Bài giảng Ngữ văn 6 bài 7 – tiết 28: Em bé thông minh (Truyện cổ tích)

I.ĐỌC – HIỂU CHung văn bản

 Truyện cổ tích (xem lại trong bài “Con Rồng, cháu Tiên)

 2) Đọc – chú thích:

 - Giọng đọc diễn cảm, phù hợp với từng nhân vật

 - Chú thích: xem SGK

 

ppt32 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn 6 bài 7 – tiết 28: Em bé thông minh (Truyện cổ tích), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
bài dạyNhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh!ngữ văn 6? Trờn đõy là 2 hỡnh ảnh minh họa cho truyện truyền thuyết nào mà em đó được học?kiểm tra bài cũ Truyền thuyết “Thạch Sanh”.? Em haừy kể lại đoạn truyện minh họa cho bức tranh treõn trong văn bản “Thạch Sanh “ ủaừ học ? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :? Văn bản“ Thaùch Sanh” thuoọc theồ loaùi truyeọn daõn gian naứo ? A. Truyeọn nguù ngoõn. B. Truyeọn coồ tớch. C. Truyeàn thuyeỏt. D. Truyeọn cửụứi.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : ? í nghĩa của truyền thuyết “Thạch Sanh”: A. Đề cao con người tốt cú lũng nhõn nghĩa. B. Lờn ỏn những kẻ xấu vong õn bội nghĩa. C. Thể hiện ước mơ và niềm tin của nhõn dõn về một nền đạo đức, cụng lý xó hội và truyền thống yờu hũa bỡnh. D. Tất cả đều đỳng. ? Em haừy cho biết Thạch Sanh cú những phẩm chất gỡ đỏng quý để cỏc em học tập ?  Phẩm chất : nhõn hậu , dũng cảm , yờu hũa bỡnh .Bài 7 – Tiết 28:(Truyện cổ tớch)Em bộ thụng minhTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC – HIỂU CHung văn bản 1)Thể loại: Truyện cổ tích (xem lại trong bài “Con Rồng, cháu Tiên) 3) Bố cục: 2) Đọc – chú thích: - Giọng đọc diễn cảm, phù hợp với từng nhân vật - Chú thích: xem SGKTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHBỐ CỤC:a) Mở truyện: Vua sai quan đi khắp nơi tỡm người tài giỏi giỳp nước. (Từ đầu . lỗi lạc.)b) Thõn truyện: “Một hụm . lỏng giềng.” - Em bộ giải cõu đố của quan; - Em bộ giải cõu đố vua lần thứ nhất, thứ hai; - Em bộ giải cõu đố của Sứ giả nước ngoài.c) Kết truyện: Phần cũn lại – Em bộ trở thành trạng nguyờn. Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2) Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1 : Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH - Này, lóo kia! Trõu của lóo cày một ngày được mấy đường? - Thế xin hỏi ụng cõu này đó. Nếu ụng trả lời đỳng ngựa của ụng đi một ngày được mấy bước, tụi sẽ cho ụng biết trõu của cha tụi cày một ngày được mấy đường?Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.Thử thỏchLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Đối tượngViờn quanNội dungĐường càyCỏch giảiĐố vặn lạiTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH Vua sai ban cho làng ấy ba thỳng gạo nếp với ba con trõu đực, ra lệnh phải nuụi làm sao cho ba con trõu ấy đẻ thành chớn con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu khụng cả làng phải tội. -Thế sao làng chỳng con lại cú lệnh trờn bắt nuụi ba con trõu đực cho đẻ thành chớn con để nộp đức vua? Giống đực thỡ làm sao mà đẻ được ạ!Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.Thử thỏchLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Đối tượngViờn quanNội dungĐường càyCỏch giảiĐố vặn lạiNhà vua3 trõu đực đẻ thành 9 conTự núi ra điều vụ lýTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.  Lần 3: Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH Qua hụm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở cụng quỏn, bỗng cú sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bộ nhờ cha lấy cho mỡnh một cỏi kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: - ễng cầm lấy cỏi này về tõu đức vua xin rốn cho tụi thành một con dao để xẻ thịt chim.Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.  Lần 3: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại  nhà vua phục tài.Thử thỏchLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Đối tượngViờn quanNội dungĐường càyCỏch giảiĐố vặn lạiNhà vua3 trõu đực đẻ thành 9 conTự núi ra điều vụ lýNhà vua1 con chim sẻ thành 3 mõm cỗĐố vặn lạiTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.  Lần 4: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại  nhà vua phục tài.  Lần 3: Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH Nước lỏng giềng sai sứ đưa sang một cỏi vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xõu một sợi chỉ mảnh xuyờn qua đường ruột ốc.Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHEm bộ hỏt lờn một cõu: Tang tỡnh tang! Tớnh tỡnh tangBắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng Bờn thời lấy giấy mà bưngBờn thời bụi mỡ, kiến mừng kiến sang Tang tỡnh tang .Rồi bảo: -Cứ theo cỏch đú là xõu được ngay!Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH Quả nhiờn con kiến càng đó xõu được sợi chỉ xuyờn qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thỏn phục của sứ giả lỏng giềng.Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.  Lần 3:  Lần 4: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại  nhà vua phục tài. Giải đố bằng kinh nghiệm dõn gian (thực tế đời sống) Thử thỏchLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Đối tượngViờn quanNội dungĐường càyCỏch giảiĐố vặn lạiThỳ vịNhà vua3 trõu đực đẻ thành 9 conTự núi ra điều vụ lýNhà vua1 con chim sẻ thành 3 mõm cỗĐố vặn lạiSứ thầnXõu chỉ xuyờn qua đường ruột ốcCõu hỏt dõn gian Đẩy thế bớ về người ra đố, buộc họ nhận ra sự vụ lý, phi lý.Kinh nghiệm sống dõn gianTiết 25: EM Bẫ THễNG MINHI.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tớch 2)Bố cục: 3 phầnII.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN2)Sự mưu trớ, thụng minh của em bộ  Lần 1: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại tờn quan  đẩy tờn quan vào thế bớ.  Lần 2: Giải cõu đố bằng tài biện bỏc  nhà vua tự núi ra điều phi lý của điều kiện ụng đưa ra.  Lần 3:  Lần 4: Giải cõu đố bằng cỏch đố lại  nhà vua phục tài. Giải đố bằng kinh nghiệm dõn gian (thực tế đời sống) Em cú nhận xột gỡ về những cõu đố được đặt ra cho em bộ ? Ghi: Giải những câu đố khó, ngày càng nâng caoHết tiết 1Cõu hỏi củng cố: Trong câu chuyện, em bé thông minh đã giải đố mấy lần? Những lần giải đố đó thể hiện điều gì?Dặn dò: Đọc lại và kể tóm tắt truyện. Nắm được nội dung bốn lần thách đố (của quan, vua và sứ giả nước ngoài) và cách giải đố của em bé. Chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo của văn bản này.Hướng dẫn về nhà Đọc lại và kể tóm tắt truyện. Nắm được nội dung bốn lần thách đố (của quan, vua và sứ giả nước ngoài) và cách giải đố của em bé. Chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo của văn bản này.cảm ơn quý thầy cô và các em đã đến với tiết học hôm nay - hẹn gặp lại

File đính kèm:

  • pptbai giang em be thong minh.ppt
Bài giảng liên quan