Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 16: Tìm tỉ số của hai số - Phan Thị Hương (Bản hay)

Ví dụ:
 đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m.
Tỡm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài 140(SGK): Chuột nặng hơn voi!

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số gi?a khối lượng của chuột và khối lượng của voi là 30:5 =6, nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi! Em có tin như vậy không? Sai lầm là ở chỗ nào?

Chú ý:

 Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 16: Tìm tỉ số của hai số - Phan Thị Hương (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng 
 thầy cô giáo về dự giờ với lớp 
1 
Phan Thị Hương 
 Số học : 
Tiết 100: 
Đ 16.T ỡ m tỉ số của hai số 
Người thực hiện : Phan Thị Hương 
2 
Phan Thị Hương 
1.Tỉ số của hai số :  Thương trong phép chia số a cho số b( b 0) gọi là tỉ số của a và bTỉ số của a và b kí hiệu là a : b hoặc ( với a, b có thể là số nguyên , hỗn số , phân số ,) 
3 
Phan Thị Hương 
Bài tập :  Trong các cách viết sau cách viết nào là phân số cách viết nào là tỉ số 
Tr ả lời : 
Phân số và 
Tỉ số : Trừ cách viết còn lại tất cả đ ều là tỉ số 
4 
Phan Thị Hương 
Ví dụ :  đ oạn thẳng AB dài 20cm, đoạn thẳng CD dài 1m.  T ỡ m tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. 
Giải : 
AB = 20cm, CD = 1m = 100cm. 
Vậy tỉ số độ tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là: 
Lưu ý: Có thể đ ổi AB = 20cm = 0,2m; CD = 1m 
Khi đó tỉ số độ dài hai đoạn thẳng AB và CD là: 
5 
Phan Thị Hương 
Bài 140(SGK): Chuột nặng hơn voi ! 
 Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn . Tỉ số gi ữ a khối lượng của chuột và khối lượng của voi là 30:5 =6, nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin nh ư vậy không ? Sai lầm là ở chỗ nào ? 
Giải : 
đ ổi 5tấn = 5000000g 
Tỉ số gi ữ a khối lượng chuột và voi phải là: 
6 
Phan Thị Hương 
Bài tập : Bài 137(SGK) 
Một bạn tính nh ư sau : 
Ta có 75cm = 
Vậy tỉ số của m và 75cm là 
Theo em bạn đó làm đ úng hay sai ? Tại sao ? 
a)Tính tỉ số của m và 75cm 
7 
Phan Thị Hương 
á p dụng :  Bài 137 (SGK) Tính tỉ số của :a) m và 75cm b) h và 20 phút 
8 
Phan Thị Hương 
1.Tỉ số của hai số : 
Chú ý: 
 Khái niệm tỉ số thường đư ợc dùng khi nói về thương của hai đại lượng ( cùng loại và cùng đơn vị đo) 
9 
Phan Thị Hương 
2. Tỉ số phần trắm 
 Quy tắc: 
 Muốn tim tỉ số phần tr ă m của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết qu ả: 
 Ví dụ : 
 Tỉ số phần tr ă m của hai số 78,1 và 25 là: 
10 
Phan Thị Hương 
?1 
Tim tỉ số phần tr ắ m của : 
a) 5 và 8; b) 25kg và tạ 
11 
Phan Thị Hương 
Bản đồ Việt Nam 
12 
Phan Thị Hương 
Khoảng cách từ đ iểm cực Bắc ở Hà Giang đ ến đ iểm cực Nam ở mũi Cà Mau dài 1620km. Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài 16,2cm. Tim tỉ lệ xích của bản đồ đó?  
?2 
 a = 16,2cm b = 162000000cm  
đ ổi 1620km = 162000000cm 
13 
Phan Thị Hương 
Bài 140(SBT): 
Trên một bản đồ tỉ lệ 1: 1000000, đoạn đư ờng bộ từ Hà Nội đ ến Vinh dài 29cm. Tính độ dài đoạn đư ờng đó trong thực tế ? 
Tóm tắt: 
Ta có : 
14 
Phan Thị Hương 
1.Tỉ số của hai số :  Thương trong phép chia số a cho số b( b 0) gọi là tỉ số của a và bTỉ số của a và b kí hiệu là a : b hoặc ( với a, b có thể là số nguyên , hỗn số , phân số ,) 
Chú ý: Khái niệm tỉ số thường đư ợc dùng khi nói về thương của hai đại lượng ( cùng loại và cùng đơn vị đo) 
2. Tỉ số phần tr ă m 
Quy tắc: Muốn t ỡ m tỉ số phần tr ă m của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết qu ả: 
3.Tỉ lệ xích : 
 (a, b cùng đơn vị đo) 
a: Khoảng cách gi ữ a hai đ iểm trên bản vẽ ( hoặc bản đồ) 
b: Khoảng cách gi ữ a hai đ iểm tương ứng trên thực tế 
15 
Phan Thị Hương 
Hướng dẫn về nh à: 
-Nắm v ữ ng khái niệm tỉ số hai số , tỉ số phần tr ă m , tỉ lệ xích 
- Bài tập : Bài 138, 139, 141 SGK; 
 136, 137, 138 SBT 
16 
Phan Thị Hương 
Bài 138(SGK): 
 Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên . Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và có thể viết nh ư sau : 
Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên : 
17 
Phan Thị Hương 
Xin cảm ơn cỏc thầy cụ giỏo 
và cỏc em. 
18 
Phan Thị Hương 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_16_tim_ti_so_cua_hai_so.ppt