Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập (Bản hay)

Kết luận: Trường hợp biểu thức có dạng phân số , ta cần làm xuất hiện các thừa số chung của cả tử và mẫu rồi rút gọn thừa số chung đó.

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau đây:

Kết luận: Muốn tìm phân số tối giản trong các phân số cho trước, ta tìm ƯCLN của các giá trị tuyệt đối của tử và mẫu đối với từng phân số. Phân số nào có ƯCLN này là 1 thì đó là phân số tối giản

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 74: Luyện tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
LUYỆN TẬP 
Số học 6 
Tiết 74: 
Kiểm tra bài cũ 
Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? 
Quy tắc: Muốn rút gọn một phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ư ớc chung ( khác 1 và -1) của chúng . 
Thế nào là phân số tối giản ? 
Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu có ư ớc chung là 1 và -1 
Dạng I: Rút gọn phân số : 
1.Bài 25 ( Trang 7-SBT) 
2.Bài 18 ( Trang 15-SGK) 
Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ ( chú ý rút gọn nếu có thể ) 
 a)20 phút b)35 phút c)90 phút 
tiết 74:luyện tập 
Giải : 
30 phút = giờ = giờ 
35 phút = giờ = giờ 
90 phút = giờ = giờ 
Dạng II: Rút gọn biểu thức dạng phân số : 
3.Bài 17 c, e ( Trang 15-SGK) 
Rút gọn : 
c) e) 
Giải 
Kết luận : Trường hợp biểu thức có dạng phân số , ta cần làm xuất hiện các thừa số chung của cả tử và mẫu rồi rút gọn thừa số chung đ ó . 
Dạng III: Tìm cặp phân số bằng nhau 
4.Bài 20 ( Trang 15-SGK) 
Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau đây: 
Rút gọn các phân số chưa tối giản thành phân số tối giản  
Vậy : 
, 
, 
Dạng IV:Tìm phân số tối giản trong các phân số cho trước 
5.Bài tập : Trong 3 phân số sau đây phân số nào là phân số tối giản ? 
Giải 
ƯCLN = ƯCLN (5,37)=1 
ƯCLN = ƯCLN (40,22)=2 
ƯCLN = ƯCLN (16,81)=1 
Vậy các phân số tối giản là: , 
Kết luận : Muốn tìm phân số tối giản trong các phân số cho trước , ta tìm ƯCLN của các gi á trị tuyệt đ ối của tử và mẫu đ ối với từng phân số . Phân số nào có ƯCLN này là 1 th ì đ ó là phân số tối giản 
B 
ế 
V 
 ă 
 N 
Đ 
 à 
N 
Luyện tập – củng cố 
Bài 1:Hãy rút gọn các phân số sau thành phân số tối giản , rồi đ iền các ch ữ cái tương ứng với kết qu ả tìm đư ợc cho ta tên một anh hùng trong kháng chiến chống Pháp . 
E 
Đ 
B 
N 
V 
A 
Anh hựng Bế Văn Đàn sinh năm 1931 ở Quang Hưng , huyện Phục Hoà , tỉnh Cao Bằng ; nhập ngũ thỏng 1/1949 trong đội hỡnh của Sư đoàn 316. Trong Chiến dịch Đụng - Xuõn 1953 - 1954, Bế Văn Đàn làm liờn lạc cho tiểu đoàn . Đại đội của Bế Văn Đàn được lệnh chặn địch địch rỳt chạy từ Lai Chõu về và bao võy địch , chuẩn bị cho quõn ta đỏnh Đồi Độc Lập và Him Lam. Vị trớ bao võy tại Mường Pồn thuộc huyện Điện Biờn ngày nay. Nhận thấy lực lượng của ta mỏng , địch tập trung 2 đại đội cú phỏo binh yểm trợ tấn cụng hũng đỏnh bật quõn ta . Bế Văn Đàn được cử mang lệnh của tiểu đoàn chỉ đạo đại đội giữ vững trận địa để lực lương ta thực hiện kế hoạch chung . Khi đú , đại đội chỉ cũn lại 17 chiến sỹ , Bế Văn Đàn ở lại cựng chiến đấu với đồng đội . Trong tỡnh huống khẩu trung liờn của chiến sỹ Chu Văn Pự khụng bắn được vỡ khụng cú điểm đặt sỳng , Bế Văn Đàn đó đặt khẩu trung liờn lờn vai mỡnh giỳp chiến sỹ Pự bắn ngó hàng chục tờn địch , bẻ góy đợt phản kớch của chỳng . Bế Văn Đàn hy sinh , hai tay cũn ghỡ chặt chõn sỳng trờn vai . 
	 Bài Tập 2 : Chứng minh rằng mọi 
 phân số dạng đ ều là phân 
số tối giản 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_74_luyen_tap_ban_hay.ppt