Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên - Trường THCS Rô Men (Bản hay)

âu 1: Những tính chất nào được sử dụng trong lời giải dưới đây?

 (-55) + 80 + (-25)

 = 80 + (-55) + (-25)

 = 80 + [(-55) + (-25)]

 = 80 + (-80)

 = 0

éáp án:

tính chất giao hoán;

tính chất kết hợp;

tính chất cộng với số đối.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên - Trường THCS Rô Men (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TR ệễỉNG THCS ROÂ MEN 
HUYEÄN ẹAM ROÂNG – LAÂM ẹOÀNG. 
Lụựp 6A 2 traõn troùng  
KÍNH CHAỉO QUÍ THAÀY COÂ 
KIEÅM TRA BAỉI CUế 
HS2: 
Tớnh : 
[(-3) + 4] + 2 
(-3) + (4 +2) 
[(-3) + 2] + 4 
HS3: 
Nờu cỏc tớnh 
chất của phộp 
cộng cỏc số tự 
nhiờn . 
HS1: 
Tớnh : 
a) (-2) + (-3) 
 (-3) + (-2) 
b) (-5) + (+7) 
 (+7) + (-5) 
Cõu 1: 
Nêu các tính chất của phép cộng số nguyên ? So sánh với tính 
chất của phép cộng số tự nhiên . 
đáp án: 
stt 
Tính chất của phép cộng 
Số tự nhiên 
Số nguyên 
1 
t/c giao hoán 
t/c giao hoán 
2 
t/c kết hợp 
t/c kết hợp 
3 
t/c cộng với 0 
t/c cộng với 0 
4 
t/c cộng với số đ ối 
Ngôi sao may mắn 
Luật chơi 
1 
2 
3 
4 
5 
DẶN Dề 
Luật chơi 
 Mỗi tổ được chọn một ngụi sao may mắn 
 Cú 5 ngụi sao , đằng sau mỗi ngụi sao là một cõu hỏi tương ứng . Nếu trả lời đỳng cõu hỏi thỡ được 10 điểm , nếu trả lời sai thành viờn trong tổ mỗi lần bổ sung thỡ bị trừ 2 điểm . Thời gian suy nghĩ và trả lời cõu hỏi là 15 giõy . 
2 
Nhanh lờn cỏc bạn ơi ! 
Cố lờn  cố lờn .. ..ờ. ờn ! 
Thời gian : 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
13 
15 
14 
12 
11 
Đáp án: (-17) + 5 + 8 + 17 
= [(-17) + 17] + (5 + 8) 
= 0 + 13 
= 13 
Câu 2: Thực hiện phép tính : 
(-17) + 5 + 8 + 17 
. 
1 
Thời gian : 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
15 
14 
13 
12 
11 
Đáp án: 
tính chất giao hoán ; 
tính chất kết hợp ; 
tính chất cộng với số đ ối . 
 Câu 1: Những tính chất nào đư ợc sử dụng trong lời giải dưới đây? 
 (-55) + 80 + (-25) 
 = 80 + (-55) + (-25) 
 = 80 + [(-55) + (-25)] 
 = 80 + (-80) 
 = 0 
. 
4 
Thời gian : 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
11 
12 
13 
14 
15 
Đáp án: 
 12+ 3+(-4) = 11 (m) 
 Cõu 4: Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 12m (so với mặt đ ất ). Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm 3m rồi sau đ ó giảm đi 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đ ất ) sau hai lần thay đ ổi ? 
. 
3 
Thời gian : 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
11 
12 
13 
14 
15 
 Đáp án: 
18 + (-20) + y = 0 
-2 + y = 0 
Vậy y = 2 
Nhanh lờn cỏc bạn ơi ! 
Cố lờn  cố lờn ...ờ. ờn ! 
C õu 3: Tìm số nguyên y biết : 
18 + (-20) + y = 0 
. 
5 
Thời gian : 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
11 
12 
13 
14 
15 
Đỏp ỏn : Tổng phải tỡm là : 
(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = 
[(-2) + 2] + [(-1) +1] + 0 = 0 
Nhanh lờn cỏc bạn ơi ! 
Cố lờn  cố lờn ...ờ. ờn ! 
Tớnh tổng của tất cả cỏc số nguyờn a, biết -3 < a < 3. 
. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Học c ỏc tớnh chất của phộp cộng cỏc số nguyờn ; 
- Làm Bài tập 37; 38; 39; 40 SGK; 
- Chuẩn bị bài tập phần luyện tập trang 79-80. 
  Xin chaõn thaứnh caựm ụn  quớ thaày coõ ủeỏn tham dửù . 
Chuực quớ thaày coõ nhieàu sửực khoeỷ vaứ haùnh phuực . 
Chuực caực em hoùc sinh luoõn vui tửụi vaứ hoùc gioỷi . 
	 GV: Vũ Văn Phương 
 a) (-2) + (-3) = 
(-3) + (-2)	 = (-5) 
 b) (-5) + (+7) = 
 (+7) + (-5) = (+2) 
a 
b 
+ 
= 
... 
[ (-3) + 4 ] + 2 = (-3) + ( 4 + 2 ) = [ (-3) + 2 ] + 4 = 3 
(a 
b) 
+ 
c 
= 
+ 
... 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan