Cuộc thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề "em yêu tổ quốc Việt Nam" cụm Mường Mùn, Mùn Chung

PHẦN THI THỨ NHẤT

- Mỗi đội dự thi sẽ giới thiệu về địa phương, đơn vị của mình, giới thiệu các thành viên trong đội tuyển thông qua hình thức thơ, ca, hò, vè, sân khấu hóa; thông điệp của đội tuyển gửi tới đội thi.

- Thời gian cho mỗi đội là từ 3 đến 5 phút.

- Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm.

 

ppt61 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề "em yêu tổ quốc Việt Nam" cụm Mường Mùn, Mùn Chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 huy Mường Phăng – Điện Biên985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 2 C: Đại tướng Võ Nguyên Giáp“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” câu nói này của ai? B: Chủ tích Hồ Chí MinhA: Cố thủ tướng Phạm Văn ĐồngD: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 3B: Chấm dứt 60 năm nô lệ dưới ách thức dân phong kiến.Ngày 7/5/1954 giải phóng ĐBP đã chấm dứt bao nhiêu năm nô lệ dưới ách thực dân phong kiếnA: Chấm dứt 50 năm nô lệ dưới ách thức dân phong kiến.D: Chấm dứt 80 năm nô lệ dưới ách thức dân phong kiến.C: Chấm dứt 70 năm nô lệ dưới ách thức dân phong kiến.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 4C: Có 4 bản là: "Nam quốc Sơn Hà“; “Quốc Âm thi tập”; "Bình Ngô đại cáo"; "Tuyên Ngôn độc lập“.Nước ta có bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập.? Em hãy kể tên.?A: Có 2 bản là: "Bình Ngô đại cáo"; "Tuyên Ngôn độc lập“.B: Có 3 bản là: "Nam quốc Sơn Hà“; "Bình Ngô đại cáo"; "Tuyên Ngôn độc lập“.D: Có 1 bản là: "Tuyên Ngôn độc lập“, Do Bác Hồ đọc trước Quảng trường Ba Đình – Hà Nội.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 512354LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT-THCS MƯỜNG MÙNTHEO DÒNG LỊCH SỬGÓI CÂU HỎI 15 ĐIỂM C: Năm 1992_ Do tổ chức UNESCO công nhậnChủ Tịch Hồ Chí Minh được phong tặng là: “ Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn” vào thời gian nào? Do tổ chức nào công nhận?B: Năm 1991_ Do tổ chức UNESCO công nhậnA: Năm 1990_ Do tổ chức UNESCO công nhậnD: Năm 1993_ Do tổ chức UNESCO công nhận985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 1A: Trung Quốc và Căm pu chiaEm hãy cho biết Tỉnh Điện Biên,có Danh giới giáp với những nước nào?B: Căm pu chia và Cộng Hòa dân chủ Nhân Dân LàoC: Trung Quốc và Cộng Hòa dân chủ Nhân Dân LàoD: Nước Cộng Hòa dân chủ Nhân Dân Lào985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 2A: Bác nói tại đền Hùng. Tháng 09/1945Bác Hồ nói:“ Các vua Hùng đã có công dựng nước,Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.Bác nói câu này ở đâu? Vào thời gian nào?B: Bác nói tại đền Hùng. Tháng 09/1962C: Bác nói tại đền Hùng. Tháng 09/1954D: Bác nói tại đền Hùng. Tháng 05/1954985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 3A: Ngày giải phóng Miền Bắc, thống nhất đất nước.Ngày 30/04/1975 là ngày có ý nghĩa lịch sử gì đối với dân tộc Việt Nam?B: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.C: Ngày giải phóng Điện Biên, thống nhất đất nước.D: Chiến thắng quân Pháp, thống nhất đất nước.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 4A: Ngày 02/09/1954, Do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào? Ai là người trực tiếp chỉ huy?B: Ngày 07/05/1954, Do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.C: Ngày 07/05/1954, Do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy.D: Ngày 02/09/1954, Do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 512354LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT-THCS MƯỜNG MÙNTHEO DÒNG LỊCH SỬGÓI CÂU HỎI 20 ĐIỂMA: Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp (21/11/1940).Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?B: Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp (22/11/1940).C: Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940).D: Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp (24/11/1940).985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 1A: Cuối tháng 8/1945, tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - Hà Nội.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu?B: Cuối tháng 8/1954, tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - Hà Nội.C: Cuối tháng 8/1956, tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - Hà Nội.D: Cuối tháng 8/1965, tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - Hà Nội.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 2A: Năm 854Nước ta mang quốc hiệu Đại Việt từ năm nào?B: Năm 954C: Năm 1054D: Năm 1954985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 3A: Trần Thánh Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).Vị vua nào ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam?B: Lý Nhân Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).C: Trần Thái Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).D: Vua Quang Trung (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 4A: Đỉnh Hoàng Liên SơnĐỉnh núi nào được gọi là “nóc nhà” của Tổ quốc ta?B: Đỉnh Phan-xi-păngC: Đỉnh Trường SơnD: Đỉnh Pha Đin985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 512354LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT-THCS MƯỜNG MÙNTHEO DÒNG LỊCH SỬGÓI CÂU HỎI 25 ĐIỂMA: 2 cá nhânEm hãy cho biết, huyện Tuần giáo có mấy cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng quân đội và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?B: 3 cá nhânC: 4 cá nhânD: 5 cá nhân985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 1A: Có 3 Đội viên (Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh).Em hãy cho biết ngày đầu tiên thành lập, Đội có tất cả bao nhiêu đội viên? Em hãy kể tên?B: Có 4 Đội viên (Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ).C: Có 5 Đội viên (Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu).D: Có 6 Đội viên (Nông Văn Dền, Nông Văn Thà, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nạ, Lý Thị Xậu, Kim Đồng).985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 2A: Dịp kỉ niệm tròn năm sinh.UNESCO công nhận Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh là Danh nhân văn hóa thế giới vào dịp nào?B: Dịp kỉ niệm tròn năm mất.C: Dịp kỉ niệm Quốc khánh 02/09.D: Dịp kỉ niệm ngày thống nhất đất nước.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 3A: Bùi Quang HuyAi là người cắm cờ giải phóng trên nóc dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975?B: Bùi Quang ThậnC: Bùi Quang ThụcD: Bùi Quang Thắng985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 4A: Đồi Him Lam, Đồi Đồc Lập, Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, Sân bay Mường Thanh, Hầm Sở chỉ huy quân đội Pháp, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Kể tên các di tích, lịch sử ở tỉnh Điện Biên mà em biết?B: Hầm Đờ Cát, Sở chỉ huy Mường Phăng, Đền Hoàng Công Chất, Đồi A1, Đèo pha đin. Chợ Điện BiênC: Hầm Đờ Cát, Sở chỉ huy Mường Phăng, Đền Hoàng Công Chất, Đồi A1 Khu Cầu Trắng, Chợ Điện BiênD: Hầm Đờ Cát, Đường Điện Biên Phủ, Đền Hoàng Công Chất, Đồi A1, Tượng đài chiến thắng.985432HÕt giê76101211131415Câu hỏi 512435678910111213141516TRÒ CHƠI KHÁN GIẢEM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 1- Người Đoàn viên lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?Đáp ánAnh Phan Đình GiótCâu hỏi 2Người Đoàn viên lấy thân mình làm giá súng là ai?Đáp ánAnh Bế Văn ĐànEM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 3Đáp án: Ngựa Thánh Gióng Ngựa ai phun lửa đầy đồng ? EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 4Ngày nào trảy hội đền Hùng là ngày, tháng nào? Đáp án: Mồng 10 tháng 3 EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 5Đáp án: Vua Lý Thánh Tông“Đaị Việt” tªn n­íc ta cã tõ thêi vua nµo?EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 6Bạn hãy cho biết tên người phụ nữ vác đạn nặng nhất trong chiến tranh? ĐÁP ÁN Đó là chị Ngô Thị Tuyển EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 7Đáp án:Bác Quàng Văn HaoỞ Bản Lúm- Em hãy cho biết họ và tên đầy đủ của người Anh hùng lao động xã Mường Mùn là ai? Ở bản nào?EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 8Người thân của Bác Hồ gồm những ai? Cha của Bác là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929),mẹ của Bác là cụ bà Hoàng Thị Loan (1868 – 1901).Bác có một người chị (bà Nguyễn Thị Thanh),một người anh (ông Nguyễn Sinh Khiêm)và một người em trai (Nguyễn Sinh Xin). EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 9Ai là thủy tổ của dân tộc Việt Nam? Đáp án: Lạc Long Quân và Âu Cơ EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 10Bác Hồ viết Di chúc trong khoảng thời gian nào? Đáp ánBác Hồ viết di chúc trong khoảng thời gian từ ngày 10/5/1965 đến ngày 10/5/1969. EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 11Đáp án: Năm 981Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất vào năm nào?EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 12Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở lại thăm quê mấy lần? EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMHai lần. Lần thứ nhất là ngày 14/6/1957 và lần thứ hai tứ ngày 8 đến ngày 10/12/1961. Câu hỏi 13Đáp án: Ngô Quyền- Ai là người tổ chức và chỉ huy trận Bạch Đằng năm 938? EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 14Đáp án: Đinh Bộ Lĩnh Vua nào thuở bé chăn trâuTrường Yên một ngọn cờ lau tập tành Sứ quân dẹp loạn phân tranhDựng nền thống nhât sử xanh còn truyền.EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 15Đáp ánAnh Nguyễn Văn Trỗi“Có những cái chết hoá thành bất tử Có những lời hơn vạn lời ca” - 2 câu thơ của Tố Hữu ca ngợi đến người Đoàn viên nào?EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMCâu hỏi 16Bác Hồ lấy tên là Hồ Chí Minh từ lúc nào? EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMNgày 13/8/1942, Bác Hồ lấy tên mới là Hồ Chí Minh khi lên đường đi Trung Quốc ĐIỂM THI PHẦN II19ĐỘI 129ĐỘI 2PHẦN THI THỨ IIIEM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMTrong phần thi này, mỗi đội dự thi sẽ biểu diễn một tiểu phẩm hoặc ca cảnh tái hiện lại một sự kiện, nhân vật gắn liền với lịch sử của địa phương, dân tộc; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.- Thời gian cho mỗi đội là từ 07 đến 10 phút.- Điểm tối đa cho phần thi này là 45 điểm.SAU ĐÂY XIN MỜI ĐỘI SƠN CA LÊN TRÌNH BÀY PHẦN THI CỦA MÌNHCHÚC MỪNG ĐỘI SƠN CA ĐÃ HOÀN THÀNH PHẦN THI CỦA MÌNHNgọc MạnhHết giờEM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMEM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAMTIẾP THEO, XIN MỜI PHẦN THI CỦA ĐỘI HỌA MICHÚC MỪNG ĐỘI HỌA MIĐÃ HOÀN THÀNH PHẦN THI CỦA MÌNHNgọc MạnhHết giờ ĐIỂM THI PHẦN III19ĐỘI 129ĐỘI 2 TỔNG ĐIỂM THI CÁC PHẦN 19ĐỘI 129ĐỘI 2ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHPHONG GD - ĐT HUYỆN TUẦN GIÁOLIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT-THCS MƯỜNG MÙNXIN KÍNH CHÚC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY, CÔ GIÁO, CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠTXIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN

File đính kèm:

  • pptCUỘC THI EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM.ppt
Bài giảng liên quan