Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8 dựa trên phần mềm powerpoint

Trong các câu sau, câu nào sai ?

1.Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau.

2. Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau.

3. Trong hình thang cân hai góc đối bằng nhau.

4. Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8 dựa trên phần mềm powerpoint, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC LỚP 8DỰA TRÊN PHẦN MỀM POWERPOINTTiÕt 1 Tiết 2TiÕt 3TiÕt 4TiÕt 5TiÕt 6Tiết 8TiÕt 11TiÕt 12TiÕt 13TiÕt 14TiÕt 15TiÕt 16TiÕt 18TiÕt 19TiÕt 20TiÕt 21TiÕt 22TiÕt 23TiÕt 24TiÕt 26TiÕt 27TiÕt 28TiÕt 29TiÕt 30TiÕt 31TiÕt 32TiÕt 9TiÕt 17TiÕt 10CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 8Tiết 1Home Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?A B CD(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s6s8s16s18s14s12s10sBắt đầu20sCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 2Cho hình thang ABCD(AB//CD) như hình vẽ. Số đo của góc D bằng: 8001000 600(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 3Trong các câu sau, câu nào sai ?1.Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau.2. Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau.3. Trong hình thang cân hai góc đối bằng nhau.4. Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau.(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 4Hình nào sau đây là hình thang cân? Hình 1 Hình 2Hình 3(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuHình 1Hình 2Hình 2Hình 3CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 5 Trong một tam giác đều có mấy đường trung bình và mấy tâm đối xứng?1 đường trung bình và 1 tâm đối xứng 2 đường trung bình và 1 tâm đối xứng3 đường trung bình và 1 tâm đối xứng3 đường trung bình và không có tâm đối xứng(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 6+7( bài 26)Tính x,y trên hình 45, trong đó AB//CD//EF//GH(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)A. x =12 cm và y = 18 cmB. x =12 cm và y = 24 cmC. x =12 cm và y = 20 cmD. x = 8 cm và y = 20 cm2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 8 Em hãy nêu các bài toán dựng hình đã học ở lớp 6 và lớp 7?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)7. Dựng tam giác biết 3 cạnh,hoặc biết 2 cạnh và góc xen giữa, hoặc 1 cạnh và 2 góc kề 2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầu1. Dựng 1 đoạn thẳng bằng đoạn thẳng cho trước.2. Dựng 1 góc bằng 1 góc cho trước.3. Dựng đường trung trực của đoạn thẳng cho trước.4. Dựng tia phân giác của góc cho trướcQua 1 điểm, dựng đường thẳng vuông góc với ĐT cho trước.6. Qua 1 điểm, dựng đường thẳng song song với ĐT cho trước.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 9(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuTìm các hình có trục đối xứng trong các hình sau?CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 10 (?4) Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuABCOh 1h 2h 31 trục3 trụcVô số trụcCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 11( bài 41)Trong các hình ảnh sau, hình nào có trục đối xứng ?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM12345Hình 1,3,5 có trục đối xứngTiết 12( ?3)Trong các tứ giác hình sau, tứ giác nào là hình bình hành, vì sao?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHình 1,2,4,5 là HBHHomeHomeTiết 13(Bài 46)Các câu sau câu nào đúng ? Hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau là HBHB. Hình thang có 2 cạnh bên song song là HBHC. Tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là HBHD. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là HBH(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 14(?4)Các chữ cái N và S có tâm đối xứng, chữ cái E không có tâm đối xứng. Hãy tìm các chữ cái in hoa cũng có tâm đối xứng(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMN S E H I O X ZHomeTiết 15 (Bài 56)Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMda. Đoạn thẳng AB b. Tam giác đều ABCc. Biển cấm đi ngược chiềud. Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vậtaABbABCcHomeTiết 16(B 58)Điền vào chỗ trống, biết a,b là độ dài các cạnh , d là độ dài đường chéo hình chữ nhật.(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMa5b12..d.71326HomeTiết 17( B 63)Tìm x trên hình vẽ sau:(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM131015x x = 10 x = 12 x = 5 x =144HomeTiết 18( B 69)Ghép mỗi ý (1);(2); (3); (4) với một trong các ý (5); (6) ; ( 7); (8) để được một khẳng định đúng(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)20sCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1.Tập hợp các điểm cách điểm A cố định khoảng 3cm5.Là đường trung trực của AB2. Tập hợp các điểm cách đều 2 đầu của đoạn AB cố định6. Là 2 đường thẳng song song với a và cách a 1 khoảng bằng 3 cm3.Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều 2 cạnh góc đó.7.Là đường tròn tâm A bán kính 3 cmTập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định 1 khoảng 3cm8. Là tia phân giác của góc xOyHomeTiết 19Em hãy nêu định nghĩa về khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMKhoảng cách giữa 2 đường thẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kiaHomeTiết 20(B 73)Tìm các hình thoi trong các hình sau: (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMLà hình thoiHomeTiết 21(B74)Hai đường chéo của hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMA. 6 cmB. C.D. 9 cm6 cm108HomeTiết 22(?2)(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHình ở nhóm 1; 3; 4 là hình vuôngHomeTiết 23(B 83)Các câu sau câu nào đúng ?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường là hình vuông.Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhauHình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuôngHình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHomeTiết 24(B 87) Dựa vào sơ đồ hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:A.Tập hợp các hình chữ nhật là tập con của TH các hình ..B.Tập hợp các hình thoi là tập con của TH các hình ..C.Giao của tập hợp các hình chữ nhật và TH các hình thoi là .(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHình chữ nhậtHình thoiHình bình hànhHình thangHình vuôngThang, HBHThang,HBHHình vuôngHomeTiết 26: Đa giácMỗi hình 112,113,114,115,116,117là một đa giác(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM118TẠI SAO HÌNH 118 KHÔNG LÀ ĐA GIÁCVì 2 cạnh AE và ED có chung đỉnh cùng nằm trên một đường thẳngHomeTiết 27(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích, hãy kiểm tra hình A,B,C,D,E có mấy đơn vị diện tích?99882Home(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)SaiHomeTiết 28(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)2s4s8s16s18s14s12s10s20sBắt đầuCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMBài 11 trang 119Có 2 tam giác vuông bằng nhau hãy ghép thành 1 tam giác cân,HCN,HBH.aS = 12a.GT∆ABC cã diÖn tÝch SAH  BCKL1hhS = 2BC.AHBACHABCHa)BACHb)----------------------------ABCHc)Vẽ hình chứng minh định lí về diện tích tam giácaS = 12a.GT∆ABC cã diÖn tÝch SAH  BCKL1hhS = 2BC.AHBACHABCHa)BACHb)----------------------------ABCHc)HomeBµi1: Cho h×nh vÏ. H·y chän ®¸p ¸n ®óng cho c¸c c©u sau:EDCBA5cm2 cmHC©u1: DiÖn tÝch tam gi¸c ADE b»ng:A. 10cm2 B. 5cm2 C. 2cm2 D. 20cm2 C©u2: NÕu x=2cm th×:xA. SABCD=2SADE B. SABCD=3SADEC. SABCD=4SADE D. SABCD=5SADE C©u3: NÕu SABCD=3SADE th×:Tiết 30Home(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)A. x=2cm B. x=3cm C. x=4cm D. x=6cm

File đính kèm:

  • pptSKKN PP.ppt
  • rarchuongtrinh.rar
  • docTE skkn .1.doc
Bài giảng liên quan