Đề Kiểm Tra Học Kì II Giáo dục công dân 7 Trường THCS Thị Trấn Khe Tre

Câu 1 (2đ ): Thế nào là làm việc có kế hoạch ? Làm việc có kế hoạch giúp chúng ta điều gì ?

Câu 2 (4đ): Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người? Để góp phần bảo vệ môi trường học sinh chúng ta cần phải làm gì?

 

doc4 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 2825 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Kiểm Tra Học Kì II Giáo dục công dân 7 Trường THCS Thị Trấn Khe Tre, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 PHÒNG GD & ĐT NAM ĐÔNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KHE TRE
NGƯỜI RA ĐỀ: HUỲNH VĂN QUÝ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 
MÔN : GDCD 7
Tên Chủ đề 
(nội dung, chương) 
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng 
Cộng 
 Cấp độ 
thấp 
Cấp độ cao 
1. Sống và làm việc có kế hoạch 
Nêu được khái niệm Sống và làm việc có kế hoạch 
Hiểu được ý nghĩa của làm việc có KH
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1/2
50% x 1/2 =1 đ
10%
1/2
50% x 1/2 =1 đ
10%
1
2 điểm
30%
2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Nêu được khái niệm về TNTN và MT
Hiểu được ý nghĩa và cac việc làm đề bảo vệ TNTN và MT
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1/2
50% x 4 =2đ
20%
1/2
50% x 4 =2đ
20%
1
4 điểm
40%
3. Bảo vệ di sản văn hóa
Nêu được khái nệm và ý nghĩa của việc BV DSVH
Xử lí tình huống
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1/2
50% x 4 =2 đ
50%
 di sản văn hóa
1
4 điểm
40%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1/2+ 1/4 + 1/2
4
50%
1/2 + 3/4
4
40%
1/2
2
10%
Tổng số câu : 3
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ %: 100%
 PHÒNG GD & ĐT NAM ĐÔNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KHE TRE
NGƯỜI RA ĐỀ: HUỲNH VĂN QUÝ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 
MÔN : GDCD 7
Câu 1 (2đ ): Thế nào là làm việc có kế hoạch ? Làm việc có kế hoạch giúp chúng ta điều gì ? 
Câu 2 (4đ): Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người? Để góp phần bảo vệ môi trường học sinh chúng ta cần phải làm gì? 
 Câu 3 (4đ): 
a/ Di sản văn hóa là gì? Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa?
b/ Khi thấy các bạn vẽ, viết bậy trên các chùa chiềng, lăng tẩm em sẽ làm gì? Vì sao?
............Hết............... 
PHÒNG GD & ĐT NAM ĐÔNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KHE TRE
NGƯỜI RA ĐỀ: HUỲNH VĂN QUÝ
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 
MÔN : GDCD 7
Nội dung
Số điểm
Câu 1 (2 điểm):
-Trình bày đúng khái niệm 
 Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày , hàng tuần một cách hợp lý để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng. 
- Nêu đúng ý nghĩa sông và làm việc có kế hoạch 
Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức và đạt hiệu quả trong công việc.
(1đ)
 (1đ)
Câu 2 (4 điểm):
+ Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.
 + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tu bổ tái tạo những tài nguyên có thể phục hồi được.
 Vai trò: cung cấp nguồn lợi kinh tế cho con người, là điều kiện sống không thể thiếu được của con người
- Tìm hiểu, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: “Trồng cây xanh ở nhà, ở trường, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở nhà, ở trường”
- Bảo vệ nguồn nước sạch
- Khi thấy có hiện tượng làm ô nhiễm môi trường và phá hoại cần phải nhắc nhở hoặc tố cáo với cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý kịp thời 
- Tuyên truyền với mọi người để họ có ý thức bảo vệ môi trường
(1đ)
 (1đ)
 (1đ)
(1đ)
Câu 3 (4 điểm):
Nêu khái niệm : DSVH là sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa khoa học được lưu truyền qua các thế hệ.
Ý nghĩa :
- Di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và thắng cảnh là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực.
Những di sản, di tích và cảnh đẹp đó cần được giữ gìn, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Ngăn chặn bạn không được tiếp tục viết. khắc phục các hậu qủa đó
Giải thích cho bạn hiểu giá trị và ý nghĩa của các DSVH
 (1đ)
(1đ)
(2đ)

File đính kèm:

  • docGDCD7.doc
Bài giảng liên quan