Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau .

Nhận xét:

Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

 Xem lại quy tắc nhân hai phân số và nhân một số nguyên với một phân số .

 Làm các bài tập: 69(c;g); 70 và 72 (SGK/37).

 Xem và chuẩn bị trước bài :

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HÌNH VẼ TRÊN THỂ HIỆN QUY TẮC GÌ? 
Thực hiện phép toán nhân hai phân số : 
Phép tính nhân sau đây, ta thực hiện như thế nào ? 
1. Quy tắc : 
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Ví dụ : Thực hiện phép tính : 
Bài 10: 
?3 
?2 
Tính : 
2) Nhận xét : 
 Tổng quát : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
Nhận xét: 
 SGK 
 Ví dụ : Thực hiện phép tính : 
?4 
Tính : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) : 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
8 
9 
10 
9 
10 
10 
9 
10 
9 
8 
10 
6 
1 
3 
2 
6 
5 
4 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể ) : 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
1. Quy tắc : 
GHI NHỚ 
 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
2. Nhận xét : 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
 Xem lại quy tắc nhân hai phân số và nhân một số nguyên với một phân số . 
 Làm các bài tập: 69(c;g); 70 và 72 (SGK/37). 
 Xem và chuẩn bị trước bài : 
 ” TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ”. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so.ppt