Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính (Bản mới)

Chú ý:

a) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức

b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện

các phép tính

Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

- Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: Ta thực hiện phép tính trong ngoặc tròn ( ) trước, rồi thực hiện phép tính trong ngoặc vuông [ ], cuối cùng thực hiện phép tính trong ngoặc nhọn { }.

và cuối cùng là cộng và trừ.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
2) Viết các số dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10: 
a) 2324 b) 
1) Viết dạng tổng quát của phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Áp dụng , viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa : 
a) 
b) 
Tổng quát : 
 (a 0; m n) 
Lời giải 
a) 2324 = 2.1000 + 3.100 + 2.10 + 4 
b) = a.100 + b.10 + c 
Trong hai cách làm sau , cách làm nào cho kết quả đúng : 
Tiết 15: 
THỨ TỰ THỰC HIỆN 
CÁC PHÉP TÍNH 
VD: 48 - 32 + 8; 60 : 2.5; ; 100:{2.[52 – (35 – 8)]}  là các biểu thức 
1. Nhắc lại về biểu thức . 
Tiết 15 : THỨ TỰ THỰC HIỆN 
 CÁC PHÉP TÍNH 
Chú ý: 
a) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức 
b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện 
các phép tính 
ĐN: (SGK/ Tr 31) 
Các biểu thức trên có đặc điểm gì ? 
Các biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện các phép tính như thế nào ? 
VD2: Tính giá trị của các biểu thức sau : 
a) 48 – 32 + 8 
b) 60 : 2 . 5 
c) 
VD3: Tính giá trị của biểu thức : 
(96 + 4):{2.[52 – (35 – 8)]} 
Thứ tự thực hiện các phép tính của các biểu thức có dấu ngoặc là gì ? 
= 16 + 8 = 24 
= 30.5 = 150 
= 5.4 + 2.7 - 3.4 
= 20 + 14 - 12 = 22 
= 100 : {2.[52 – 27]} 
= 100 : {2.25} 
= 100 : 50 = 2 
Tiết 15: THỨ TỰ THỰC HIỆN 
CÁC PHÉP TÍNH 
2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 
a. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc : 
b. Đối với biểu thức có dấu ngoặc : 
1. Nhắc lại về biểu thức 
VD1 : 48 – 32 + 8; 60:2.5 ; 
100:{2.[52 – (35 – 8)]}; . 
là các biểu thức 
ĐN: (SGK/ Tr 31) 
* Chú ý: (SGK/ Tr 31) 
(SGK/ Tr 31) 
(SGK/ Tr 31) 
- Nếu chỉ có phép cộng , trừ hoặc chỉ có phép nhân , chia , ta thực hiện phép tính từ trái sang phải . 
- Nếu có các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên luỹ thừa , ta thực hiện phép tính nâng lên luỹ thừa trước , rồi đến nhân và chia và cuối cùng là cộng và trừ . 
- Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : Ta thực hiện phép tính trong ngoặc tròn ( ) trước , rồi thực hiện phép tính trong ngoặc vuông [ ], cuối cùng thực hiện phép tính trong ngoặc nhọn { }. 
?1 
Tính : 
a) 
b) 
Tiết 15: THỨ TỰ THỰC HIỆN 
CÁC PHÉP TÍNH 
b. Đối với biểu thức có dấu ngoặc : 
(SGK/ Tr 31) 
= 36 : 4.3 + 2.25 
= 9.3 + 50 
= 27 + 50 
= 77 
= 2(5.16 – 18) 
= 2(80 – 18) 
= 2.62 
= 124 
BT1 
2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức 
a. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc : 
1. Nhắc lại về biểu thức 
VD1 : 48 – 32 + 8; 60:2.5 ; 
 100:{2.[52 – (35 – 8)]} . 
là các biểu thức 
ĐN: (SGK/ Tr 31) 
* Chú ý: (SGK/ Tr 31) 
(SGK/ Tr 31) 
?2 
?1 
 a) 77 b) 124 
?2 
Tìm số tự nhiên x, biết : 
a) (6x - 39):3 = 201 
6x – 39 = 201.3 
6x – 39 = 603 
6x = 603 + 39 
6x = 642 
 x = 642 : 6 
 x = 107 
Vậy x = 34 thoả mãn đề bài 
Vậy x = 107 thoả mãn đề bài . 
23 + 3x = 
 3x = 125 – 23 
 3x = 102 
 x = 102:3 
 x = 34 
:4.3 = 36:4.3 = 9.3 = 27 
2 
6 
Trong hai cách làm sau , cách làm nào cho kết quả đúng : 
11 
:4.3 = 36:4.3 = 9.3 = 27 
2 
6 
b) 
Ghi nhớ 
1. Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc : 
Luỹ thừa nhân và chia cộng và trừ 
2. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc : 
( ) [ ] { } 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
	 - Học bài theo SGK và vở ghi 
	- Làm bài 73; 73; 75; 76 (SGK/ Tr 32) 
	- Làm bài 104; 105; 106; 107; 108 (SBT/ Tr 15) 
BÀI GIẢNG KẾT THÚC 
KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
Trả lời 
Bạn Minh làm sai , vì đã không thực hiện đúng thứ tự các phép tính 
Bạn Minh thực hiện các phép tính như sau : 
a) 
b) 36 : 6 +5 = 6 + 5 = 11 
Theo em bạn Minh làm đúng hay sai ? Tại sao ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng . 
Sửa lại : 
a) 
b) 
8 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_9_thu_tu_thuc_hien_cac_p.ppt
  • exebai 1.exe
  • swfLayout1.swf
  • xvlScenario.xvl
  • swfVDrag.swf