Mẫu 2 - Phiếu đánh giá bồi dưỡng thường xuyên

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tân Châu, ngày tháng năm 2014

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

Họ và tên giáo viên: Chức vụ: (Mẫu 2)

Ngày tháng năm sinh: . . Nhiệm vụ được giao: . .

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu 2 - Phiếu đánh giá bồi dưỡng thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Châu, ngày tháng năm 2014
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên:  Chức vụ:  (Mẫu 2)
Ngày tháng năm sinh: ..... Nhiệm vụ được giao: ...
Nội dung đánh giá
Mã mô đun
Điểm tối đa
Điểm do giáo viên tự đánh giá
Điểm do Tổ chuyên môn đánh giá
Điểm do Hiệu trưởng đánh giá
GHI CHÚ
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng
(0đ – 5đ)
Vận dụng
(0đ – 5đ)
Cộng
Điểm TB 
từng nội dung bồi dưỡng
Nội dung
bồi dưỡng 1
10 điểm
Nội dung
bồi dưỡng 2
10 điểm
ND bồi dưỡng 3 (Điểm ND 3 = Trung bình cộng các mô đun) tối đa 10 đ
Mã mô đun: 
10 điểm
Mã mô đun: 
10 điểm
Mã mô đun: 
10 điểm
Mã mô đun: 
10 điểm
ĐIỂM TRUNG BÌNH
XẾP LOẠI
(Không hoàn thành, Trung bình, Khá, Giỏi)
HIỆU TRƯỞNG
CHÚ Ý: ĐÂY LÀ MẪU GỢI Ý CHO CÁC ĐON VỊ, PHIẾU NÀY ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG HỒ SƠ GV HÀNG NĂM
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

File đính kèm:

  • docMau 2_Phieu giao vien tu danh gia BDTX 2013 - 2014.doc