Giới thiệu về bộ tiêu chi ILO 500

• Các tiêu chuẩn đánh giá được thiết kế dựa theo hệ thống các tiêu chuẩn của ILO/ADB đề xuất cho các nước tiểu vùng sông Mê Kông nhằm phục vụ cho các nhu cầu đánh giá các trường trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Việt Nam.

• Các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm các danh mục các chuẩn, các tiêu chí cần đánh giá và các giải thích, bảng điểm kèm theo. Các vấn đề cần đánh giá và các tiêu chí và thang điểm kèm theo này được thiết kế nhằm tạo khả năng cho các cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường nắm rõ thực trạng và những công việc đang tiến hành trong trường.

• Các tiêu chuẩn, tiêu chí này mới chỉ là bước đầu cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện thêm cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu hướng hội nhập trong khu vực.

• Các mức kết quả đánh giá với 9 chuẩn chung 100 tiêu chí cụ thể và tổng số điểm là 500 điểm. Mỗi một tiêu chí nhỏ cho từ 1 đến 5 điểm (5 mức đánh giá).

 

ppt5 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu về bộ tiêu chi ILO 500, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Các tiêu chuẩn đánh giá được thiết kế dựa theo hệ thống các tiêu chuẩn của ILO/ADB đề xuất cho các nước tiểu vùng sông Mê Kông nhằm phục vụ cho các nhu cầu đánh giá các trường trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề Việt Nam. Các tiêu chuẩn đánh giá bao gồm các danh mục các chuẩn, các tiêu chí cần đánh giá và các giải thích, bảng điểm kèm theo. Các vấn đề cần đánh giá và các tiêu chí và thang điểm kèm theo này được thiết kế nhằm tạo khả năng cho các cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường nắm rõ thực trạng và những công việc đang tiến hành trong trường. Các tiêu chuẩn, tiêu chí này mới chỉ là bước đầu cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện thêm cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu hướng hội nhập trong khu vực. Các mức kết quả đánh giá với 9 chuẩn chung 100 tiêu chí cụ thể và tổng số điểm là 500 điểm. Mỗi một tiêu chí nhỏ cho từ 1 đến 5 điểm (5 mức đánh giá). Giới thiệu về bộ tiêu chi ILO 5001Nội dung và số điểm các chuẩnđánh giá chất lượng trường. Các chuẩn Nhà trường và các mục tiêuTổ chức và quản lý nhà trườngChương trình đào tạo và hoạt động dạy - họcĐội ngũ cán bộ quản lý và giáo viênThư viện và các tài liệu cho hoạt động giảng dạy - học tậpTài chính và quản lý tài chếKhuôn viên nhà trường và cơ sở hạ tầngXưởng thực hành - thiết bị và học liệuHọc viên và dịch vụ học viênTổng số Điểm2545135852550406035500 2tổng số điểm đạt được của các lĩnh vực là thang bậc Chất lượng của trường . kết quả đánh giá được xếp theo các thứ bậc như sau:Mức1. Rất tốt2. Tốt3. Khá4. Đạt5. Chưa đạt Tổng số điểm 450- 500400- dưới 450350- dưới 400300- dưới 350 dưới 300 3	Phương pháp đánh giáTheo Bộ tiêu chí ILO 500 Để đánh giá các chuẩn, chúng ta sử dụng các mẫu biểu đã được xây dựng Trong quá trình xác định điểm đạt cho từng chuẩn và tiêu chí đánh giá, việc tự đánh giá của nhà trường hay việc đánh giá của cơ quan quản lý cần xem xét cả hai mặt: phạm vi các chuẩn và sự thích hợp của chúng với phạm vi đó.Trong trường hợp khi có sự khác biệt giữa các chuẩn và tiêu chí với chức năng hay việc thực hiện của một tiêu chí đánh giá, cần giới thiệu trong giai đoạn tự đánh giá hay trong báo cáo của cơ quan quản lý. Người đánh giá cần đánh giá dựa trên sự trung thực, kinh nghiệm và kiến thức của mình. Thang điểm chỉ là tương đối, mức độ 1 không có nghĩa là lý tưởng hay hoàn thiện. Ngược lại mức 5 không có nghĩa là cơ sở đào tạo hoàn toàn yếu kém về mặt đó. 4Phương pháp đánh giá(Tiếp)Các lời giải thích: Chuyên gia đánh giá cần đưa ra lời giải thích có sức thuyết phục và càng chính xác càng tốt. “Các lời giải thích hoặc nhận xét” ở cuối từng phần cần được sử dụng để cung cấp các thông tin bổ sung cần thiết. Tài liệu bổ sung: Thông tin thêm của vấn đề trong một số trường hợp đòi hỏi dưới dạng các số liệu phụ hoặc thông tin bổ sung, các bảng biểu thống kê. Tóm tắt đánh giá: Văn bản đánh giá cần tóm tắt các điểm chính sẽ cung cấp những thông tin cơ bản cho những người quan tâm để phát triển nhà trường. Tóm tắt này cần chỉ rõ những mặt mạnh và yếu của nhà trường.Hình thức tóm tắt cần đơn giản và ngắn gọn bao gồm những điểm chính của báo cáo. Tóm tắt này cần được chia làm hai cột: Một cho điểm mạnh và một cho điểm yếu có liên quan với các phần của các tiêu chuẩn đánh giá.5

File đính kèm:

  • pptTieu chi kiem dinh ILO500.ppt
Bài giảng liên quan