Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tẩy, xóa hình (6)

1. Tẩy một vùng trên hình Có 3 bước:

Chọn công cụ tẩy

Chọn kích thước cục tẩy

Nháy hoặc kéo thả chuột trên vùng cần tẩy.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 22/10/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học 3 Bài 4: Tẩy, xóa hình (6), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũCâu hỏi: Em hãy dùng phần mềm Paint để vẽ và tô màu ngôi nhà sau?Bài 4: Tẩy, xóa hìnhTẩy một vùng trên hình1Chọn một phần hình vẽ2Xóa một vùng trên hình3Bài 4: Tẩy, xóa hìnhBài 4: Tẩy, xóa hìnhTẩy một vùng trên hình1Chọn công cụ tẩyChọn kích thước cục tầyNháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy1. Tẩy một vùng trên hìnhCó 3 bước:1Chọn công cụ tẩy2Chọn kích thước cục tẩy3Nháy hoặc kéo thả chuột trên vùng cần tẩy.Lưu ýVùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu nền hiện thời.Bài 4: Tẩy, xóa hìnhChọn một phần hình vẽ2Bài 4: Tẩy, xóa hìnhChọn một phần hình vẽ2a. Công cụ chọn - Chọn công cụ trong hộp công cụ.- Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.Bài 4: Tẩy, xóa hìnhChọn một phần hình vẽ2b. Công cụ chọn tự do - Chọn công cụ trong hộp công cụ.- Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, càng sát biên vùng cần chọn càng tốt.Bài 4: Tẩy, xóa hìnhXóa một vùng trên hình3Các bước thực hiện:1Dùng công cụ hay công cụ để chọn vùng cần xóa2Nhấn phím DELETECủng cốCâu 1: Muốn xóa một phần hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây?a.b.c.d.Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.Củng cốCâu 2: Để chọn một phần của hình, em có thể sử dụng công cụ nào?c. Cả hai đều said. Cả hai đều đúnga.b.NÚTTRÁI1ĐA1Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào lên ô màu trong hộp màu của phần vẽ Paint?NÚTPHẢI2ĐA2Để chọn màu nền em nháy nút chuột nào lên ô màu trong hộp màu của phần vẽ Paint?TÔMAU3ĐA3TẨYXOÁ4ĐA4PHÍMDELETE5ĐA5Sau khi chọn vùng để xoá xong, muốn xoá vùng để chọn ta nhấn phím gì?PAINTTừ khóaTrò chơi ô chữCông cụ này dùng để làm gì?Công cụ này dùng để làm gì ?DiagramTextTextTextTextDiagramConceptConceptconceptConceptDiagram1ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.2ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.3ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.DiagramYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour TextYour Text2001200220032004Progress DiagramPhase 1Phase 2Phase 3Diagram2003.10 Add Your Text2003.10 Add Your Text2003.10 Add Your Text2000200120022003Company History2001.10 Add Your Text2001.10 Add Your Text2001.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2002.10 Add Your Text2000.10 Add Your Text2000.10 Add Your Text2000.10 Add Your TextTableTitleTitleTitleTitleTitleTitleOOOOOTitleOOOOOTitleOOOOOTitleOOOOOTitleOOOOOTitleOXOXOText1Text2Text3Text4Text53-D Pie ChartBlock DiagramAdd Your TextAdd Your TextconceptConceptConceptConceptwww.themegallery.comThank You !

File đính kèm:

  • pptbai 4 tay xoa hinh.ppt