Theo dòng lịch sử.

PHẦN II : Vượt chướng ngại vật – Giải ô chữ.

PHẦN III : Tăng tốc – Hiểu biết lịch sử.

PHẦN IV : Dành cho khán giả.

PHẦN V : Về đích : Thi kể chuyện lịch sử.

 

ppt34 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trò chơi Thanh niên với lịch sử dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thanh niên 
Lịch sử dân tộc 
với 
1 
 nội dung : 
Phần I : Khởi đ ộng - Theo dòng lịch sử . 
Phần II : Vượt chướng ngại vật – Giải ô ch ữ. 
Phần III : Tăng tốc – Hiểu biết lịch sử . 
Phần IV : Dành cho khán gi ả. 
Phần V : Về đ ích : Thi kể chuyện lịch sử . 
2 
Phần thi thứ nhất 
 Khởi đ ộng 
Theo dòng lịch sử 
3 
Câu 4 
Câu 3 
Câu 2 
Câu 1 
Câu 5 
Mỗi đ ội tr ả lời nhanh 5 câu trong vòng 30 giây 
 ( Mỗi câu tr ả lời đ úng đư ợc 10 đ iểm ) 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
Đ ội 1 
 1. Thời Lý Bí nước ta có tên gọi là gì ? 
Vạn Xuân 
5 
Đ ội 1 
2. Tên trường Đại học đ ầu tiên của nước ta ? 
Quốc Tử Giám 
6 
Đ ội 1 
 3.Ông là người đư ợc mệnh danh là 
 Hùm thiêng Yên Thế ? 
Hoàng Hoa Thám 
7 
Đ ội 1 
 4. Bác Hồ viết bản tuyên ngôn đ ộc lập ở đâu ? 
48 Hàng Ngang - Hà Nội 
8 
Đ ội 1 
5 .Trạng Lường là tên gọi dân gian của vị 
 trạng nguyên nào ? 
Lương Thế Vinh 
9 
Đ ội 2 
1.“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng gi ữ, chém cá kình ở biển khơi , đá nh đ uổi quân Ngô giành lại giang sơn cởi á ch nô lệ , đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ” 
. Câu nói này của ai ? 
Triệu Thị Trinh 
10 
Đ ội 2 
2. Thời Đ inh - Tiền Lê kinh đô nước ta có tên gọi là gì ? 
Hoa Lư 
11 
Đ ội 2 
3. Trạng Trình là tên gọi dân gian của vị trạng nguyên nào ? 
Nguyên Bỉnh Khiêm 
12 
Đ ội 2 
4. Ai là vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước ta ? 
Nguyễn Hiền : 12 tuổi 
13 
Đ ội 2 
5. Cờ đ ỏ sao vàng của nước ta xuât hiện lân đ ầu tiên khi nào ? 
23 – 11 - 1943 
14 
Đ ội 2 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thời Trần , lá cờ của Trần Quốc Toản có thêu 6 ch ữ vàng . Vậy 6 ch ữ vàng ấy là gì ? 
“Phá cường đ ịch báo hoàng ân” 
15 
Đ ội 2 
2.Trong lịch sử Việt Nam ghi nhận có 2 lần diễn ra đại hội quốc dân . Kể tên những đại hội đ ó ? 
Đại hội Quốc dân Tân Trào 
 ( 16- 17/ 8/1945) 
Hội nghị Diên Hồng ( 1285) 
16 
Đ ội 3 
3. Trạng Bùng là tên gọi dân gian của vị trạng nguyên nào ? 
Phùng Khắc Khoan 
17 
Đ ội 3 
4 . “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn ’’ là câu nói nổi tiếng của anh hùng liệt sĩ nào ? 
Nguyễn Viết Xuân 
18 
Đ ội 3 
5.Tổng Bí th ư Đả ng Cộng Sản đ ầu tiên của nước ta là ai ? 
Trần Phú 
19 
Có 12 ô ch ữ hàng ngang , mỗi đ ội có quyền chọn và tr ả lời 3 lần , mỗi câu tr ả lời đ úng đư ợc 10 đ iểm . Bạn có cơ hội gấp 3 lần số đ iểm ban đ ầu nếu vượt qua đ iều kiện của chương trình : cùng một lúc tr ả lời hàng ngang số 4,5,6. Đ ội nào giải đư ợc ô ch ữ hàng dọc trước gợi ý đư ợc 100 đ iểm , tr ả lời sau gợi ý đư ợc 50 đ iểm . 
Phần thi thứ hai 
Vượt chướng ngại vật 
 Trò chơi ô ch ữ 
20 
Võ Nguyên Giáp 
d 
i 
o 
a 
a 
c 
t 
h 
h 
h 
ơ 
u 
n 
p 
l 
h 
v 
n 
s 
đ 
h 
h 
i 
i 
o 
m 
m 
a 
a 
y 
n 
p 
g 
g 
o 
v 
e 
i 
u 
n 
h 
a 
ơ 
n 
n 
n 
đ 
ô 
k 
h 
c 
t 
b 
ư 
ê 
ă 
ơ 
a 1 
t 
o 
n 
g 
i 
g 
n 
t 
i 
r 
ư 
a 
h 
m 
n 
ê 
n 
â 
đ 
t 
đ 
m 
ê 
a 
ô 
b 
ơ 
ơ 
a 
n 
ư 
c 
m 
Thắng lợi của chiến dịch Đ iện Biên Phủ đã đ ập tan hoàn toàn kế hoạch này của Pháp và Mỹ . 
( Hàng ngang cuối cùng gồm 4 ch ữ cái ) 
Trong trận Đ iện Biên Phủ , một tấn thuôc nổ của ta đã đư ợc đ ặt tại đây và đã san phẳng cao đ iểm này của đ ịch . Cao đ iểm đ ó tên là gì? 
( Hàng ngang thứ 9 gồm 4 ch ữ cái và 1 con số ) 
Bộ đ ội ta đã bí mật đ ột nhập vào nơi này để phá huỷ đư ờng vận chuyển và tiêp tế duy nhất của đ ịch . 
( Hàng ngang thứ 3 gồm 6 ch ữ cái ) 
Một sự sáng tạo đ ộc đáo của bộ đ ội ta có tác dụng tránh thương vong trong chiến đ ấu . 
( Hàng ngang thứ 10 gồm 8 ch ữ cái ) 
Tên tướng của đ ịch tại Đ iện Biên Phủ ? 
( Hàng ngang thứ 2 gồm 10 ch ữ cái ) 
Đây là tên một bài hát nổi tiếng gắn liến với những chú voi sắt trong chiến dịch Đ iện Biên Phủ .? 
( Hàng ngang thứ 7 gồm 9 ch ữ cái ) 
Tên người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo ? 
( Hàng ngang thứ 8 gồm 10 ch ữ cái ) 
Tướng Đ ờ-cát và bộ tham mưu của đ ịch đã mang theo vật này ra đ ầu hàng vào 17h30’ ngày 7 tháng 5 năm 1954. 
( Hàng ngang thứ 11 gồm 7 ch ữ cái ) 
Đ ịa danh nào đư ợc Pháp xây dựng và chúng 
huênh hoang rằng đ ó là nơi bất kh ả xâm phạm? 
( Hàng ngang thứ 1 gồm 11 ch ữ cái ) 
“.............................................. 
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng ” 
( Hàng ngang 4,5 và 6) 
1 
2 
3 
4 
10 
5 
7 
11 
6 
9 
8 
12 
Trò Chơi ô Chữ 
Gợi ý ô ch ữ hàng dọc : Tên một nh à chính trị , quân sự tài ba , người đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Đ iện Biên Phủ . 
21 
22 
Phần thi thứ ba : Tăng tốc 
 Hiểu biết lịch sử 
Quan sát tranh , liên kết các tranh đ oán sự kiện lịch sử . Các đ ội có quyền tr ả lời một lần . Tr ả lời đ úng đư ợc 100 đ iểm . Các đ ội có quyền đ ặt ngôi sao hy vọng với số đ iểm tuỳ ý, nếu tr ả lời đ úng đư ợc gấp đôi số đ iểm , nếu tr ả lời sai bị trừ toàn bộ số đ iểm đã cược và cơ hội cho đ ội còn lại. 
23 
Nh à nước Văn Lang 
24 
Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằ ng (938) 
25 
Quang Trung đại phá quân Thanh tết Kỷ Dậu (1789) 
26 
Phần IV 
Dành cho khán gi ả 
27 
2. Ai là người có công lớn nhất trong việc sáng lập ra triều Trần ? 
Trần Thủ Độ 
Phần IV.Dành cho khán gi ả 
28 
Vị vua nữ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam là ai ? 
Lý Chiêu Hoàng 
Phần IV.Dành cho khán gi ả 
29 
3.Chế độ phong kiến Việt Nam chấm dứt bằng sự kiện lịch sử nào ? 
( 30/ 8 /1945 Bảo Đại thoái vị , giao nộp ấn kiếm cho Cách Mạng) 
Phần IV.Dành cho khán gi ả 
30 
4. Bác Hồ đã tìm ra con đư ờng cứu nước vào năm nào ? 
1920 
Phần IV.Dành cho khán gi ả 
31 
Phần V 
Thi kể chuyện lịch sử 
32 
Xin chân thành cảm ơn  các vị đại biểu và các thầy cô giáo đã đ ến dự 
33 
Xin chân thành cảm ơn ! 
34 

File đính kèm:

  • ppttro_choi_thanh_nien_voi_lich_su_dan_toc.ppt