Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Tổng quát:

Người ta gọi

là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

So với khái niệm phân số đã học ở tiểu học em thấy phân số đã được mở rộng như thế nào?

Tổng quát: Người ta gọi

là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Toán Đại lớp 6 
 
 
 
 
 
 
Em hãy cho ví dụ về phân số ? chỉ rõ tử số , mẫu số của phân số ? 
ví dụ : 
Có là phân số không ? chúng ta cùng 
học bài 
Ch ương III: PHÂN SỐ 
Tiết 69: 
MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
 
Ta có phân số : 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
1. Khái niệm phân số 
Em hãy lấy 1 ví dụ thực tế trong đó phải dùng phân số để biểu thị ? 
Như vậy : 
 đều là các phân số . 
1. Khái niệm phân số 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Còn có thể coi là thương của phép chia 3 chia cho 4. 
là thương của phép chia 
 1 chia cho 2. 
(-3) chia cho 4 thì thương là 
5 chia cho (-6) thì thương là 
Là thương của phép chia 
 (-2) chia cho (-3). 
Tổng quát : 
Người ta gọi 
Với a, b Z, b 0 
là một phân số , a là tử số ( tử ), b là mẫu số ( mẫu ) của phân số . 
1. Khái niệm phân số 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
So với khái niệm phân số đã học ở tiểu học em thấy phân số đã được mở rộng như thế nào ? 
Ở tiểu học , phân số 
có dạng 
Với a, b N, b 0. 
Mở rộng với a, b  Z (Tử, mẫu là số nguyên, mẫu khác 0) 
Tổng quát : 
Người ta gọi 
Với a, b Z, b 0 
là một phân số , a là tử số ( tử ), b là mẫu số ( mẫu ) của phân số . 
1. Khái niệm phân số 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
2. Ví dụ : 
 Em hãy cho ví dụ về phân số và chỉ rõ tử số và mẫu số của phân số đó ? 
 là những phân số . 
Bài tập 3 ( sgk trang 6) : Viết các phân số sau : 
Hai phần bảy 	 b) Âm năm phần chín 
Bài tập 4 ( sgk trang 6) : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số : 
c) 5 : (-13)	d) x chia cho 3 ( x  Z) 
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
?2 
e/ 
f/ 
g/ 
h/ 
TRẢ LỜI 
Các cách viết cho ta phân số là : 
; 
; 
; 
; 
Trong các cách viết sau đây , cách viết nào cho ta phân số ? 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Tổng quát : Người ta gọi 
Với a, b Z, b 0 
là một phân số , a là tử số ( tử ), b là mẫu số ( mẫu ) của phân số . 
1. Khái niệm phân số 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
2. Ví dụ : 
Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ ? 
?3 
Nhận xét : 
 Số nguyên a có thể viết là 
3. Luyện tập 
Bài tập 2 trang 6 sgk : Ph ần tô mầu trong các hình 4a, c biểu diễn các phân số nào ? 
a) 
c) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Thời gian : 30” 
Tr ò chơi:Nhanh tay nhanh trí: 4 đội chơi (là 4 nhóm) , các em thực hiện theo nội dung sau: Dùng hai trong ba số -2; 0 và 7 viết thành phân số, có tử, mẫu là 2 số khác nhau. 
Các phân số viết được là: 
ĐÁP ÁN 
, n 
Z 
 Cho : 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : ( Chọn đáp án đúng nhất ). Nếu A là phân số thì : 
A. 
B. 
C. 
D. 
B 
n < 1 
n > 1 
Câu 2 : Khi n = 2 thì phân số A bằng : 
A . -4 
B. 4 
C. 2 
D. Một số khác 
B 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
* Hướng dẫn học bài cũ: 
	? Cho biết dạng phân số tổng quát. 
	- Làm các bài tập: 1  8 SGK. 
* Hướng dẫn học bài mới: Chuẩn bị bài: PHÂN SỐ BẰNG NHAU. 
Thế nào là 2 phân số = nhau? 
Nêu các cách so sánh 2 phân số = nhau ? 
Lấy ví dụ về phân số = nhau ?	 
Tiết học kết thúc. Chúc các em học tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_1_mo_rong_khai_niem_phan.ppt
Bài giảng liên quan