Giáo án Thể dục Lớp 6 - Lê Minh Dũng

- Học sinh nắm được mục tiêu nội dung chương trình môn học để có kế hoạch học tập có kết quả cao.

 - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về thể dục thể thao và lợi ích tác dụng thể dục thể thao để các em tích cực rèn luyện thân thể.

 - Nắm được cách tổ chức, yêu cầu, một số quy định khi học tập bộ môn.

 - Học sinh nghiêm túc, hiểu, nhớ và thực hiện đúng yêu cầu.

 

doc166 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 05/06/2015 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Lê Minh Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 “Ném vòng vào cổ chai”
Cũng cố;
- Kiểm tra thử một nhóm
III. Phần kết thúc:
- Trò chơi: Chim bay- cò bay
a. Thả lỏng
b. Nhận xét giờ học, nhắc học sinh giờ sau kiểm tra ném bóng
c. Bài tập về nhà.
d. Thủ tục xuống lớp.
8phút
2x8nhịp
4x8nhịp
32phút
10 lần
10 lần
15 lần
15 lần
5 lần
7phút
4x8nhịp
- Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 cs x x x x x x x x x x x 
 X-GV
- Đội hình khởi động sau khi chạy về di chuyển thành đội hình bốn hàng ngang cự li một sải tay.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo nhịp hô của cán sự.
- Đội hình khởi động, cán sự lớp điều kiển.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 XGV
- Giáo viên theo dõi sửa sai.
- Học sinh thực hiện thành hai nhóm (Một nhóm ôn động tác bỗ trợ và trò chơi, một nhóm học ôn đà một bước ném bóng xa, chạy đà tự do ném bóng xa.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo người chỉ huy.
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau.
- Cho học sinh quan sát tranh (hình ,26,27 sách thể dục lớp 6).
- Học sinh lần lượt thực hiện GV quan sát sửa sai.
- Thực hiện đội hình hàng ngang cự li 2x2m.
- Học thực hiện ném theo hàng ngang, ném đồng loạt, sau đó lên nhặt bóng về cho nhóm khác.
- Đội hình trò chơi.
 x x x x x x
 XGV
- GV hướng dẫn cách chơI và luật chơi.
+ Gọi 4 em lên thực hiện giáo viên nhận xét sửa sai.
- Đội hình trò chơI vòng tròn thực hiện theo người chỉ huy.
- Đội hình xuống lớp đội hình 1/2 vòng tròn
 X 
Rút kinh nghiệm………………………………………………………………………
Giáo án tiết 64
Kiểm tra ném bóng
(Lấy điểm 1tiết)
Ngày soạn: 19/04/2010
I/ Mục tiêu: 
	-Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện kỹ thuật và thành tích ném bóng xa.
	- Học sinh nhanh nhẹn khẩn trương, nghiêm túc trong kiểm tra.
	- Thực hiện đúng kỹ thuật đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm -Phương tiên. 
	-Sân tập TDTT, còi, cờ, bàn nghế giáo viên, cờ hiệu, thước dây, 10 quả bóng ném.
III/ Tiến trình kiểm tra:
1. Phần mở đầu:( 5 phút)
a. Nhận lớp: 
- Kiểm tra sỹ số, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu kiểm tra.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (100m).
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, ép dọc, ép ngang.
- Học sinh ôn lại kỹ thuật đà một bước ném bóng xa (không bóng)
2. Phần cơ bản:
a. Nội dung: Kiểm tra kỹ thuậtvà thành tích đà một bước ném bóng xa.
b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
	- Kiểm tra theo theo nhiều nhóm, mỗi nhóm 3 em nam, nữ riêng .
	- Mỗi học sinh tham thực hiện kiểm tra 3 lần được lấy điểm ở lần ném có kỹ thuật và thành tích tốt nhất.
 c. Cách cho điểm: 
	- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của từng học sinh.
	- Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt >30m nam và >20m nữ trở lên.
	- Điểm7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt >25m15m <20m (nữ)
Điểm5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật thành tích đạt <25m nam và 15m nữ
	Điểm3 - 4: Chưa đạt mức điểm 5.
3. Phần kết thúc:
a. Thả lỏng.
b. Nhận xét kết quả kiểm tra công bố điểm.
c. Thủ tục xuống lớp
Giáo án: Tiết 65
Ngày soạn:26/04/2010
 Ném bóng
	- Ôn cách cầm bóng, đà một bước ném bóng xa. chạy đà tự do ném bóng xa, đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa. Trò chơI: Ném vòng vào cổ chai.
I/ Mục tiêu:
	- Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy đà tự do ném bóng xa, đà một bước, vai hướng ném ném bóng xa, biết tự tổ chức trò chơi- chơI đúng luật.
.	- Học sinh nhanh nhẹn khẩn trương, nghiêm túc, vượt khó trong tập luyện.
	- Biết vận dụng về nhà tự tập nâng cao kỹ thuật và thể lực.
II/ Địa điểm -Phương tiên. 
	-Sân tập TDTT, còi, cờ, tranh kỹ thuật, mỗi em một quả bóng ném.
III/ Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu:
a. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân100m.
- Thực hiện bài thể dục tay không (động tác tay, chân, bụng, vặn mình, toàn thân).
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, ép dọc, ép ngang, ép vai.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn tập 
- Cách cầm bóng.
- Vai hướng ném- xoay người ném bóng xa.
- Đà một bước xoay người ném bóng xa.
- Chạy đà tự do- ném bóng xa
- Trò chơI “Ném vòng vào cổ chai”
Cũng cố;
Kiểm tra thử một nhóm
III. Phần kết thúc:
- Trò chơi: Chim bay- cò bay
a. Thả lỏng
b. Nhận xét giờ học, nhắc học sinh giờ sau kiểm tra ném bóng
c. Bài tập về nhà.
d. Thủ tục xuống lớp.
8phút
2x8nhịp
4x8nhịp
32phút
3 lần
10 lần
25 lần
10 lần
5 lần
7phút
4x8nhịp
- Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 cs x x x x x x x x x x x 
 X-GV
- Đội hình khởi động sau khi chạy về di chuyển thành đội hình bốn hàng ngang cự li một sải tay.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo nhịp hô của cán sự.
- Đội hình khởi động, cán sự lớp điều kiển.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 XGV
- Giáo viên theo dõi sửa sai.
- Học sinh thực hiện thành hai nhóm (Một nhóm ôn động tác bỗ trợ và trò chơi, một nhóm học ôn đà một bước ném bóng xa, chạy đà tự do ném bóng xa.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo người chỉ huy.
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau.
- Cho học sinh quan sát tranh (hình ,26,27 sách thể dục lớp 6).
- Học sinh lần lượt thực hiện GV quan sát sửa sai.
- Thực hiện đội hình hàng ngang cự li 2x2m.
- Học thực hiện ném theo hàng ngang, ném đồng loạt, sau đó lên nhặt bóng về cho nhóm khác.
- Đội hình trò chơi.
 x x x x x x
 XGV
- GV hướng dẫn cách chơI và luật chơi.
+ Gọi 4 em lên thực hiện kỹ thuật vai hướng ném xoay người ném bóng và đứng tại chỗ xoay người ném bóng xa.
- Giáo viên nhận xét sửa sai.
- Đội hình trò chơI vòng tròn thực hiện theo người chỉ huy.
- Đội hình xuống lớp đội hình 1/2 vòng tròn
 X 
Rút kinh nghiệm……………………………………………………………………… 
Giáo án: Tiết 66
Ngày soạn:26/04/2010
 Ném bóng
	- Ôn đà một bước - ném bóng xa. chạy đà tự do ném bóng xa, đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa. Trò chơI: Ném vòng vào vòng tròn.
I/ Mục tiêu:
	- Học sinh bước đầu biết thực hiện cơ bản đúng chạy đà tự do ném bóng xa, đà một bước, vai hướng ném ném bóng xa, biết tự tổ chức trò chơi- chơI đúng luật.
.	- Học sinh nhanh nhẹn khẩn trương, nghiêm túc, vượt khó trong tập luyện.
	- Biết vận dụng về nhà tự tập nâng cao kỹ thuật và thể lực.
II/ Địa điểm -Phương tiên. 
	-Sân tập TDTT, còi, cờ, tranh kỹ thuật, mỗi em một quả bóng ném.
III/ Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu:
a. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân100m.
- Thực hiện bài thể dục tay không (động tác tay, chân, bụng, vặn mình, toàn thân).
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, ép dọc, ép ngang, ép vai.
2. Phần cơ bản:
a. Ôn tập 
- Vai hướng ném- xoay người ném bóng xa.
- Đà một bước - ném bóng xa.
Chạy đà tự do- ném bóng xa
Trò chơI “Ném bóng vào vòng tròn.
Cũng cố;
- Kiểm tra thử một nhóm
III. Phần kết thúc:
- Trò chơi: Chim bay- cò bay
a. Thả lỏng
b. Nhận xét giờ học, nhắc học sinh giờ sau kiểm tra ném bóng
c. Bài tập về nhà.
d. Thủ tục xuống lớp.
8phút
2x8nhịp
4x8nhịp
32phút
10 lần
25 lần
10 lần
5 lần
7phút
4x8nhịp
- Cán sự tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số báo cáo giáo viên.
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 cs x x x x x x x x x x x 
 X-GV
- Đội hình khởi động sau khi chạy về di chuyển thành đội hình bốn hàng ngang cự li một sải tay.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo nhịp hô của cán sự.
- Đội hình khởi động, cán sự lớp điều kiển.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 XGV
- Giáo viên theo dõi sửa sai.
- Học sinh thực hiện thành hai nhóm (Một nhóm ôn động tác bỗ trợ và trò chơi, một nhóm học ôn đà một bước ném bóng xa, chạy đà tự do ném bóng xa.
- Học sinh lần lượt thực hiện theo người chỉ huy.
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau.
- Cho học sinh quan sát tranh (hình ,26,27 sách thể dục lớp 6).
- Học sinh lần lượt thực hiện GV quan sát sửa sai.
- Thực hiện đội hình hàng ngang cự li 2x2m.
- Học thực hiện ném theo hàng ngang, ném đồng loạt, sau đó lên nhặt bóng về cho nhóm khác.
- Chủ yếu tập kỹ thuật đà một bước ném bóng xa để chuẩn bị kiểm tra.
- Đội hình trò chơi.
 x x x x x x
 XGV
- GV hướng dẫn cách chơI và luật chơi.
+ Gọi 4 em lên thực hiện kỹ thuật đà một bước ném bóng xa cả lớp quan sát nhận xét tổng hợp sửa sai.
- Đội hình trò chơI vòng tròn thực hiện theo người chỉ huy.
- Đội hình xuống lớp đội hình 1/2 vòng tròn
 X 
Rút kinh nghiệm………………………………………………………………………
Giáo án tiết 67
Kiểm tra học kỳII
(Kỹ thuật ném bóng)
Ngày soạn:265/04/2010
I/ Mục tiêu: 
	-Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện kỹ thuật và thành tích ném bóng xa.
	- Học sinh nhanh nhẹn khẩn trương, nghiêm túc trong kiểm tra.
	- Thực hiện đúng kỹ thuật đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm -Phương tiên. 
	-Sân tập TDTT, còi, cờ, bàn nghế giáo viên, cờ hiệu, thước dây, 10 quả bóng ném.
III/ Tiến trình kiểm tra:
1. Phần mở đầu:( 5 phút)
a. Nhận lớp: 
- Kiểm tra sỹ số, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu kiểm tra.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (100m).
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, ép dọc, ép ngang.
- Học sinh ôn lại kỹ thuật đà một bước ném bóng xa (không bóng)
2. Phần cơ bản:
a. Nội dung: Kiểm tra kỹ thuậtvà thành tích đà một bước ném bóng xa.
b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
	- Kiểm tra theo theo nhiều nhóm, mỗi nhóm 3 em nam, nữ riêng .
	- Mỗi học sinh tham thực hiện kiểm tra 3 lần được lấy điểm ở lần ném có kỹ thuật và thành tích tốt nhất.
 c. Cách cho điểm: 
	- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của từng học sinh.
	- Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt >30m nam và >20m nữ trở lên.
	- Điểm7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt >25m15m <20m (nữ)
Điểm5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật thành tích đạt <25m nam và 15m nữ
	Điểm3 - 4: Chưa đạt mức điểm 5.
3. Phần kết thúc:
a. Thả lỏng.
b. Nhận xét kết quả kiểm tra công bố điểm.
c. Thủ tục xuống lớp

File đính kèm:

  • docGA The duc 6da sua doi nam hoc 20102011.doc