Bài giảng Ngoại khóa Dạ hội học sinh khối 10

Trong cơ thể tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển nhất?

Tế bào hồng cầu.

Tế bào bạch cầu.

Tế bào biểu bì.

Tế bào cơ

 

ppt4 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngoại khóa Dạ hội học sinh khối 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HOMED¹ héi sinh häc khèi 10ngo¹i kho¸PhÇn khëi ®éngvù¬t ch­íng ng¹i vËtdµnh chokh¸n gi¶T¨ng TècvÒ ®ÝchChµo Mõng C¸c B¹n §Õn Víi D¹ Héi Sinh Häcc©u hái phôNGOẠI KHOÁphÇn t¨ng tècNGOẠI KHOÁTrong cơ thể tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển nhất?Tế bào hồng cầu.Tế bào bạch cầu.Tế bào biểu bì.Tế bào cơc©u hái phô sè 1NGOẠI KHOÁCác loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.b) Chúng đều có chung một tổ tiên.c) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.d) Tất cả các điều trên đều đúngc©u hái phô sè 2NGOẠI KHOÁ

File đính kèm:

  • pptTHIET KE NEN TRONG POWER POINT.ppt