Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm (Bản chuẩn kiến thức)

Các ví dụ

Các số: 1; 2 ; 3 ; 4; 5;

là các số nguyên âm

Cách đọc số nguyên âm:

Ví dụ 1:

Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20°C.

Nhiệt độ nước đá đang tan là 0°C.

Nhiệt độ dưới 0°C được viết với dấu “ – ” đằng trước.

Nhiệt độ 10 độ dưới 0°C được viết - 10°C. ( đọc là âm 10 độ C hoặc trừ 10 độ C )

Kết luận : số nguyên âm biểu

thị cho nhiệt độ dưới 0°C

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG VÒNG TRƯỜNG 
* Điều kiện để thực hiện phép trừ trong tập hợp số tự nhiên N ? 
15 – 25 = ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Thực hiện phép tính : 
Chương II: SỐ NGUYÊN 
+ Các số : 1; 2 ; 3 ; 4; 5; 
+ Cách đọc số nguyên âm : 
TIẾT 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
1. Các ví dụ 
- 
- 
- 
là các số nguyên âm 
- 
- 
 - 1: 
Đọc là âm một 
Đọc là âm hai ( hoặc trừ hai ) 
 - 2: 
( hoặc trừ một ) 
* Ví dụ 1: 
* Dấu “ - ” đứng đằng trước một số tự nhiên đọc là : 
? Đọc các số sau : 
-15 ; -320 ; -2011 
âm ( hoặc trừ ) + tên số 
+ Các số : 1; 2 ; 3 ; 4; 5; 
+ Cách đọc số nguyên âm : 
TIẾT 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
1. Giới thiệu số nguyên âm 
- 
- 
- 
là các số nguyên âm 
- 
- 
 - 1: 
Đọc là âm một 
Đọc là âm hai ( hoặc trừ hai ) 
 - 2: 
( hoặc trừ một ) 
* Ví dụ1: 
- Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20 °C. 
- Nhiệt độ nước đá đang tan là 0 °C. 
- Nhiệt độ dưới 0 °C được viết với dấu “ – ” đằng trước . 
Nhiệt độ 10 độ dưới 0°C được viết - 10°C . ( đọc là âm 10 độ C hoặc trừ 10 độ C ) 
 0 
20 
40 
-40 
o C 
50 
30 
10 
-30 
-10 
-20 
V í dụ 1 : 
Kết luận : số nguyên âm biểu 
thị cho nhiệt độ dưới 0°C 
 
+ Các số : 1; 2 ; 3 ; 4; 5; 
+ Cách đọc số nguyên âm : 
TIẾT 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
1. Giới thiệu số nguyên âm 
- 
- 
- 
là các số nguyên âm 
- 
- 
 - 1: 
Đọc là âm một 
Đọc là âm hai ( hoặc trừ hai ) 
 - 2: 
( hoặc trừ một ) 
* Ví dụ1: 
?1 
Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây ? 
Hà Nội 
18 0 C 
Bắc Kinh 
-2 0 C 
Huế 
20 0 C 
Mát-xcơ-va 
-7 0 C 
Đà Lạt 
19 0 C 
Pa- ri 
0 0 C 
TP. Hồ Chí Minh 
25 0 C 
New york 
2 0 C 
* Quy ước : Độ cao mực nước biển là 0 mét . 
Ví dụ 2: Để đo độ cao thấp khác nhau trên trái đất , người ta lấy mực nước biển làm chuẩn . 
0m ( mực nước biển ) 
Độ cao đỉnh núi Phan - xi - păng là ba nghìn một trăm bốn mươi ba mét 
Đọc độ cao các địa điểm dưới đây : 
?2 
Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là –30 mét 
 - 30m 
( âm ba mươi mét ) 
+ Ví dụ 3 : 
- Nếu ông A có 10000 đồng , ta nói : “ ông A có 10000 đồng ” 
 Nếu ông A nợ 10000 đồng thì ta nói: “ông A có -10000 đồng ” 
? 3. Đọc và giải thích các câu sau : 
a) Ông Bảy có –150 000 đồng 
b) Bà Năm có 200 000 đồng 
c) Cô Ba có – 30 000 đ 
( Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đồng ) 
( Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đồng ) 
( Nghĩa là Cô Ba nợ 30 000 đồng ) 
+ Các số : 1; 2 ; 3 ; 4; 5; 
+ Cách đọc số nguyên âm : 
TIẾT 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
1. Giới thiệu số nguyên âm 
- 
- 
- 
là các số nguyên âm 
- 
- 
 - 1: 
Đọc là âm một 
Đọc là âm hai ( hoặc trừ hai ) 
 - 2: 
( hoặc trừ một ) 
* Ví dụ : 
?1 
?2 
?3 
ĐIỂM GỐC 
. 
0 
1 
2 
3 
4 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 
 
 
Chiều dương : 
chiều từ trái sang phải 
Chiều âm : 
chiều từ phải sang trái 
TIẾT 40: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM 
	2.Trục số 
Các điểm A, B, C, D ở trục số biểu diễn những số nào ? 
3 
-5 
0 
A 
B 
C 
D 
-6 
-2 
1 
5 
?4 
Bài t ập : Chọn đáp án đúng 
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số : 
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
0 
1 
2 
3 
4 
-4 
-3 
-2 
-1 
. 
Cho trục số 
P 
. 
Q 
-2 
R 
Bài . Chọn đáp án đúng 
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số : 
A. 4 
B.-2 
C. 3 
D. -3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
P 
P 
Q 
R 
Bài 1-SGK: 
0 
1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
2 
3 
4 
0 
1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
2 
3 
4 
0 
1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
2 
3 
4 
0 
1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
2 
3 
4 
0 
1 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
2 
3 
4 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
-3 0 C 
-2 0 C 
0 0 C 
2 0 C 
3 0 C 
a) 
b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế a 
Củng cố : 
Các số : 1; 2 ; 3. 
- 
- 
- 
nguyên âm 
gọi là các số 
1. Các số nào được gọi là các số nguyên âm ? 
2.Trong thực tế ta dùng số nguyên âm khi nào ? 
a) Để chỉ nhiệt độ dưới 0° C. 
b) Để chỉ độ cao dưới mực nước biển . 
c) Để chỉ số tiền nợ . 
d) Số chỉ năm trước công nguyên . 
Chú ý cách đọc , cách viết số nguyên âm . 
Xem lại các bài tập đã sửa . 
Làm bài tập 3,4,5 SGK tr68 
Xem trước bài “ Tập hợp các số nguyên ” 
H­íng dÉn häc ë nh µ : 
TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHƯỚC LONG 
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHƯỚC LONG 
GIÁO VIÊN: TRẦN VỖ HỒ 
MÔN DẠY: HÌNH HỌC 6 
Phước Long, tháng 12 năm 2012 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_1_lam_quen_voi_so_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan