Bài giảng Lịch sử 7 bài 15 tiết 29: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (tiếp theo)

1/ Nêu đặc điểm tình hình xã hội thời Trần sau chiến tranh ?

Xã hội ngày càng phân hoá sâu sắc.

-Tầng lớp vương hầu ,quý tộc giữ chức vụ chủ yếu của nhà nước

-Tầng lớp địa chủ là những người giàu có trong xã hội

-Tầng lớp nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội

- Thợ thủ công thương nhân số lượng lớn

-Tầng lớp thấp kém nhất là nông nô và nô tì

 

ppt53 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 7 bài 15 tiết 29: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 hội thời Trần sau chiến tranh ?Xã hội ngày càng phân hoá sâu sắc.-Tầng lớp vương hầu ,quý tộc giữ chức vụ chủ yếu của nhà nước-Tầng lớp địa chủ là những người giàu có trong xã hội-Tầng lớp nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội- Thợ thủ công thương nhân số lượng lớn-Tầng lớp thấp kém nhất là nông nô và nô tìKIỂM TRA MIỆNG2/ Nội dung văn học Thời Trần có đặc điểm gì ?Phong phú mang bản sắc dân tộc, chứa đựng lòng yêu nước, tự hào của dân tộc.Tiết: 29Tuần: 15BÀI : 15SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁTHỜI TRẦN ( Tiếp theo ) SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Em hãy kể tên những tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân ở thời Trần? Thời Trần các tín ngưỡng vẫn phổ biến trong nhân dân.Thờ tổ tiên, thờ những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước.ĐỀN THỜ CÁC VUA TRẦN (NAM ĐỊNH) ThỜ TỔ TIÊNBÀN THỜ KHỔNG TỬ Ở VĂN MIẾU SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀVĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Đạo Phật thời Trần so với thời Lý như thế nào? Nêu những dẫn chứng chứng tỏ đạo Phật phát triển? CHÙA YÊN TỬ (Quảng Ninh)CHÙA SẮC TỨ (TiềnGiang)Tổng thể khu vực đặt tượng đồng Phật hồng Trần Nhân Tơng SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân.- Đạo phật tuy vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Em hãy cho biết Nho giáo phát triển như thế nào? Nho giáo ngày càng được nâng cao và được chú ý hơn do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân.- Đạo phật tuy vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý. - Nho giáo ngày càng phát triển, địa vị Nho giáo ngày càng được nâng cao. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Nêu những dẫn chứng về tập quán sống giản dị của nhân dân ta thời Trần? Đi chân đất, quần áo đơn giản, áo đen hoặc áo tứ thân, cạo đầu trọc. LỄ HỘI ĐỀN HÙNGTHI ĐẨY GẬYLỄ HỘI CHỌI TRÂUĐẤU VẬTCA HÁTNHẢY MÚAMÚA RỐI NƯỚCĐUA THUYỀN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:- Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân.- Đạo phật tuy vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý. - Nho giáo ngày càng phát triển, địa vị Nho giáo ngày càng được trọng dụng- Các hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian: ca hát, nhảy múa, đấu vậtvẫn được duy trì và phát triển. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Văn học thời Trần cĩ đặc điểm gì? CHỮ NƠM CHỮ HÁN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:- Văn học chữ Hán và chữ Nôm chứa đựng nhiều nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, làm rạng rỡ cho văn hóa Đại Việt. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Kể tên một số tác phẩm mà em biết ? - Hịch tướng sĩ. - Phò giá về kinh. - Phú sông Bặch Đằng. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:- Văn học chữ Hán và chữ Nôm chứa đựng nhiều nội dung phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, làm rạng rỡ cho văn hóa Đại Việt.-Một số tác giả ,tác phẩm tiêu biểu:“Hịch tướng sĩ ”của Trần Quốc Tuấn, “Phú Sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần?Em cĩ nhận xét gì về tình hình đĩ?Rất được quan tâm, Quốc Tử Giám được mở rộng cho con em các quan lại, các trường công và tư mở ra càng nhiều, các kì thi tổ chức thường xuyên hơn. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: - Quốc Tử Giám được mở rộng , các lộ phủ đều có trường học , các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.*Giáo dục: VĂN MIẾUQUỐC TỬ GIÁM SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Học sinh thảo luận nhóm: ( 3 phút)- Lập ra Quốc sử viện.- Năm 1272 bộ “ Đại Việt sử kí”ra đời -Y học có Tuệ Tĩnh-Về khoa học Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công chế tạo súng thần công và các loại thuyền lớn- Em hãy trình bày vài nét về khoa học- kĩ thuật thời Trần?Em cĩ nhận xét gì về tình hình đĩ? SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân tộc, tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt. Nhận xét: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: - Lập ra Quốc sử viện.- Năm 1272 bộ “ Đại Việt sử kí”ra đời -Y học có Tuệ Tĩnh* Khoa học – kĩ thuật:Tuệ Tĩnh - ơng tổ của ngành thuốc NamTuệ Tĩnh là danh y Việt Nam đã mở đường cho sự nghiên cứu thuốc nam, xây dựng nền mĩng cho Y học dân tộc của nước nhà. Ơng đã tổng hợp và để lại những bài thuốc kinh nghiệm quý báu cho khá nhiều bệnh tật.   Ðĩ là một tài liệu cĩ giá trị lớn cho sự thừa kế và phát huy vốn cũ y dược của nhân dân ta, thật là một cống hiến rất lớn của ơng. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: - Lập ra Quốc sử viện.- Năm 1272 bộ “ Đại Việt sử kí”ra đời -Y học có Tuệ Tĩnh-Về khoa học cĩ Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ cơng chế tạo súng thần công và các loại thuyền lớn.* Khoa học – kĩ thuật: SÚNG THẦN CƠ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: 4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Thời Trần cĩ những cơng trình kiến trúc nổi tiếng nào?- Nhiều cơng trình kiến trúc cĩ giá trị ra đời: tháp Phổ Minh, thành Tây Đơ.MỘT GĨC THÀNH TÂY ĐƠ Tháp Phổ Minh Chùa Phổ Minh SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: 4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:- Nghệ thuật kiến trúc với các công trình nổi tiếng :Thành Tây Đơ (Thanh Hoá )â,Tháp Phổ Minh(Nam Định )â. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15Em cĩ nhận xét gì về nghệ thuật điêu khắc thời Trần?- Nghệ thuật điêu khắc tinh tếHÌNH ĐẦU RỒNG MEN LỤC ( thế kỉ XIV-XV)HÌNH RỒNG SƯ TỬHỔ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 15II. SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ. 1/ Đời sống văn hoá:2/ Văn học:3/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật: 4/ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:- Nghệ thuật kiến trúc với các công trình nổi tiếng: Thành Tây Đơ (Thanh Hoá )â,Tháp Phổ Minh (Nam Định )â.- Nghệ thuật điêu khắc tinh tế. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾVÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN ( Tiếp theo ) Bài :15 - Tiết: 29Tuần dạy: 151/ Em hãy trình bày những nét chính về khoa học – Kĩ thuật thời Trần?( Trình bày bằng bản đồ tư duy)TỔNG KẾT2.Tác phẩm “HỊCH TƯỚNG SĨ” nổi tiếng của tác giả nào? a. Trần Quang Khảib. Lý Thường Kiệtc. Trương Hán Siêud. Trần Hưng ĐạoTỔNG KẾTHướng dẫn học tậpĐối với bài học ở tiết học này: 1/ Giáo dục và khoa học kĩ thuật thời Trần có những thành tựu nào?2/ Đời sống văn hoá dưới thời Trần có những đặc điểm gì? Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:Xem trước bài “ Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV”1/ Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy sụp của nền kinh tế thời Trần?2/ Em có nhận xét gì về cuộc sống vua quan nhà Trần cuối thế kỉ XIV? BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHCHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptLich su 7 tiet 30Nguyen Thi Kim Lien.ppt