Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (Chuẩn kiến thức)

Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài tập 128_SGK: Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số Kg đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.

Học thuộc quy tắc, xem lại ?1, ?2

Làm bài tập 126 (b); 129; 131

 Hướng dẫn:

 Bài 129 – 131 làm tương tự bài 128

Xem trước bài 132.

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SỐ HỌC 6 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
 ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 1: Muốn tìm 	 của b ta làm như thế nào ? 
Câu 2: Tìm 	 của 27 
Trả lời : Muốn tìm 	 của b, ta tính b. (m, n 	N và n 0) 
Ta tính : 
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ  PHÂN SỐ CỦA NÓ 
1. Ví dụ : 
Bài toán : 	 số học sinh của lớp 6A là 27 bạn . Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ? 
Giải 
Nếu gọi số học sinh của lớp 6A là x thì theo đề bài ta phải tìm x sao cho của x bằng 27. 
Ta có :	 
Vậy lớp 6A có 45 học sinh 
2. Quy tắc : 
Muốn tìm một số biết của nó bằng a , ta tính a : 
?1 
Tìm một số biết của nó bằng 14. 
Tìm một số biết của nó bằng 
Tìm một số biết % của nó bằng 1,5 
a) Ta tính 
b) Ta tính 
c) Ta tính 
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ  PHÂN SỐ CỦA NÓ 
1. Ví dụ : 
?2 
Một bể chứa đầy nước , sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể . Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước ? 
Giải 
Dung tích bể đã dùng là : 
Số nước chứa trong một bể là : 
Đáp số : 1000 ( lít ) 
2. Quy tắc : 
Muốn tìm một số biết của nó bằng a , ta tính a : 
?1 
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ  PHÂN SỐ CỦA NÓ 
1. Ví dụ : 
? 
CỦNG CỐ 
Câu 1: Muốn tìm của a cho trước ta làm như thế nào ? 
AD: Tìm của 15 
Ta tính :	 a. 
Ta tính : 
Câu 2: Muốn tìm một số biết của nó bằng b , ta làm như thế nào ? 
AD: Tìm một số biết của nó bằng 7,2 
Ta tính : 	 b: 
Ta tính : 
Bài tập 128_SGK: Trong đậu đen nấu chín , tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số Kg đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm . 
Giải 
Số đậu đen nấu chín để có 1,2 kg chất đạm là : 
Đáp số : 5 (kg) 
CỦNG CỐ 
ĐỐ VUI 
CÂU 1 
CÂU 2 
CÂU 3 
Toán học 
Câu 1: Tìm được một số mà một nửa số đó bằng 3 
Câu 2: Tìm được một số mà một nửa số đó bằng a. 
Câu 3: Tìm được một số mà một nửa số đó bằng 
Ta tính 
Ta tính 
Ta tính 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc quy tắc , xem lại ?1, ?2 
Làm bài tập 126 (b); 129; 131 
 Hướng dẫn : 
	 Bài 129 – 131 làm tương tự bài 128 
Xem trước bài 132. Tìm x, biết : 
BÀI GIẢNG ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC 
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO 
VÀ CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
ĐÃ THAM DỰ TIẾT DẠY NÀY 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_15_tim_mot_so_biet_gia_t.ppt
Bài giảng liên quan