Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (Bản hay)

Người ta gọi

là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Nội dung:

Dùng hai trong bốn số 0; -2; 5 và 7 để viết thành phân số

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ta có phân số: 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
1. Khái niệm phân số 
 (-3 ):4 = 
(-2) : (-7) = 
3 : 4 = 
Cũng như : 
Đều là các phân số 
Người ta gọi 
Với a, b Z,b 0 
là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. 
1. Khái niệm phân số 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
2. Ví dụ 
 là những phân số 
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 
?2 
e/ 
f/ 
g/ 
h/ 
TRẢ LỜI 
Các cách viết cho ta phân số là: 
; 
; 
; 
; 
Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ? 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Nhận xét : 
 Số nguyên a có thể viết là 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Ví dụ: 
Bài 1: Phần tô mầu trong các hình dưới đây biểu diễn phân 	số nào? 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
Bài 2 : Viết các phân số sau: 
a/ Ba phần năm : 
b/ Âm hai phần bảy: 
c/ Mười hai phần mười bảy: 
TIẾT 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
HẾT GIỜ 
Nội dung : 
Dùng hai trong bốn số 0 ; -2 ; 5 và 7 để viết thành phân số 
TRÒ CHƠI 
NHANH TAY NHANH TRÍ 
, n 
Z 
Cho biểu thức : 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : Nếu A là phân số thì: 
A. 
B. 
C. 
D. 
B 
n < 1 
n > 1 
Câu 2 : Khi n = 2 thì phân số A bằng: 
A . -13 
B. 13 
C. 2 
D.Một số khác 
B 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 Học thuộc dạng tổng quát của phân số 
 Làm các bài tập: 1; 3; 4; 5 trang 6 SGK. 
 Tự đọc phần “có thể em chưa biết”. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_1_mo_rong_khai_niem_phan.ppt
Bài giảng liên quan