Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kĩ năng)

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và gi? nguyên mẫu thức.

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tỡm được.

Chú ý: Phép cộng các phân thức có tính chất giao hoỏn và giao hoán và kết hợp.

Học thuộc lý thuyết theo sách giáo khoa

Làm các bài tập : 21; 22b; 23; 24; 25; 26 trong SGK.

Bài tập : Thực hiện phép cộng

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Môn Toán 
Nhiệt liệt chào mừng các thày, cô giáo về dự giờ hội giảng 
và 
b) 
a) 
c) 
Kiểm tra bài cũ 
Cõu 1 :Thực hiện phộp cộng cỏc phõn số sau : 
Cõu 2 : Quy đồng mẫu thức hai phõn thức sau : 
Cõu 2 : 
Cõu 1 : 
b) 
a) 
c) 
* Phõn tớch cỏc mẫu thành nhõn tử : 
; 
* Mẫu thức chung : 
* Nhõn cả tử và mẫu của mỗi phõn thức với nhõn tử phụ tương ứng 
2 
.2 
.2 
= 
2 
2 
= 
12 
Kiểm tra bài cũ 
Cộng hai phõn thức 
Vớ dụ 1: 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
Tổng quỏt 
?1 
Thực hiện phộp cộng 
+ 
Em cú nhận xột gỡ về tử và mẫu của phõn thức tổng ? 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu thức 
Tiết 27: 
Phép cộng các phân thức đại số 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức c ú cùng mẫu thức , ta cộng các tử th ức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau  
?2 
 Thực hiện phép cộng :  
* Phõn tớch cỏc mẫu thành nhõn tử : 
* Mẫu thức chung : 
x 
2 
* Nhõn cả tử và mẫu của mỗi phõn thức với nhõn tử phụ tương ứng 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa t ỡm đư ợc . 
+ 
+ 
Phép cộng các phân thức đại số 
Tiết 27: 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu thức 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau  
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa t ỡm đư ợc .  
Thực hiện phộp cộng 
Vớ dụ 2: 
? 3 
Bài giải 
Bài giải 
; 
MTC = 
1. Cộng hai phân thức c ựng mẫu thức 
Phép cộng các phân thức đại số 
Tiết 27: 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
1. Cộng hai phân thức c ựng mẫu thức 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa t ỡm đư ợc .  
a. Giao hoán : 
b. Kết hợp : 
* Chỳ ý : Phộp cộng cỏc phõn thức cũng cú cỏc tớnh chất sau : 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau  
Phép cộng các phân thức đại số 
Tiết 27: 
Nội dung hoạt động nhúm 
á p dụng các tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau : 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu thức 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức , ta cộng các tử với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
* Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa t ỡm đư ợc .  
* Ch ỳ ý: Phép cộng các phân thức có tính chất giao ho ỏn và kết hợp . 
Đỏp ỏn 
á p dụng các tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau : 
?4 
(2đ) 
(2đ) 
(2đ) 
(2đ) 
(2đ) 
2. Cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau 
( Học sinh tự trỡnh bày ) 
Phép cộng các phân thức đại số 
Tiết 27: 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu thức 
* Quy tắc: SGK- Trang 45 
* Ch ỳ ý: Phép cộng các phân thức có tính chất giao ho ỏn và kết hợp . 
2. Cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau 
Bài 1 : Thực hiện phộp cộng 
b. Kết hợp : 
+ 
+ 
= 
a. Giao hoỏn : 
Phép cộng các phân thức đại số 
Tổng quỏt 
* Quy tắc: SGK- Trang 44 
Luyện tập : 
Tiết 27: 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu thức 
* Quy tắc: SGK- Trang 45 
* Ch ỳ ý: Phép cộng các phân thức có tính chất giao ho ỏn và kết hợp . 
2. Cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau 
Bài 1 : Thực hiện phộp cộng 
B ài 2 : Ch ứng minh đẳng thức sau 
= 
b. Kết hợp : 
+ 
+ 
= 
a. Giao hoỏn : 
Phép cộng các phân thức đại số 
Tổng quỏt 
* Quy tắc: SGK- Trang 44 
Luyện tập : 
Tiết 27: 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
Học thuộc lý thuyết theo sỏch giỏo khoa 
Làm cỏc bài tập : 21; 22b; 23; 24; 25; 26 trong SGK. 
Bài tập : Thực hiện phộp cộng 
Chỳc cỏc Thày , Cụ giỏo mạnh khoẻ  Chỳc cỏc em chăm ngoan học giỏi 
Môn Toán 
Nhiệt liệt chào mừng các thày, cô giáo về dự giờ hội giảng 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_th.ppt
Bài giảng liên quan