Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố - Trường THCS An Trạch

Trong các số 7, 8, 9 , số nào là số nguyên tố ? Hợp số ? Vì sao ?

TL : Số 7 là SNT vì chỉ có 2 ước là 1 và 7

TL : Số 8,9 là HS có nhiều hơn 2 ước . Vì 8 có ước thứ 3 là 4. số 9 có ước thứ 3 là 3

Chú ý :

a. Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố và cũng là hợp số

b. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2; 3; 5; 7.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố - Trường THCS An Trạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 
CHÀO BAN GIÁM KHẢO 
THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI THI 
Đơn Vị : Trường THCS An Trạch 
Giáo án dự thi Giáo Án Điện tử ngày 26 – 01 - 2010 
GIÁO ÁN DỰ THI 
4/9/2022 
1 
GIÁO ÁN DỰ THI 
BÀI 14 : SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ - BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 
Đơn vị : Trường THCS An Trạch 
Họ tên : Ca Minh Thương 
4/9/2022 
2 
Kiểm tra bài cũ 
 Đáp án : HS 1 
HS 2: Tìm các ước của các số 4;6;8;9 
2 
3 
5 
7 
1;2 
1;3 
1;5 
1;7 
Số 
Các ước 
HS 2: Tìm các ước của các số 2;3;5;7 
 Đáp án : HS 2 
4 
6 
8 
9 
1;2;4 
1;2;3;6 
1;2;4;8 
1;3;9 
Số 
Các ước 
4/9/2022 
3 
Hỏi : số nào có đúng hai ước ? 
 TL : C ác số có nhiều hơn hai ước là : 4;6;8;9 
TL : C ác số chỉ có hai ước là : 2;3;5;7 
2 
3 
5 
7 
1;2 
1;3 
1;5 
1;7 
Số 
Các ước 
Hỏi : S ố nào có nhiều hơn hai ước ? 
4 
6 
8 
9 
1;2;4 
1;2;3;6 
1;2;4;8 
1;3;9 
Số 
Các ước 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
4/9/2022 
4 
Ch ốt lại : 
C ác số : 2; 3 ;5; 7 là số nguyên tố . 
H ỏi : Em hiểu như thế nào là số nguyên tố ? 
H ỏi : Em hiểu như thế nào là số nguyên tố ? 
C ác số : 4; 6 ;8 ; 9 là số hợp số . 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và chính nó 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
4/9/2022 
5 
? Trong các số 7, 8, 9 , số nào là số nguyên tố ? Hợp số ? Vì sao ? 
TL : Số 7 là SNT vì chỉ có 2 ước là 1 và 7 
TL : Số 8,9 là HS có nhiều hơn 2 ước . Vì 8 có ước thứ 3 là 4. số 9 có ước thứ 3 là 3 
* Chú ý : 
a. Số 0 và 1 không phải là số nguyên tố và cũng là hợp số 
b. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2; 3; 5; 7. 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
4/9/2022 
6 
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 
Viết các số tự nhiên từ 2 đến 100 như sau : 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
4/9/2022 
7 
2 
3 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
29 
31 
37 
41 
43 
47 
53 
59 
61 
67 
71 
73 
79 
83 
89 
97 
Hỏi : khẳng định sau đúng hay sai ? 
Số nguyên tố là số lẽ . 
Số nguyên tố nhỏ nhất là số chẳn . 
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 
Ta có 25 số nguyên tố không vượt quá 100 là 
Đ 
S 
4/9/2022 
8 
2. Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 
Ta có 25 số nguyên tố không vượt quá 100 là 
2 
3 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
29 
31 
37 
41 
43 
47 
53 
59 
61 
67 
71 
73 
79 
83 
89 
97 
Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất 
4/9/2022 
9 
Trong cách làm trên , các hợp số được sàng lọc đi , sác số nguyên tố được giữ lại . Nhà Tóan Học cổ Đại Hi Lạp Ơ- ra-tô-xten ( 276 – 194 trưiớc công nguyên ) 
4/9/2022 
10 
BÀI TẬP : 
 Bài tập 115SGK_47: 
Các số sau đây số nào là số nguyên tố , Hợp số 
312; 213; 435; 417; 3311; 67 
Số nguyên tố là : 67; 
Hợp số là : 213;312; 435; 417;3311 
Đáp án 
4/9/2022 
11 
BÀI TẬP : 
 Trong các số sau đây số nào là số nguyên tố 
 a. 59 
b. 63 
c. 98 
d. 51 
4/9/2022 
12 
BÀI TẬP : 
 Điền từ ( cụm từ ) thích hợp vào  cho đúng 
 Số nguyên tố là  lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó 
Hợp số là tự nhiên lớn hơn 1, và có nhiều  hai ước 
tự nhiên 
hơn 
4/9/2022 
13 
BÀI TẬP : 
Cho các số : 23; 51; 59; 73; 113; 118; 213; 234; 2211. Em cho biết số nào là số nguyên tố ? 
đáp án 
SNT là : 23; 59; 113; 
4/9/2022 
14 
Chào ban giám khảo 
chúc hội thi thành công 
4/9/2022 
15 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_14_so_nguyen_to_hop_so_b.ppt
Bài giảng liên quan