Bài giảng Tiếng Anh 3 Unit 2 (cont.): Let's Learn Some More

Bài giảng Tiếng Anh 3 Unit 2 (cont.): Let's Learn Some More

ppt14 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 3 Unit 2 (cont.): Let's Learn Some More, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường Tiểu học Sông Cầu 2Môn: Tiếng Anh lớp 3 Teacher:VAN DINH MINH HOANGIt’s a book. It’s a bag.It’s a ruler.It’s a pen.What’s this? It’s blue.It’s brown. It’s white. It’s red.What colour is it?What’s this? Đây là cái gì vậy?What colour is it?Nó là màu gì?Let's Learn Some MoreThis is a blue book.Unit 2 (cont.)Let's Learn Some MoreThis is a white cat. Unit 2 (cont.)Let's Learn Some MoreThis is a red eraser. Unit 2 (cont.)Let's Learn Some MoreThis is a + màu sắc + vật.This is a blue book.This is a white cat. This is a red eraser. Let's Learn Some MoreThis is a red book. Let's Learn Some MoreThis is a black cat.Unit 2 (cont.)Let's Learn Some MoreThis is a gray desk.Unit 2 (cont.)Let's Learn Some MoreThis is a yellow pencil.Unit 2 (cont.)HOMEWORKBài tập về nhà:1. Học thuộc cấu trúc giới thiệu một vật có một màu sắc.2. Đặt 8 câu với 8 đồ vật có 8 màu sắc khác nhau.THE ENDThank you for your attending!

File đính kèm:

  • pptwhats this.ppt
Bài giảng liên quan